Fiskekort_.pdf


Flugfiskesektionen.

"Senaste nytt"


Årets inplanering av fisk blev som planerat den 21/4 , 175 kg regnbåge och 25kg öring.

Från i år kan man betala avgiften/gästkort med Swish, se mer info nedan under betalingsinfo.

GLÖM EJ BETALA ÅRSAVGIFT INNAN FISKE PÅBÖRJAS.

Årsavgift 2021 är 400kr/år

Om ni går i pension och vill vara med I FFS I fortsättningen så hör av er med med vilka adressuppgifter vi ska skicka till, mail osv

Jobbar man som konsult på SE så har styrelsen/möte sagt att man får vara medlem så länge man har uppdrag på SE, om man erlägger årsavgift som konsult och uppdraget slutar under året så betalas INGA pengar tillbaka av årsavgiften.

En vacker liten sjö i skogen med vakande fisk. Kan det vara något? STALklubben´s Flugfiskesektion arrenderar en sjö av Svea Skog inte så långt från Finspång. Inplanterad fisk är regnbåge och öring.

Kostnad för medlemskap: 400 kr/år och medlem, (se ang betalning nedan) Inbetald medlemsavgift gäller även make/maka/sambo samt hemmaboende barn. Utöver detta får ta med dig 2 st icke medlem/ar som betalar dagkort 100:- (max 1st fisk behållen/dagkort)

Se till att ha med passerkort eller kopia på det med vid fiske, kopia på inbetalning går också bra, från 2018 skickas det endast ut medlemskort till pensionärer , något av detta skall kunna uppvisas för fiskvakt och övriga medlemmar vid anmodan,

*Dagkort skall alltid medtagas ev gästfiskare betalas innan fisket via Bg eller Swish.

Om någon ny medlem vill ha vägbeskrivning/karta så kontakta Börje Randleff avd: SOSC tele 81201 eller Lars-Åke Karlsson avd: MPM, tele 87813. ext 0122-887813

Betalning.

1. Via internet till bg: 254-5242, eller Swish 1233868726 skriv årsavgift FFS 202x, GLÖM INTE NAMN SOM MEDDELANDE vid BG-inbetalning, avgift för närvarande 400kr/år. Gästkort (100kr) med Swish 1233868726 eller bg 254-5242 SKALL betalas innan fisket påbörjas, ange Gäst och Medlem som meddelande.

GÅR INTE ATT BETALA NÅGONTING KONTANT till kassören

Har ni glömt fylla in fiskestatistik kontakta Börje Randleff tele 81201.

Fogdar: Ordf:Börje Randleff 812 01, Sekr: L-Å Karlsson 887813, Kassör: kassör Jörgen Thorsell 0122-887731

Telefon till Fisketillsyningsmän Lars-Åke Karlsson 0122-887813, 070-63 43 025 eller Kjell Svensson 0122-81252, 076-11 81 981

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING SÅ ÄR DET INGEN SOPPTUNNA UNDER VINDSKYDDET, se bild längre ned.


20140427_112237.jpg

vindskydd.jpg

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg 20140426_103554.jpg manage 472.9 K 2014-04-28 - 18:38 LarsAAkeKarlsson  
jpgjpg 20140427_112237.jpg manage 726.5 K 2014-04-28 - 18:38 LarsAAkeKarlsson  
jpgjpg 20140502_130707.jpg manage 2613.5 K 2014-05-05 - 11:22 LarsAAkeKarlsson Vindskydd
pdfpdf Fiskekort.pdf manage 5.8 K 2018-05-07 - 12:20 LarsAAkeKarlsson  
jpgjpg sopor.jpg manage 736.4 K 2014-05-05 - 11:38 LarsAAkeKarlsson  
jpgjpg vindskydd.jpg manage 2613.5 K 2014-05-05 - 11:41 LarsAAkeKarlsson Nyrenoverat
Topic revision: r97 - 2021-04-26 - 04:50:41 - LarsAAkeKarlsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback