-- IngvarArvidsson - 2019-02-16

Den första beställningen med nummer B-1.

Tillverkningen av de allra första motrotationsturbinerna skedde i Stockholm i det nya bolaget AB Ljungströms Ångturbin, ALÅ. Först konstruerades och tillverkades en 500 kW försöksturbin. Den provades utan generatorer men med hydrauliska bromsar i lokalerna på Lövholmen mellan augusti 1909 och april 1910. Efter att en del barnsjukdomar åtgärdats ansågs turbinen ”nästan klar för marknaden”. Provet verifierade förväntade goda prestanda, men också att turbinen kunna startas från kallt tillstånd till fullast på endast 10 minuter.

Trots framgången beslutade man sig för att satsa på konstruktion och provning av en större 1 MW turbin för elgenerering. Ritningarna blev klara under 1910. Åtskilliga patenterade förbättringar hade då införts. Professor Stodola i Zürich konsulterades ännu en gång och han stödde även nykonstruktionen.Den nya större turbinen provkördes första gången under hösten 1911 och ett totalprov inkluderande de båda turbogeneratorerna genomfördes i december samma år.

Provningen kontrollerades av en kommission med svenska experter från KTH, Ångpanneföreningen, Maskintekniska Kontrollbyrån och Elektriska Provningsanstalten. Efter provet togs turbinen isär för inspektion. Kommissionens slutsats blev att 1 MW turbinen var en färdig kommersiell produkt.

1_MW_turbin.jpeg

Dr Fredrik Ljungström skriver 1949 i ett paper för Institute of Mechanical Engineers om den här tiden att även Capt. Sankey, en Brittisk kapten, chefsingenjör och ångspecialist och fader till Sankey-diagrammet provade den här turbinen. och att det var han som förmedlade kontakterna med Brush Electrical Engineering Co i Loughborough. Man beslutade då att den första och redan provade 1 MW-turbinen skulle ställas upp i Willesden Power Station för att där bekänna färg i kommersiell drift.

Som en direkt följd av den framgångsrika driften i Willesden togs beslutet att bilda ett nytt tillverkande bolag -STAL i Finspång. Den redan tillverkade turbinen kom att bokföras som betällning nr 1, B-1 i STALs orderbok. Kompletterande leveranser skedde på våren 1913 och turbinen kunde gå i drift i maj detta år.

Den här turbinen användes för elgenerering till Londons tunnelbanor, flyttades 1940 till Beckenham Power Station och var i drift i nära 50 år.

Tillbaka till STAL

Tillbaka till startsidan

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg 1_MW_turbin.jpeg manage 80.5 K 2019-02-18 - 09:02 IngvarArvidsson 1 MW turbin
Topic revision: r3 - 2019-02-27 - 18:25:15 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback