Difference: JulgransPlundring (r3 vs. r2)

STALklubben inbjuder till julgransplundring 2013

STALklubben inbjuder till julgransplundring

När: Lördag 19 18 januari 2013 kl.13.30 2014 kl.14.30 - 15.00 16.00
Var: Missionskyrkan i Finspång
Hur: Uppträdande, fika och dans kring granen. Godis till barnen (lördag).
Vem: Välkomna är STALklubbens medlemmar (alla anställda och pensionärer vid Siemens och ALSTOM) med barn, barnbarn, barnbarn syskonbarn eller andras syskonbarn. barn (men med tillåtelse).

Anmälan till Tänk på att det kan bli lite trångt under uppträdandet och dansen, så de vuxna som så önskar kan fika i stora rummet. magnus.m.moberg@ ta_bort_ siemens.com senast torsdag 17 januari kl.15.00
Meddela antalet barn respektive vuxna.

Anmälan till magnus.m.moberg@siemens_ta_bort_.com senast torsdag 16 januari kl.15.00
Meddela antalet barn respektive vuxna.

Varmt välkomna att fira ut Julen med STALklubben!

View topic | View difference side by side | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback