STALklubben

Aktuellt

Kom och fira midsommar med oss!

Slottsparken i Finspång kl. 13.00-15.30

• Sång och dans kring stången


Fiskdamm, kaffe, saft och bullar bjuder STALklubben på.


Ta med familj, släkt och vänner


Välkomna!
Hälsningar STALklubben

Come and celebrate Midsummer with us!

Slottsparken in Finspång, Friday 21 June 2023 at 13.00-15.30

Singing and dancing around the maypole

• STALklubben offer free of charge Fishpond, coffee, juice, and wheat buns

• Bring family, relatives, and friends

Welcome!

Regards STALklubben

Om klubben

Personalklubb för anställda vid Siemens Energy AB i Finspång och GE Power i Sweden AB I Norrkoping (med ursprung från Finspång).

Utdrag ur stadgarna:

§ 1. Namn och ändamål.
STALklubben, i fortsättningen kallad klubben, har till ändamål att befrämja 
medlemmars trevnad och sammanhållning i gemensamma fritidsaktiviteter.

Klubben har sitt säte i Finspång.

Alla anställda på Siemens Energy AB i Finspång och GE Power Sweden AB I Norrkoping och dess pensionärer är medlemmar i föreningen STALklubben, detta utan kostnad då vi inte längre har någon medlemsavgift sedan företagen numera ger ett årligt bidrag motsvarande ca 55 kr / anställd. I några fall måste du dock betala en extra avgift för att unyttja vissa verksamheter, och ett par verksamheter, som bl a flugfiske och konstlotteriet, tar även ut årliga avgifter.

Här hittar du information om aktiviteter klubben arrangerar/erbjuder för er fritid, varav de flesta drivs av olika klubbsektioner. Genom ditt medlemsskap kan du bl.a. nyttja vår ångbåt Kristina, prova på flugfiske.

Topic revision: r132 - 2024-05-30 - 12:41:05 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback