VÄLKOMNA TILL

Finspångs Turbinhistoriska Museum

Orangeriet vid Finspångs Slott

Turbinmuseum_8.jpeg

Besökstider

Museet är öppet torsdagar kl 13-16. Övrig tid efter överenskommelse.

Jul-och Nyårshelgerna

Museet håller stängt över helgerna. Vi har öppet som vanligt den 12 december. Därefter öppnar vi på nytt torsdagen den 16 januari 2020.

Vi önskar gamla och nya besökare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2020!

Bokning

Grupper bokas hos Inger Welander, tel 0706 37 31 33

Nyheter

Senaste nytt från Turbinmuseet finns här.

Du hittar oss här

Orangeri_s.jpg

Välkommen in!

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg Laval_logo.jpeg manage 37.0 K 2019-02-18 - 11:09 IngvarArvidsson Laval_logo
jpgjpg Logga_small.jpg manage 45.0 K 2019-02-18 - 09:26 IngvarArvidsson Logotyp
jpgjpg Orangeri.jpg manage 146.5 K 2019-02-18 - 09:30 IngvarArvidsson Orangeriet
jpgjpg Orangeri_s.jpg manage 27.3 K 2019-03-06 - 11:14 IngvarArvidsson Orangeri small
jpgjpg STAL-LAVAL.jpg manage 1.5 K 2019-02-18 - 11:13 IngvarArvidsson STAL-LAVAL logo
jpgjpg STALlogo_gammal.jpg manage 1.6 K 2019-02-18 - 11:09 IngvarArvidsson STAL_logo_1
jpgjpg Skyltar_-_Kopia.jpg manage 1.5 K 2019-02-18 - 11:10 IngvarArvidsson STAL-LAVAL_logo
jpgjpeg Turbinmuseum_8.jpeg manage 142.8 K 2019-03-06 - 10:33 IngvarArvidsson Frontbild
Topic revision: r58 - 2019-12-05 - 16:45:48 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback