You are here: STALklubben>STALklubben Web>WebChanges (2001-08-16, PeterThoeny?)EditAttach

50 Recent Changes in STALklubben Web retrieved at 03:43 (GMT)

IngvarArvidsson 2019 10 12 Civila marina ångturbiner P maskineriet T/S Antigua Kylfartyget T/S Antigua byggdes vid Öresundsvarvet i Landskrona för Salénrederierna ...
Aktiebolaget de Lavals Ångturbin Inledning och bakgrund Gustaf Patrik de Laval (1845 1913) föddes i Orsa och var son till en lantmätare och officer. Han tog studenten ...
Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström Inledning och bakgrund Åren 1906 07, var Birger Ljungström anställd hos AB Separator, och där hade hans turbinkoncept ...
Finspångs slott Finspångs slott med anor från 1668 inköptes av STAL från Stens Bruk AB och fick tjäna som kontorslokaler åt det nystartade bolaget. Priset var ...
IngvarArvidsson 2019 03 01 GT120 världens största gasturbin Bakgrund GT120 beställdes 1955 av Vattenfall på ett skissartat underlag från STAL. Effekten var ...
IngvarArvidsson 2019 03 01 Kylmaskiner Bakgrund Kylverksamheten vid STAL har sitt ursprung i två Stockholmsföretag, varav ett samtida med ASEA och med tiden en ...
IngvarArvidsson 2019 03 06 Bakgrund och utställningar Hur det hela började Ångturbinen är jämngammal med elektrifieringen, och det var dessa behov som drev ...
IngvarArvidsson 2019 04 23 Lavalmultiplerna utveckling av flerstegs aktionsturbiner av axialtyp Inledning Gustaf de Lavals affärsidé var från första början ...
IngvarArvidsson 2019 02 09 Gasturbinutveckling vid STAL LAVAL Inledning Gasturbinutvecklingen som inletts under STAL tiden fortsatte i STAL LAVAL från 1962. GT35 ...
Dovern RM 4 Inledning Konstruktionsarbetet påbörjades i oktober 1947 och motorn skulle vara klar för provkörning i bock i januari 1950. Ett år senare skulle ...
IngvarArvidsson 2019 06 01 Flerskiviga motroterande radialångturbiner Ingenjören Olof Möller vid STAL utvecklade det sk. Möllersystemet, ett flerskivigt radialsystem ...
Inledning och bakgrund De två svenska turbinföretagen STAL och AB de Lavals Ångturbin gick samman 1959. Namnet STAL LAVAL Turbin AB fick man först 1962 då verksamheten ...
IngvarArvidsson 2019 03 01 GT35 Viktor Inledning När Glan projektet annullerades 1952 beslöt STAL att i stället satsa på en stationär gasturbin för kraftproduktion ...
Konstsektionen Består av oss som är intresserade av konst och varje vår och höst hålls en dragning för att utse vinnare till ett konstföremål (målning, foto ...
VÄLKOMNA TILL Finspångs Turbinhistoriska Museum Orangeriet vid Finspångs Slott Besökstider Museet är öppet torsdagar kl 13 16. Övrig tid efter överenskommelse ...
STALklubben Aktuellt Kom och fira midsommar 2019 med oss i Slottsparken i Finspång på midsommarafton kl. 13.00 15.30. Det blir sång och dans kring stången. Fiskdamm ...
IngvarArvidsson 2019 04 10 2019 05 25 Vi har hittat nya bilder från verkstadsmontage och provriggar för Dovernmotorn, som kan ses här. 2019 03 24 En sida om ...
IngvarArvidsson 2019 05 27 Flygvapnets Avro Lancaster Tp80. En flygande provbock. I början av år 1950 tog Flygförvaltningen kontakt med det brittiska flygministeriet ...
Bildlathund Förutsättning: Man har en bildfil (exempelvis en fil slytande på .jpg, .png) tillgänglign på sin dator. Bild bör vara lämplig för att visas p ...
Sidan är under uppbyggnad DeLavals Jagarmaskinerier 1918 1963 På bilden: 6 st örlogsfartyg med turbiner från De Laval Ångturbin Stal Laval, i Köpenhamn ...
IngvarArvidsson 2019 05 18 Verkstadsbilder från montage och provriggar Här följer några bilder från montaget av Dovern i verkstäderna. Montage i verkstaden ...
IngvarArvidsson 2017 11 21 Skutenmotorn 1946 Inledning STAL fick uppdraget av Kungl. Flygförvaltningen, KFF att utveckla 2 ex av en jetmotor på 1 500 kp dragkraft ...
IngvarArvidsson 2019 03 24 Centrifugalpumpar Inledning För att skapa marknad för sin revolutionerande ångturbinuppfinning utvecklade de Lavals Ångturbin ocks ...
IngvarArvidsson 2019 02 28 Glan motorn Glanprojektet påbörjades 1949 och motorn var avsedd för J35 Draken. Dragkraften var satt till 5000 kp och 7000 kp med EBK ...
IngvarArvidsson 2019 03 03 Ångkraften i Sverige Inledning De allra första elektricitetsgenererande anläggnigarna i Sverige kom att utnyttja ångkraft för att ...
Fiskekort .pdf Flugfiskesektionen. "Senaste nytt" Lördagen den 27/4 var det dags för årets arbetsdag, 6 medlemmar deltog, lite röjning utfördes och ny grill ...
IngvarArvidsson 2019 04 24 De Lavals "System" ångkraftsystem på hög nivå Bakgrund Gustaf de Lavals strategi inledningsvis var att ta fram billiga, lättsk ...
IngvarArvidsson 2019 02 28 Vi som jobbar med museet Aktiva gruppen I den aktiva gruppen ingår: Inger Welander, gruppledare Folke Arvidsson Ingvar ...
Ett urval tidiga leveranser med tillhörande episoder STAL:s första radialturbinleverans B 1 på plats i Willesden Power Station. Första turbinen B 1, på 1000 ...
IngvarArvidsson 2019 04 04 Beställningen B 188 ett sällsamt turbinöde En ångturbins öden och äventyr kan många gånger vara förunderliga. Det hela började ...
IngvarArvidsson 2019 03 27 Turbiner för kraftvärmeverk Inledning STAL installerade sin första värmeturbin redan 1917 i de egna verkstäderna. Den var på 500 ...
IngvarArvidsson 2019 03 16 Värmeväxlare och kondensorer STAL LAVAL APPARAT AB STAL LAVAL Apparat AB var ett helägt dotterbolag till STAL LAVAL Turbin AB i Finsp ...
IngvarArvidsson 2019 03 16 Startaggregat till jetmotorer Bakgrund När jetmotorprojektet annullerades 1952 fick STAL, som en del i kompensationen, en beställning ...
IngvarArvidsson 2019 03 06 Stora värmepumpverk Inledning Efter den andra oljekrisen 1979 hade oljepriserna stigit till nya oanade höjder, vilket satte Sveriges ...
Reservkraftverket B 1438 Bakgrund Det skulle bli på det civila och stationära området som STAL skulle ta de första stegen i sin gasturbinutveckling. Ett gasturbinprojekt ...
IngvarArvidsson 2019 03 15 Ångturbiner för industrier
333 AP maskinerier och drygt 700 turbogeneratorer pumpturbiner för fartyg 1965 1980 Inledning och bakgrund I början på 1960 talet var dieseldriften till sj ...
Marina radialturbiner Marina applikationer med Ljungströms nya radialturbin kom tidigt, och den första ordern tecknades redan av Stockholmsbolaget AB Ljungströms ...
IngvarArvidsson 2019 03 03 AB Skandinaviska Elektricitetsverk AB Skandinaviska Elektricitetsverk bildades 1902, med det föregicks av Nordiska AB för Elektriska ...
IngvarArvidsson 2019 02 16 Den första beställningen med nummer B 1. Tillverkningen av de allra första motrotationsturbinerna skedde i Stockholm i det nya bolaget ...
Standarder https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/spectrum en standard for samlingsforvaltning/ https://www.raa.se/app/uploads/2017/08/978 91 7209 805 3.pdf ...
Statistics for nop STALklubben Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic ...
Skogstorp När kan man vara där? Torpet är tillgängligt för alla STALklubbens medlemmar bokning görs i boknings systemet. Nyckeln hämtas i receptionen SIT AB ...
Protokoll styrelsemöten 2017 Styrelseprotokoll Stalklubben 2017 09 07.pdf Protokoll STAlkluben 14 06 2017.pdf Styrelsemöte 2017 05 18 2016 2015 ...
Ansvariga för Sektioner aktiviteter HOBBY Flugfiske Ordförande: Börje Randleff Kassör: Kjell Tranqvist Konstsektionen Ordf ...
Stadgar för STALklubben Antagna vid ordinarie klubbsammanträde den 21/2 62 och 13/4 62 samt reviderade 10/3 70, 12/5 70, 8/10 70 samt reviderade på nytt den ...
Tjockisholm, eller "Tjockis" som den ofta kallas, är STALklubbens vackra skärgårdsdö i Bråvikens utlopp, nära Arkösund. Tjockisholm maj 2009, fotograf Dan ...
Våra sektioner aktiviteter Hobby Flugfiske Konstsektionen Turbinhistoria Jaktsektionen Avvecklad 2015 RC Modellsektionen Fritid och Familj ...
Jaktklubben är avvecklad 2015.
Number of topics: 50

See also: rss-small RSS feed, recent changes with 50, 100, 200, 500, 1000 topics, all changes

Topic revision: r2 - 2001-08-16 - 19:56:31 - PeterThoeny?
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback