You are here: STALklubben>STALklubben Web>WebChanges (2001-08-16, PeterThoeny?)EditAttach

50 Recent Changes in STALklubben Web retrieved at 13:27 (GMT)

STALklubben Aktuellt Kallelse Årsmöte / annual meeting 2023 Datum 17 April 2023 16.30 18.30 för vårt årsmöte 2022 Plats Puben Ekmanska skolan, Finspång ...
IngvarArvidsson 2023 02 03 Den första licensen på Gustaf de Lavals ångturbin. En sällsam berättelse med koppling till Östergötland om förbjuden kärlek ...
IngvarArvidsson 2019 04 10 2023 02 03 Läs den spännande berättelsen om Gustaf de Lavals första licenstagare om Axel von Fersen, drottning Marie Antoinette ...
Aktiebolaget de Lavals Ångturbin Inledning och bakgrund Gustaf Patrik de Laval (1845 1913) föddes i Orsa och var son till en lantmätare och officer. Han tog studenten ...
Ansvariga för Sektioner aktiviteter HOBBY Flugfiske Ordförande: Staffan Pacsay Kassör: Jörgen Thorsell Sekreterare: Anders Westling ...
Ångbåten "Kristina" Ångbåten KRISTINA gör utflykter på sjöarna Skuten, Dovern och Glan varje sommar för STALklubben´s anställda och företagets gäster. ...
VÄLKOMNA TILL Finspångs Turbinhistoriska Museum Orangeriet vid Finspångs Slott Öppettider Torsdagar 13 16. Bokning Grupper bokas hos Inger Welander, tel ...
Våra sektioner aktiviteter Hobby Flugfiske Konstsektionen Turbinhistoria Jaktsektionen Avvecklad 2015 RC Modellsektionen Fritid och Familj ...
IngvarArvidsson 2019 10 12 Civila marina ångturbiner P maskinerna Inledning och bakgrund AB de Lavals Ångturbin hade under många år levererat turbinmaskinerier ...
333 AP maskinerier och drygt 700 turbogeneratorer pumpturbiner för fartyg 1965 1980 Inledning och bakgrund I början på 1960 talet var dieseldriften till sj ...
IngvarArvidsson 2022 10 02 Museets historiska arkiv Över 6 000 dokument katalogiserade och arkiverade Dokumentarkivet I museets dokumentarkiv finns en skatt av ...
IngvarArvidsson 2021 09 30 Navalatom fartygsdrift med atomkraft AB De Lavals Ångturbin och senare STAL LAVAL Turbin AB kom under 1950 och 60 talen att på olika ...
De Lavals enhjuliga impulsturbiner 1893 1923 Det var så här det började 1892! Man tjuvstartade att bygga ångturbiner redan innan bolaget DeLavals Ångturbin bildades ...
Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström Inledning och bakgrund Åren 1906 07 var Birger Ljungström anställd hos AB Separator, och där hade hans turbinkoncept ...
IngvarArvidsson 2019 03 Bakgrund och utställningar Hur det hela började Ångturbinen är jämngammal med elektrifieringen, och det var dess behov som startade ...
IngvarArvidsson 2019 02 28 Vi som jobbar med museet Aktiva gruppen I den aktiva gruppen ingår: Inger Welander, gruppledare Ingvar Arvidsson Dan B ...
IngvarArvidsson 2019 02 28 Glan motorn Glanprojektet påbörjades 1949 och motorn var avsedd för J35 Draken. Initialt studerades olika koncept med enaxliga såv ...
Stadgar för STALklubben Antagna vid ordinarie klubbsammanträde den 21/2 62 och 13/4 62 samt reviderade 10/3 70, 12/5 70, 8/10 70 samt reviderade på nytt den ...
STALklubbens sektion för modellhobby, radiostyrda (RC) eller inte. Modellflyg Vi kommer att inrikta oss till att börja med mot modellflyg inomhus vintertid i sporthallar ...
Styrelse för verksamhetsåret 2022 är: Huvudstyrelse Ordförande: Daniel R Andersson (Siemens Energy), 0122 817 06, daniel.r.andersson@.NEJSPAM.siemens energy ...
Konstsektionen Består av oss som är intresserade av konst och varje vår och höst hålls en dragning för att utse vinnare till ett konstföremål (målning, foto ...
Fiskekort .pdf Flugfiskesektionen. "Senaste nytt" 200kg regnbåge planterades in i sjön 22/4 och fiske är numera tillåtet igen. Tänk på att handskas med ...
IngvarArvidsson 2022 04 21 Radialturbinernas elgeneratorer Både De Lavals Ångturbin och STAL tillverkade initialt sine egna elgeneratorer, vilket var nyckelkomponenter ...
IngvarArvidsson 2019 06 01 Flerskiviga motroterande radialångturbiner Ingenjören R. Olof J. Möller kom till företaget 1925. Han utvecklade det sk. Möllersystemet ...
IngvarArvidsson 2019 03 01 GT120 världens största gasturbin Bakgrund GT120 beställdes 1955 av Vattenfall på ett skissartat underlag från STAL. Effekten var ...
IngvarArvidsson 2019 03 01 GT35 Viktor Inledning När Glan projektet annullerades 1952 beslöt STAL att i stället satsa på en stationär gasturbin för kraftproduktion ...
STALklubben inbjuder till julgransplundring
Skogstorp Börja med att boka och hämta nyckel Skogstorpet är bokningsbart året runt, men det kan vara begränsad framkomlighet vintertid. Torpet är tillgängligt ...
IngvarArvidsson 2019 11 21 Under uppbyggnnad Maskinerier till de svenska kryssarna Inledning AB de Lavals Ångturbin levererade i mitten av 1940 talet de största ...
IngvarArvidsson 2020 03 09 Tidig gasturbinutveckling vid AB Ljungströms Ångturbin Gasturbinaggregat för elproduktion Redan 1929 fick överingenjören Alf Lysholm ...
IngvarArvidsson 2019 03 03 Ångkraften i Sverige Inledning De allra första elektricitetsgenererande anläggnigarna i Sverige kom att utnyttja ångkraft för att ...
IngvarArvidsson 2019 11 06 Under uppbyggnad STAL LAVALs ångturbiner för kraftverk Inledning och bakgrund Kärnkraftutbyggnaden i Sverige, och till dels i Finland ...
IngvarArvidsson 2019 10 26 Page under construction! Ångturbinmaskiner för örlogsfartyg 1915 1972 Inledning Turbinmaskinerna från AB de Lavals Ångturbin var ...
Jagarmaskinerier 1918 1963 På bilden: 6 st örlogsfartyg med turbiner från De Laval Ångturbin Stal Laval, i Köpenhamn vid kronprinsssan Margrethe's bröllop ...
IngvarArvidsson 2019 03 01 Kylmaskiner Bakgrund Kylverksamheten vid STAL har sitt ursprung i två Stockholmsföretag, varav ett samtida med ASEA och med tiden en ...
IngvarArvidsson 2019 04 23 Lavalmultiplerna utveckling av flerstegs aktionsturbiner av axialtyp Inledning Gustaf de Lavals affärsidé var från första början ...
Marina radialturbiner Marina applikationer med Ljungströms nya radialturbin kom tidigt, och den första ordern tecknades redan av Stockholmsbolaget AB Ljungströms ...
Finspångs slott Finspångs slott med anor från 1668 inköptes av STAL från Stens Bruk AB och fick tjäna som kontorslokaler åt det nystartade bolaget. Priset var ...
IngvarArvidsson 2019 02 09 Gasturbinutveckling vid STAL LAVAL Inledning Gasturbinutvecklingen som inletts under STAL tiden fortsatte i STAL LAVAL från 1962. GT35 ...
Dovern RM 4 Inledning Konstruktionsarbetet påbörjades i oktober 1947 och motorn skulle vara klar för provkörning i bock i januari 1950. Ett år senare skulle ...
Inledning och bakgrund De två svenska turbinföretagen STAL och AB de Lavals Ångturbin gick samman 1959. Namnet STAL LAVAL Turbin AB fick man först 1962 då verksamheten ...
IngvarArvidsson 2019 05 27 Flygvapnets Avro Lancaster Tp80. En flygande provbock. I början av år 1950 tog Flygförvaltningen kontakt med det brittiska flygministeriet ...
Bildlathund Förutsättning: Man har en bildfil (exempelvis en fil slytande på .jpg, .png) tillgänglign på sin dator. Bild bör vara lämplig för att visas p ...
IngvarArvidsson 2019 05 18 Verkstadsbilder från montage och provriggar Här följer några bilder från montaget av Dovern i verkstäderna. Montage i verkstaden ...
IngvarArvidsson 2017 11 21 Skutenmotorn 1946 Inledning STAL fick uppdraget av Kungl. Flygförvaltningen, KFF att utveckla 2 ex av en jetmotor på 1 500 kp dragkraft ...
IngvarArvidsson 2019 03 24 Centrifugalpumpar Inledning För att skapa marknad för sin revolutionerande ångturbinuppfinning utvecklade de Lavals Ångturbin ocks ...
IngvarArvidsson 2019 04 24 De Lavals "System" ångkraftsystem på hög nivå Bakgrund Gustaf de Lavals strategi inledningsvis var att ta fram billiga, lättsk ...
Ett urval tidiga leveranser med tillhörande episoder STAL:s första radialturbinleverans B 1 på plats i Willesden Power Station. Första turbinen B 1, på 1000 ...
IngvarArvidsson 2019 04 04 Beställningen B 188 ett sällsamt turbinöde En ångturbins öden och äventyr kan många gånger vara förunderliga. Det hela började ...
IngvarArvidsson 2019 03 27 Turbiner för kraftvärmeverk Inledning STAL installerade sin första värmeturbin redan 1917 i de egna verkstäderna. Den var på 500 ...
Number of topics: 50

See also: rss-small RSS feed, recent changes with 50, 100, 200, 500, 1000 topics, all changes

Topic revision: r2 - 2001-08-16 - 19:56:31 - PeterThoeny?
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback