STALklubben

Aktuellt

STALklubben och COVID 19

Aktiviter som Tjockisholm, Puben och Skogstorp är öppna och bokningsbara men de regler som gäller för COVID 19 ska följas.

Även Valborgsfirandet och Midsommarfirandet blev vi tvunga att ställa in 2021.

Vi kommer att ha ett årsmöte preliminärt den 16 September 2021 kl 16.30-18.30 i Missionskyrka Finspång, årsmötet avser verksamhetsår 2019 och 2020, vi kommer att fokusera på de formella punkterna i föreningens stadgar för agenda Årsmöte.

Hur det blir beror på läget inom COVID 19.

Välkommen till Tjockisholm.

Välkommen till STALklubbens underbara ö i skärgården, Tjockisholm står redo för att ta emot er i sommar igen.

Vi har fortsatt satsa på trivsel och storstugan är nu helt renoverad och invigd, självklart finns det att göra och alla är välkomna att hugga in där ni ser att behov finns. Meddela oss gärna förslag på förbättringar.

Du som har en bokad vistelse på Tjockisholm i sommar, behöver du fortfarande alla rum du har bokat?

Vi är tacksamma om du gör eventuella förändringar i god tid så att andra gäster får möjlighet att boka lediga rum.

Var det fullt när du skulle boka? Kontrollera gärna närmare inpå då ibland avbokningar görs ganska sent.

Väl mött i skärgården.

STALklubben Tjockisholm sektion

Turbinhistoriska museet i orangeriet i slottsparken (uppdaterat 2021-05-09)

Pga av COVID 19 är inte Turbinhistoriska museet öppet för besök.

Skogstorp

Välkommen till Skogstorp

Här kan du stressa av och njuta av lugnet i naturen.

För fullständig information var vänlig och för denna länk: SkogsTorp < STALklubben < STALklubben

Om klubben

Personalklubb för anställda vid Siemens i Finspång och GE Power i Sweden AB I Norrkoping (med ursprung från Finspång).

Utdrag ur stadgarna:

§ 1. Namn och ändamål.
STALklubben, i fortsättningen kallad klubben, har till ändamål att befrämja 
medlemmars trevnad och sammanhållning i gemensamma fritidsaktiviteter.

Klubben har sitt säte i Finspång.

Alla anställda på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång och GE Power Sweden AB I Norrkoping och dess pensionärer är medlemmar i föreningen STALklubben, detta utan kostnad då vi inte längre har någon medlemsavgift sedan företagen numera ger ett årligt bidrag motsvarande ca 55 kr / anställd. I några fall måste du dock betala en extra avgift för att unyttja vissa verksamheter, och ett par verksamheter, som bl a flugfiske och konstlotteriet, tar även ut årliga avgifter.

Här hittar du information om aktiviteter klubben arrangerar/erbjuder för er fritid, varav de flesta drivs av olika klubbsektioner. Genom ditt medlemsskap kan du bl.a. nyttja vår ångbåt Kristina, prova på flugfiske.

Topic revision: r104 - 2021-05-09 - 16:13:05 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback