Fiskekort_.pdf


Flugfiskesektionen.

"Senaste nytt"

Fritt fram att Fiska när man betalat avfiften för 2018.

Om ni går i pension och vill vara med I FFS I fortsättningen så hör av er med med vilka adressuppgifter vi ska skicka till, mail osv.

Från 2016 får behålla 1st fisk på dagkorten för medföljande/gäst, men man få ta med sig 2st gäster per tillfälle från -16 , nya fiskekort kommer att finnas för nedladdning inom kort på denna sida, även protokoll från årsmötet kommer då.


Att karta inte finns på denna sida är att då kan vi lika gärna även snitsla vägen upp till Korgen åt tjuvfiskarna, om någon vill ha karta se lite nedan.

GLÖM EJ BETALA ÅRSAVGIFT INNAN FISKE PÅBÖRJAS.

Årsavgift oförändrad 350kr/år för 2018

En vacker liten sjö i skogen med vakande fisk. Kan det vara något? STALklubben´s Flugfiskesektion arrenderar en sjö av Svea Skog inte så långt från Finspång. Inplanterad fisk är regnbåge och öring.

Kostnad för medlemskap: 350 kr/år och medlem, (se ang betalning nedan) Inbetald medlemsavgift gäller även make/maka/sambo samt hemmaboende barn. Utöver detta får ta med dig 2 st icke medlem/ar som betalar dagkort 100:- (max 1st fisk behållen) på BG: 254-5242,ange namn och dag som meddelande, GÅR INTE ATT BETALA KONTANT till kassören

Se till att ha med passerkort eller kopia på det med vid fiske, kopia på inbetalning går också bra, från 2018 skickas det endast ut medlemskort till pensionärer , något av detta skall kunna uppvisas för fiskvakt och övriga medlemmar vid anmodan,

*Dagkort skall alltid medtagas ev gästfiskare hämtas högst upp på denna sida och ska betalas innan fisket via Bg.

Om någon ny medlem vill ha vägbeskrivning/karta så kontakta Börje Randleff avd: SOSC tele 81201 eller Lars-Åke Karlsson avd: MPM, tele 87813. ext 0122-887813

Betalning.

1. Via internet till bg: 254-5242, skriv årsavgift FFS 201x, GLÖM INTE NAMN SOM MEDDELANDE, även dagkort till samma Bg. Om man betalar innan genomfört årsmötet så kan man vid en ev avgifts höjning få betala en extra insättning, avgift är förnärvarande 350kr/år. vi ska undersöka om vi kan ansluta Swish till vårt bankkonto i framtiden.

Har ni glömt fylla in fiskestatistik kontakta Börje Randleff tele 81201.

Fogdar: Ordf:Börje Randleff 812 01, Sekr: L-Å Karlsson 887813, Kassör: Kjell Tranquist, 887 472.

Telefon till Fisketillsyningsmän Lars-Åke Karlsson 0122-887813, 070-63 43 025 eller Kjell Svensson 0122-81252, 076-11 81 981

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING SÅ ÄR DET INGEN SOPPTUNNA UNDER VINDSKYDDET, se bild längre ned.


20140427_112237.jpg

vindskydd.jpg

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg 20140426_103554.jpg manage 472.9 K 2014-04-28 - 18:38 LarsAAkeKarlsson  
jpgjpg 20140427_112237.jpg manage 726.5 K 2014-04-28 - 18:38 LarsAAkeKarlsson  
jpgjpg 20140502_130707.jpg manage 2613.5 K 2014-05-05 - 11:22 LarsAAkeKarlsson Vindskydd
pdfpdf Fiskekort.pdf manage 5.8 K 2018-05-07 - 12:20 LarsAAkeKarlsson  
jpgjpg sopor.jpg manage 736.4 K 2014-05-05 - 11:38 LarsAAkeKarlsson  
jpgjpg vindskydd.jpg manage 2613.5 K 2014-05-05 - 11:41 LarsAAkeKarlsson Nyrenoverat
Topic revision: r83 - 2018-05-07 - 12:21:58 - LarsAAkeKarlsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback