STALklubben

Aktuellt

Kallelse Årsmöte / annual meeting 2023

Datum 17 April 2023 16.30-18.30 för vårt årsmöte 2022

Plats Puben Ekmanska skolan, Finspång

Sedvanlig agenda.

Date 17 April 2023 16.30-18.30 for our annual meeting 2022

Place Puben Ekmanska skolan, Finspång

Usual agenda.

Bokningsprogramet

Saknar ni eran användare i bokningsprogramet, det bero på att vi har tagit bort användare som inte bokat senare än 2020-09-01.

Skulle ni vara en av dessa och vill boka, så lägg upp er igen som användare.

För styrelse

Daniel R Andersson

Turbinhistoriska museet i orangeriet i slottsparken (uppdaterat 2022-12-19)

Turbinhistoriska museet är åter öppet för besök.

Öppettider Torsdagar 13-16.

Stängt fr o m 15 dec 2022 tom 18 jan 2023.

Skogstorp

Välkommen till Skogstorp

Här kan du stressa av och njuta av lugnet i naturen.

För fullständig information var vänlig och för denna länk: SkogsTorp < STALklubben < STALklubben

Om klubben

Personalklubb för anställda vid Siemens Energy AB i Finspång och GE Power i Sweden AB I Norrkoping (med ursprung från Finspång).

Utdrag ur stadgarna:

§ 1. Namn och ändamål.
STALklubben, i fortsättningen kallad klubben, har till ändamål att befrämja 
medlemmars trevnad och sammanhållning i gemensamma fritidsaktiviteter.

Klubben har sitt säte i Finspång.

Alla anställda på Siemens Energy AB i Finspång och GE Power Sweden AB I Norrkoping och dess pensionärer är medlemmar i föreningen STALklubben, detta utan kostnad då vi inte längre har någon medlemsavgift sedan företagen numera ger ett årligt bidrag motsvarande ca 55 kr / anställd. I några fall måste du dock betala en extra avgift för att unyttja vissa verksamheter, och ett par verksamheter, som bl a flugfiske och konstlotteriet, tar även ut årliga avgifter.

Här hittar du information om aktiviteter klubben arrangerar/erbjuder för er fritid, varav de flesta drivs av olika klubbsektioner. Genom ditt medlemsskap kan du bl.a. nyttja vår ångbåt Kristina, prova på flugfiske.

Topic revision: r123 - 2023-03-14 - 15:05:43 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback