STAL - Svenska turbinfabriken AB Ljungström

stal.png

FÖRETAGET

Ur wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/STAL - "STAL, (eg. Svenska Turbinfabriks AB Ljungström), Finspång, tidigare industriföretag med tillverkning av gas- och ångturbiner bildat 1913, efter bröderna Birger och Fredrik Ljungströms konstruktion av Ljungströmturbinen."

TEKNOLOGI

RADIALTURBINER

Birger Ljungströms DubbelRotationsturbin

B-1 WillesDen?

B-188 HelWan?

B-1482 Västerås G6

MarinaRadialturbiner

EpiSoder

REAMOTORER & GASTURBINER

ReservKraftverket - första gasturbinen

SkutenMotorn

DovernMotorn

GT-35 Viktor

GT 120

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pngpng stal.png manage 9.6 K 2015-06-26 - 05:24 MaartenMaartensson  
svgsvg stal.svg manage 8.5 K 2015-06-26 - 05:25 MaartenMaartensson  
Topic revision: r17 - 2017-11-21 - 10:08:54 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback