STALklubben

Aktuellt

2024 års Valborgsmässofirande i Slottsparken Finspång

Valborgsmässoafton (30 april) kl 18:55

- Finspångs Musikkår

- STALkören - Kanonsalut

- Vårtalare Anders Fors Siemens Energy AB

Nytt för i år kaffe och korv finns för försäljning

Välkommen

STALklubben

Walpurgis fair celebrations in the Slottsparken Finspång

Walpurgis fair evening (30 April) at 18:55

- Finspång's Music Corps

- STAL choir - Cannon salute

- Speaker of the spring is Anders Fors

New for this year coffee and sausages are available for sale.

Welcome

STALklubben

Om klubben

Personalklubb för anställda vid Siemens Energy AB i Finspång och GE Power i Sweden AB I Norrkoping (med ursprung från Finspång).

Utdrag ur stadgarna:

§ 1. Namn och ändamål.
STALklubben, i fortsättningen kallad klubben, har till ändamål att befrämja 
medlemmars trevnad och sammanhållning i gemensamma fritidsaktiviteter.

Klubben har sitt säte i Finspång.

Alla anställda på Siemens Energy AB i Finspång och GE Power Sweden AB I Norrkoping och dess pensionärer är medlemmar i föreningen STALklubben, detta utan kostnad då vi inte längre har någon medlemsavgift sedan företagen numera ger ett årligt bidrag motsvarande ca 55 kr / anställd. I några fall måste du dock betala en extra avgift för att unyttja vissa verksamheter, och ett par verksamheter, som bl a flugfiske och konstlotteriet, tar även ut årliga avgifter.

Här hittar du information om aktiviteter klubben arrangerar/erbjuder för er fritid, varav de flesta drivs av olika klubbsektioner. Genom ditt medlemsskap kan du bl.a. nyttja vår ångbåt Kristina, prova på flugfiske.

Topic revision: r131 - 2024-04-29 - 06:34:16 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback