You are here: STALklubben>STALklubben Web>WebChanges (2001-08-16, PeterThoeny?)EditAttach

50 Recent Changes in STALklubben Web retrieved at 12:41 (GMT)

Fiskekort .pdf Flugfiskesektionen. "Senaste nytt" Årsmöte hålls tordagen den 7/3 kl 16,00 I konf rum DG:CD/1:58 (De Geer) efter Energikällan Om ni g ...
Sidan är under uppbyggnad Aktiebolaget de Lavals Ångturbin Inledning och bakgrund Gustaf Patrik de Laval (1845 1913) föddes i Orsa och var son till en lantm ...
VÄLKOMNA TILL Finspångs Turbinhistoriska Museum Orangeriet, Finspångs Slott Hur det hela började Ångturbinen är jämngammal med elektrifieringen, och det ...
IngvarArvidsson 2019 02 16 Den första beställningen med nummer B 1. Tillverkningen av de allra första motrotationsturbinerna skedde i Stockholm i det nya bolaget ...
Reservkraftverket B 1438 Bakgrund Det skulle bli på det civila och stationära området som STAL skulle ta de första stegen i sin gasturbinutveckling. Ett gasturbinprojekt ...
STAL Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström Inledning och bakgrund Åren 1906 07, var Birger Ljungström anställd hos AB Separator, och där hade hans turbinkoncept ...
IngvarArvidsson 2019 02 09 Gasturbinutveckling vid STAL LAVAL
IngvarArvidsson 2017 11 21 Skutenmotorn 1946 Inledning STAL fick uppdraget av Kungl. Flygförvaltningen, KFF att utveckla 2 ex av en jetmotor på 1 500 kp dragkraft ...
Dovern RM 4 Inledning Konstruktionsarbetet påbörjades i oktober 1947 och motorn skulle vara klar för provkörning i bock i januari 1950. Ett år senare skulle ...
333 AP maskinerier och drygt 700 turbogeneratorer pumpturbiner för fartyg 1965 1980 I början på 1960 talet var dieseldriften till sjöss på snabb frammarsch ...
Hemsidan är under ständig uppbyggnad Inledning och bakgrund De två svenska turbinföretagen STAL och AB de Lavals Ångturbin gick samman 1959. Namnet STAL LAVAL ...
Standarder https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/spectrum en standard for samlingsforvaltning/ https://www.raa.se/app/uploads/2017/08/978 91 7209 805 3.pdf ...
Statistics for nop STALklubben Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic ...
STALklubben Aktuellt STALklubbens Idrottsektion, framtiden? Vid vårt senaste Styrelsemöte 23/8 2018 diskuterade vi inom styrelsen den fortsatta framtiden för ...
Skogstorp När kan man vara där? Torpet är tillgängligt för alla STALklubbens medlemmar bokning görs i boknings systemet. Nyckeln hämtas i receptionen SIT AB ...
Konstsektionen Vårdragningen 2018 Vart femte år får samtliga medlemmar i STALklubbens konstsektion ett konstverk och nu är det dags igenIstället för detta ...
Protokoll styrelsemöten 2017 Styrelseprotokoll Stalklubben 2017 09 07.pdf Protokoll STAlkluben 14 06 2017.pdf Styrelsemöte 2017 05 18 2016 2015 ...
Ansvariga för Sektioner aktiviteter HOBBY Flugfiske Ordförande: Börje Randleff Kassör: Kjell Tranqvist Konstsektionen Ordf ...
Stadgar för STALklubben Antagna vid ordinarie klubbsammanträde den 21/2 62 och 13/4 62 samt reviderade 10/3 70, 12/5 70, 8/10 70 samt reviderade på nytt den ...
Tjockisholm, eller "Tjockis" som den ofta kallas, är STALklubbens vackra skärgårdsdö i Bråvikens utlopp, nära Arkösund. Tjockisholm maj 2009, fotograf Dan ...
Våra sektioner aktiviteter Hobby Flugfiske Konstsektionen Turbinhistoria Jaktsektionen Avvecklad 2015 RC Modellsektionen Fritid och Familj ...
Jaktklubben är avvecklad 2015.
I bokningsprogrammet kan du boka: turer med Ångbåten Kristina placerad i Finspång övernattning (besök) i klubben fritidshus Skogstorp vid sjön Skiren ...
Mötesprotokoll Medlemsmöte Årsmötesprotokoll verksamhetsår 2014 Årsmötesprotokoll verksamhetsår 2013 Kallelse årsmöte verksamhetsår 2012 ...
Ersättning vid utlägg STALklubben Ersttning fr utlgg.doc: Blankett för reseräkningar STALklubben Nominering till stödjande medlem.doc
Kriterier för stödjande medlemskap i STALklubben Beslutat på Styrelsemöte 20 Mars 2013 Nominering till stödjande medlemskap görs av de olika sektionerna. Om ...
Verksamhet Organisation Föreningens verksamhet bedrivs enligt stadgar under styrelsens ansvar i en underliggande organisation vilken kan ses nedan. Medlemsm ...
Inskannade gästböcker från Tjockisholm 1958 1962.pdf 1963 1968.pdf 1968 1975.pdf 1975 1977.pdf 1977 1981.pdf 1981 1985.pdf ...
Run statistics on a list of one or more webs Enter a comma separated list of webnames. Enter a subweb by specifying ...
STALklubbens sektion för modellhobby, radiostyrda (RC) eller inte. Modellflyg Vi kommer att inrikta oss till att börja med mot modellflyg inomhus vintertid i sporthallar ...
Ekmans Pub Tyvärr är sektionens ordinarie verksamhet med pubkvällar för nuvarande vilande. Verksamheten för lokaluthyrning pågår som tidigare. Bokning av lokal ...
Styrelse för verksamhetsåret 2013 är: Huvudstyrelse Ordförande: Daniel R Andersson (Siemens), 0122 817 06, daniel.r.andersson@.NEJSPAM.siemens.com Sekreterare ...
STALklubben inbjuder till julgransplundring När: Lördag 18 januari 2014 kl.14.30 16.00Var: Missionskyrkan i FinspångHur: Uppträdande, fika och dans kring granen ...
Inomhusmodellflyg handbollshallen Grosvad respektive Siemenshallen Har du något lämpligt som kan flyga i en sporthall: Handkastade glidare, gummisnoddsdrivna modeller ...
STAL:s första radialturbinleverans Första turbinen B 1, på 1000 kW levererades i maj 1913 till Willesden London, från verkstäderna i Finspong till vilka man hade ...
TorstenBengtsson 2013 04 12 RC Modellsektionens eget STAL Klubbsflygplan var tänkt att ge intresserade en möjlighet att prova på att flyga själv och kanske inspirera ...
TorstenBengtsson 2012 12 17 Reportage från Luciaflygningen 2012 i Aluceum Det flögs friskt på RC Modellsektionens Luciaflygning. Bosse Harrysson demonstrerar ...
TorstenBengtsson 2012 12 17 Reportage från Luciaflygningen 2012 i Aluceum Det flögs friskt på RC Modellsektionens Luciaflygning. Bosse Harrysson demonstrerar ...
Inomhusmodellflyg med Stalklubbens nya RC modellsektion i Grosvad Inomhusmodellflyg annonseras några veckor i förväg under Stalklubbens hemsida Har du något ...
Villa Leire Villa Leire är ett utmärkt utflyktsmål för familjen en söndagseftermiddag, men även ett bra ställe att anordna företagsanknutna och privata fester ...
Kanonsalut Finspang 2006
Webbmaster generellt ansvarig hemsidan www.stalklubben.org Mårten Mårtensson Om Hemsidan Denna hemsida bygger på att verksamma inom de olika sektionerna och verksamheter ...
" warn "off"}% Aktuellt Internetbokning Verksamhet Organisation Sektioner Hobby Fritid Familj Traditioner ...
nop is a subscription service to be automatically notified by email when topics change in the STALklubben.STALklubben web. This is a convenient service, so you do ...
George J:son Leire Verkställande direktör Svenska turbinfabriken AB Ljungström, STAL http://runeberg.org/vemindu/0317.html
Bokslut STALklubben Bokslut årsvis inklusive årsmötesprotokoll Bokslut för 2004 Bokslut för 2005 Bokslut för 2006 Bokslut för 2007 ...
Kallelse till årsmöte för verksamhetsår 2011
Årsmötesprotokoll för verksamhetsår 2010
Årsmötesprotokoll för verksamhetsår 2009
Number of topics: 50

See also: rss-small RSS feed, recent changes with 50, 100, 200, 500, 1000 topics, all changes

Topic revision: r2 - 2001-08-16 - 19:56:31 - PeterThoeny?
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback