You are here: STALklubben>STALklubben Web>WebChanges (2001-08-16, PeterThoeny?)EditAttach

50 Recent Changes in STALklubben Web retrieved at 16:40 (GMT)

Konstsektionen Består av oss som är intresserade av konst och varje vår och höst hålls en dragning för att utse vinnare till ett konstföremål (målning, foto ...
STALklubben Aktuellt STALklubben och COVID 19 Aktiviter som Tjockisholm, Puben och Skogstorp är öppna och bokningsbara men de regler som gäller för COVID 19 ...
Skogstorp Börja med att boka och hämta nyckel Skogstorpet är bokningsbart året runt, men det kan vara begränsad framkomlighet vintertid. Torpet är tillgängligt ...
Fiskekort .pdf Flugfiskesektionen. "Senaste nytt" Årets inplanering av fisk blev som planerat den 21/4 , 175 kg regnbåge och 25kg öring. Från i år kan man ...
VÄLKOMNA TILL Finspångs Turbinhistoriska Museum Orangeriet vid Finspångs Slott Turbinmuseet är stängt tillsvidare Vi återkommer när museet kan öppnas ...
Aktiebolaget de Lavals Ångturbin Inledning och bakgrund Gustaf Patrik de Laval (1845 1913) föddes i Orsa och var son till en lantmätare och officer. Han tog studenten ...
IngvarArvidsson 2019 03 Bakgrund och utställningar Hur det hela började Ångturbinen är jämngammal med elektrifieringen, och det var dess behov som startade ...
IngvarArvidsson 2019 11 21 Under uppbyggnnad Maskinerier till de svenska kryssarna Inledning AB de Lavals Ångturbin levererade i mitten av 1940 talet de största ...
Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström Inledning och bakgrund Åren 1906 07, var Birger Ljungström anställd hos AB Separator, och där hade hans turbinkoncept ...
IngvarArvidsson 2019 06 01 Flerskiviga motroterande radialångturbiner Ingenjören R. Olof J. Möller vid STAL utvecklade det sk. Möllersystemet, ett flerskivigt ...
IngvarArvidsson 2020 03 09 Tidig gasturbinutveckling vid AB Ljungströms Ångturbin Gasturbinaggregat för elproduktion Redan 1929 fick överingenjören Alf Lysholm ...
IngvarArvidsson 2019 04 10 2020 03 09 En sida har lagts till om den tidiga gasturbinutvecklingen vid AB Ljungströms Ångturbin, som leddes av företagets överingenj ...
IngvarArvidsson 2019 03 03 Ångkraften i Sverige Inledning De allra första elektricitetsgenererande anläggnigarna i Sverige kom att utnyttja ångkraft för att ...
Ansvariga för Sektioner aktiviteter HOBBY Flugfiske Ordförande: Börje Randleff Kassör: Kjell Tranqvist Konstsektionen Ordf ...
IngvarArvidsson 2019 11 06 Under uppbyggnad STAL LAVALs ångturbiner för kraftverk Inledning och bakgrund Kärnkraftutbyggnaden i Sverige, och till dels i Finland ...
IngvarArvidsson 2019 10 26 Page under construction! Ångturbinmaskiner för örlogsfartyg 1915 1972 Inledning Turbinmaskinerna från AB de Lavals Ångturbin var ...
Jagarmaskinerier 1918 1963 På bilden: 6 st örlogsfartyg med turbiner från De Laval Ångturbin Stal Laval, i Köpenhamn vid kronprinsssan Margrethe's bröllop ...
IngvarArvidsson 2019 10 12 Civila marina ångturbiner P maskinerna Inledning och bakgrund AB de Lavals Ångturbin hade under många år levererat turbinmaskinerier ...
IngvarArvidsson 2019 03 01 Kylmaskiner Bakgrund Kylverksamheten vid STAL har sitt ursprung i två Stockholmsföretag, varav ett samtida med ASEA och med tiden en ...
IngvarArvidsson 2019 04 23 Lavalmultiplerna utveckling av flerstegs aktionsturbiner av axialtyp Inledning Gustaf de Lavals affärsidé var från första början ...
Marina radialturbiner Marina applikationer med Ljungströms nya radialturbin kom tidigt, och den första ordern tecknades redan av Stockholmsbolaget AB Ljungströms ...
Finspångs slott Finspångs slott med anor från 1668 inköptes av STAL från Stens Bruk AB och fick tjäna som kontorslokaler åt det nystartade bolaget. Priset var ...
IngvarArvidsson 2019 03 01 GT120 världens största gasturbin Bakgrund GT120 beställdes 1955 av Vattenfall på ett skissartat underlag från STAL. Effekten var ...
IngvarArvidsson 2019 02 09 Gasturbinutveckling vid STAL LAVAL Inledning Gasturbinutvecklingen som inletts under STAL tiden fortsatte i STAL LAVAL från 1962. GT35 ...
Dovern RM 4 Inledning Konstruktionsarbetet påbörjades i oktober 1947 och motorn skulle vara klar för provkörning i bock i januari 1950. Ett år senare skulle ...
Inledning och bakgrund De två svenska turbinföretagen STAL och AB de Lavals Ångturbin gick samman 1959. Namnet STAL LAVAL Turbin AB fick man först 1962 då verksamheten ...
IngvarArvidsson 2019 03 01 GT35 Viktor Inledning När Glan projektet annullerades 1952 beslöt STAL att i stället satsa på en stationär gasturbin för kraftproduktion ...
IngvarArvidsson 2019 05 27 Flygvapnets Avro Lancaster Tp80. En flygande provbock. I början av år 1950 tog Flygförvaltningen kontakt med det brittiska flygministeriet ...
Bildlathund Förutsättning: Man har en bildfil (exempelvis en fil slytande på .jpg, .png) tillgänglign på sin dator. Bild bör vara lämplig för att visas p ...
IngvarArvidsson 2019 05 18 Verkstadsbilder från montage och provriggar Här följer några bilder från montaget av Dovern i verkstäderna. Montage i verkstaden ...
IngvarArvidsson 2017 11 21 Skutenmotorn 1946 Inledning STAL fick uppdraget av Kungl. Flygförvaltningen, KFF att utveckla 2 ex av en jetmotor på 1 500 kp dragkraft ...
IngvarArvidsson 2019 03 24 Centrifugalpumpar Inledning För att skapa marknad för sin revolutionerande ångturbinuppfinning utvecklade de Lavals Ångturbin ocks ...
IngvarArvidsson 2019 02 28 Glan motorn Glanprojektet påbörjades 1949 och motorn var avsedd för J35 Draken. Dragkraften var satt till 5000 kp och 7000 kp med EBK ...
IngvarArvidsson 2019 04 24 De Lavals "System" ångkraftsystem på hög nivå Bakgrund Gustaf de Lavals strategi inledningsvis var att ta fram billiga, lättsk ...
IngvarArvidsson 2019 02 28 Vi som jobbar med museet Aktiva gruppen I den aktiva gruppen ingår: Inger Welander, gruppledare Folke Arvidsson Ingvar ...
Ett urval tidiga leveranser med tillhörande episoder STAL:s första radialturbinleverans B 1 på plats i Willesden Power Station. Första turbinen B 1, på 1000 ...
IngvarArvidsson 2019 04 04 Beställningen B 188 ett sällsamt turbinöde En ångturbins öden och äventyr kan många gånger vara förunderliga. Det hela började ...
IngvarArvidsson 2019 03 27 Turbiner för kraftvärmeverk Inledning STAL installerade sin första värmeturbin redan 1917 i de egna verkstäderna. Den var på 500 ...
IngvarArvidsson 2019 03 16 Värmeväxlare och kondensorer STAL LAVAL APPARAT AB STAL LAVAL Apparat AB var ett helägt dotterbolag till STAL LAVAL Turbin AB i Finsp ...
IngvarArvidsson 2019 03 16 Startaggregat till jetmotorer Bakgrund När jetmotorprojektet annullerades 1952 fick STAL, som en del i kompensationen, en beställning ...
IngvarArvidsson 2019 03 06 Stora värmepumpverk Inledning Efter den andra oljekrisen 1979 hade oljepriserna stigit till nya oanade höjder, vilket satte Sveriges ...
Reservkraftverket B 1438 Bakgrund Det skulle bli på det civila och stationära området som STAL skulle ta de första stegen i sin gasturbinutveckling. Ett gasturbinprojekt ...
IngvarArvidsson 2019 03 15 Ångturbiner för industrier
333 AP maskinerier och drygt 700 turbogeneratorer pumpturbiner för fartyg 1965 1980 Inledning och bakgrund I början på 1960 talet var dieseldriften till sj ...
IngvarArvidsson 2019 03 03 AB Skandinaviska Elektricitetsverk AB Skandinaviska Elektricitetsverk bildades 1902, med det föregicks av Nordiska AB för Elektriska ...
IngvarArvidsson 2019 02 16 Den första beställningen med nummer B 1. Tillverkningen av de allra första motrotationsturbinerna skedde i Stockholm i det nya bolaget ...
Standarder https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/spectrum en standard for samlingsforvaltning/ https://www.raa.se/app/uploads/2017/08/978 91 7209 805 3.pdf ...
Statistics for nop STALklubben Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic ...
Protokoll styrelsemöten 2017 Styrelseprotokoll Stalklubben 2017 09 07.pdf Protokoll STAlkluben 14 06 2017.pdf Styrelsemöte 2017 05 18 2016 2015 ...
Stadgar för STALklubben Antagna vid ordinarie klubbsammanträde den 21/2 62 och 13/4 62 samt reviderade 10/3 70, 12/5 70, 8/10 70 samt reviderade på nytt den ...
Number of topics: 50

See also: rss-small RSS feed, recent changes with 50, 100, 200, 500, 1000 topics, all changes

Topic revision: r2 - 2001-08-16 - 19:56:31 - PeterThoeny?
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback