VÄLKOMNA TILL

Finspångs Turbinhistoriska Museum

Orangeriet vid Finspångs Slott

Turbinmuseum_8.jpeg

Museet är åter öppet för besökare.

Öppettider

Torsdagar kl 13-16

Bokning

Grupper bokas hos Inger Welander, tel 0706 37 31 33

Nyheter

Senaste nytt från Turbinmuseet finns här.

Du hittar oss här

Orangeri_s.jpg

Välkommen in!

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg Laval_logo.jpeg manage 37.0 K 2019-02-18 - 11:09 IngvarArvidsson Laval_logo
jpgjpg Logga_small.jpg manage 45.0 K 2019-02-18 - 09:26 IngvarArvidsson Logotyp
jpgjpg Orangeri.jpg manage 146.5 K 2019-02-18 - 09:30 IngvarArvidsson Orangeriet
jpgjpg Orangeri_s.jpg manage 27.3 K 2019-03-06 - 11:14 IngvarArvidsson Orangeri small
jpgjpg STAL-LAVAL.jpg manage 1.5 K 2019-02-18 - 11:13 IngvarArvidsson STAL-LAVAL logo
jpgjpg STALlogo_gammal.jpg manage 1.6 K 2019-02-18 - 11:09 IngvarArvidsson STAL_logo_1
jpgjpg Skyltar_-_Kopia.jpg manage 1.5 K 2019-02-18 - 11:10 IngvarArvidsson STAL-LAVAL_logo
jpgjpeg Turbinmuseum_8.jpeg manage 142.8 K 2019-03-06 - 10:33 IngvarArvidsson Frontbild
Topic revision: r67 - 2021-10-02 - 10:52:38 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback