Ångbåten "Kristina"

kristina.jpg

Ångbåten KRISTINA gör utflykter på sjöarna Skuten, Dovern och Glan varje sommar för STALklubben´s anställda och företagets gäster.

Driften är organiserad inom företagets personalförening - STALklubben - som kör och underhåller båten. KRISTINAs hemmahamn är ångbåtsbryggan vid sjön Skuten i Finspång. Under Juli har KRISTINA semesteruppehåll.

Sedan 1984 har KRISTINA sammanlagt tuffat mer än ett varv runt jorden!

Historik

Ångbåten KRISTINA byggdes i början av 1970-talet i Borlänge. KRISTINA kom till Finspång 1982 i samband med dåvarande STAL-LAVALs köp av företaget Infrasonik som var förra båtens ägare. Efter en omfattande renovering i STALs verkstad gjorde KRISTINA ny jungfrutur sommaren 1984.

Året därpå installerades en ny ångmaskin, tillverkad 1912 ombyggd till kompoundutförande, för att förbättra ångekonomin och ersätta den ursprungliga enklare encylindriga maskinen.

Tekniska data

Längd 10.5 x bredd 2.5 m, deplacement 6,5 ton, skrov i svetsad järnplåt. Inredningen är utförd i målad träpanel med bänkar, toalett och pentry i mahogny. Invändig durk i teak. Salong med fönster runt om.

Ångpannan är vedeldad och vattenrörsutförande. Eldyta 6 kvm,121 tuber, rymd 150 l, drifttryck 4-6 bar. 1997 ersattes pannan av en ny ångpanna, tillverkad hos oss.

Ångmaskinens högtrycksdel är från 1912, tillbyggd av oss med en lågtryckscylinder till kompoundutförande. Effekt ca 5 ihk, 100 varv /min, Stephenson's slidrörelse, slaglängd 116 mm, diameter HT 102 mm, LT 168 mm. Propellern är fyrbladig av brons, dia 775x890 mm. DeLAVAL?-ångturbinen, från 1912 är på 1.5 hk. Kuggväxeln reducerar turbinens 43000 varv/min till generatorns 4300.

I maskinanläggningen ingår dessutom en ångvissla, en kolvmatarpump, ångdriven injektor, lubrikator, matarvattenförvärmare, länspump, tachometer, nödstyrning, ekolod och en ångdriven kastrull. Belysning och lanternor matas av batterier. Skorstenen är fällbar.


kristina_salong.jpg

Avgifter

From 9 mars 2009 se STALklubbens bokningsprogram.

OBS! Max 12 personer!

Bokning

From 9 mars 2009 görs bokning via STALklubbens bokningsprogram, bokningsansvarig 0122-(8)87491 e-post: sabina.matynkowski@_ta_bort_siemens_ta_bort_.com (Sabina Matynkowski). Boka minst flera veckor i förväg.

Turer

Turer körs dag eller kväll måndag till torsdag. Resten av veckan endast undantagsvis.

Kontaktperson

Patrik Eriksson, 0122 87069, mobil 0761 01 94 33, patrik.j.eriksson@siemens_ta_bort_.com

Topic revision: r10 - 2011-04-12 - 18:40:22 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback