VÄLKOMNA TILL

Finspångs Turbinhistoriska Museum

Orangeriet, Finspångs Slott

Logga_small.jpg

Hur det hela började

Ångturbinen är jämngammal med elektrifieringen, och det var dessa behov som drev på utvecklingen. Men också behovet av stora effekter för fartygsdrift, inte minst för dåtidens krigsfartyg, drev utvecklingen framåt. Båda dessa områden är väl representerade i museets samlingar.

Gasturbinen är en betydligt yngre, och det var flygets behov av allt högre hastigheter, som drev på utvecklingen under 1930- och 1940-talen. Den spännande jetmotorutvecklingen vid STAL 1946-1952 är representerad i museet.

Utställningar

Museet invigdes i maj 2015.

Här visas hela turbiner, modeller och komponenter ur en mer än 100-årig industriverksamhet runt ång- och gasturbiner på orten, men också från de pionjärföretag som föregick bolagsbildningen i Finspång.

Här kan man få se en modell av världens första industriellt tillverkade ångturbin från 1883, utvecklad av Gustav de Laval, men också en hel jetmotor, konstruerad av STALs ingenjörer på 1940-talet under ledning av Curt Nicolin.

Museet finns i Orangeriet i Slottsparken

Besökstider

Museet är öppet torsdagar kl 13-16.

Bokning

Grupper bokas hos Inger Welander, tel 0706 37 31 33

Orangeri.jpg

Orangeriet i Slottsparken vid Finspångs slott. Här finns museet.

Interiörer

Några bilder från museet

040.JPG

Interiör från museets ångturbinavdelning. I förgrunden enhjulig Lavalturbin nr 11 med eltavla t.h. tillverkade 1891.

I bakgrunden en modell av stadsjagaren Stockholm med 24 st Lavalturbiner installerade för framdrivning.

038.JPG

I entréhallen är jetmotorn Dovern utställd.

Historia

AB de Lavals Ångturbin och Svenska Turbinfabriks AB Ljungström startade sina verksamheter 1893 respektive 1913 och har sedan dess, under olika ägare, utvecklat och levererat ång- och gasturbiner för många tillämpningsområden. Verksamheten är en viktig del av svensk industrihistoria och är ett exempel på hur kunskap, kreativitet och passion skapat en framgångsrik industri.

I Finspångs slottspark, i Orangeriet, har ett antal f.d. anställda – nu pensionärer – erhållit utrymmen, där man fått förmånen att ta tillvara Siemens Industrial Turbomachinery AB:s historiska arv, som mer eller mindre finns bevarat sedan förra sekelskiftet.

Då det historiska materialet är omfattande, inriktar vi oss i första hand på att arbeta med de tre grundläggande företagen:

Klicka på logotypen för mer historia

1893 AB de Lavals Ångturbin----------------------------------> Laval_logo.jpeg

1913 Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström---> STALlogo_gammal.jpg

1962 STAL-LAVAL Turbin AB-----------------------------------> STAL-LAVAL.jpg

I dessa ingår i sin tur de s.k. fyra huvudbenen: Industriturbiner, Marinturbiner, Gasturbiner och Kraftverksturbiner. Även andra delar såsom Kylmaskiner ingår.

Vi som jobbar här

I den aktiva gruppen ingår, under ledning av Inger Welander:

 • Folke Arvidsson
 • Ingvar Arvidsson
 • Bertil Nilsson
 • Micael Mazur
 • Leif Johanneson
 • Per Thörnblad
 • Gustaf Palm
 • Anita Sundqvist
 • Kenth Karlsson
 • Dan Bäcklin
 • Göran Tjellander
 • Jonas Larsson
 • Dessutom har vi ett antal stödjande medlemmar
Är Du intresserad att vara med och känna och jobba med historiens vingslag så kontakta någon av oss eller gör ett besök.

Länkar med anknytning till turbinhistoria

Västerås gamla ångkraftverk med 7 st turbiner från Stal och de Laval

http://www.angkraftverket.se/

stal_logos_cropped_128.gif

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg Laval_logo.jpeg manage 37.0 K 2019-02-18 - 11:09 IngvarArvidsson Laval_logo
jpgjpg Logga_small.jpg manage 45.0 K 2019-02-18 - 09:26 IngvarArvidsson Logotyp
jpgjpg Orangeri.jpg manage 146.5 K 2019-02-18 - 09:30 IngvarArvidsson Orangeriet
jpgjpg STAL-LAVAL.jpg manage 1.5 K 2019-02-18 - 11:13 IngvarArvidsson STAL-LAVAL logo
jpgjpg STALlogo_gammal.jpg manage 1.6 K 2019-02-18 - 11:09 IngvarArvidsson STAL_logo_1
jpgjpg Skyltar_-_Kopia.jpg manage 1.5 K 2019-02-18 - 11:10 IngvarArvidsson STAL-LAVAL_logo
Topic revision: r43 - 2019-02-18 - 19:16:25 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback