STALklubben inbjuder till julgransplundring

När: Lördag 18 januari 2014 kl.14.30 - 16.00
Var: Missionskyrkan i Finspång
Hur: Uppträdande, fika och dans kring granen. Godis till barnen (lördag).
Vem: Välkomna är STALklubbens medlemmar (alla anställda och pensionärer vid Siemens och ALSTOM) med barn, barnbarn eller syskonbarn.

Tänk på att det kan bli lite trångt under uppträdandet och dansen, så de vuxna som så önskar kan fika i stora rummet.

Anmälan till magnus.m.moberg@siemens_ta_bort_.com senast torsdag 16 januari kl.15.00
Meddela antalet barn respektive vuxna.

Varmt välkomna att fira ut Julen med STALklubben!

Topic revision: r3 - 2014-01-07 - 11:40:13 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback