VÄLKOMNA TILL

Finspångs Turbinhistoriska Museum

Orangeriet vid Finspångs Slott

Turbinmuseum_8.jpeg

Vi önskar våra intressenter och tidigare besökare en God Jul och ett Gott Nytt År!

Tyvärr förblir museet stängt tillsvidare. Vi återkommer när museet kan öppnas på ett säkert sätt för våra ideellt arbetande pensionärer, vilket vi hoppas kan ske under 2021.

Bokning

Grupper bokas hos Inger Welander, tel 0706 37 31 33

Nyheter

Senaste nytt från Turbinmuseet finns här.

Du hittar oss här

Orangeri_s.jpg

Välkommen in!

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg Laval_logo.jpeg manage 37.0 K 2019-02-18 - 11:09 IngvarArvidsson Laval_logo
jpgjpg Logga_small.jpg manage 45.0 K 2019-02-18 - 09:26 IngvarArvidsson Logotyp
jpgjpg Orangeri.jpg manage 146.5 K 2019-02-18 - 09:30 IngvarArvidsson Orangeriet
jpgjpg Orangeri_s.jpg manage 27.3 K 2019-03-06 - 11:14 IngvarArvidsson Orangeri small
jpgjpg STAL-LAVAL.jpg manage 1.5 K 2019-02-18 - 11:13 IngvarArvidsson STAL-LAVAL logo
jpgjpg STALlogo_gammal.jpg manage 1.6 K 2019-02-18 - 11:09 IngvarArvidsson STAL_logo_1
jpgjpg Skyltar_-_Kopia.jpg manage 1.5 K 2019-02-18 - 11:10 IngvarArvidsson STAL-LAVAL_logo
jpgjpeg Turbinmuseum_8.jpeg manage 142.8 K 2019-03-06 - 10:33 IngvarArvidsson Frontbild
Topic revision: r64 - 2020-12-13 - 07:43:27 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback