Birger Ljungströms första skiss till dubbelrotationsturbin redan 1894

Radial_frsta_skiss_1894_25.jpg

Men det skulle dröja till 1904 innan arbetet återupptogs på grund av att Birger hade så många uppfinningar på gång. Då hade man kommit fram till den slutliga utfomningen (se skiss nedan) av Ljungströmsturbinen som då hade enastående fördelar jämfört med motsvarande axialturbin. Kompakt skovelsystem med mindre antal skovlar, högre verkningsgrad, men nackdelen med 2 utgående axlar som krävde 2 st generatorer.

Resulterade i att år 1908 grundades AB Ljungströms Ångturbin, ALÅ, vid Lövholmen Stockholm, och skapandet av första provturbinen på 500 kW.

De mycket lyckade proven med 500 kW turbinen gav ALÅ trygghet i övertygelsen att denna turbintyp skulle bli en succé på turbinmarknaden. Ångturbiner för elgenerering hade en stor framtid, insåg man.

Radialprincipskiss500.jpg

Etablering i Finspång 1913

Copy_of_STALskylt.jpg

På en arkivhylla i slottet fann vi denna eleganta företagsskylt från 1913, som förmodligen har suttit på stora porten. Skylten är utförd i fasettslipat glas med svart bakgrund och namnet i guld. Skylten finns i våra samlingar idag.

Första leveransen

Första turbinen B-1, på 1000 kW levererades i maj 1913 till Willesden London, från verkstäderna i Finspong till vilka man hade flyttat i mars 1913. Samtidigt tecknades första ordern på turboelektrisk fartygsmaskineri - se separat artikel.

På bilden nedan syns B-1 med öppet skovelsystem och provturbinen i bakgrunden.

Provturbin_och_B-1.jpg

Asea tar över 1916

Anledningen var att Asea strävade efter att leverera kompletta anläggningar till alla de kraftstationer som vid den tiden började planeras. Efter upprepade misslyckade försök att förvärva STAL lyckades Asea till slut att förvärva Nobels aktiepost för att få majoritet och därvid bli huvudägare av STAL.

Framgångsrik försäljning

Ljungströmsturbinen var en maskin i världsklass och exporten var relativt omfattande trots att försäljningen utomlands hämmades av att STAL inte ägde de grundläggande patenten, som ju fanns hos Ljungströms Ångturbin.

rhus.JPG

Turbinerna på bilden är installerade hos I/S Nordkraft i Ålborg. Installerade 1924 och 1928. På den tiden kunde man som synes även kosta på sig en elegant inramning.

Ångkraftverket i Västerås

År 1917 startade Vattenfall ett ångkraftverk i Västerås som skulle fungera som reservkraftverk för Älvkarleby vattenkraftverk i norra Uppland. Ångkraftverket byggdes ut i flera etapper till 1959. Vid flera tillfällen installerades ångpannor, turbiner och annan utrustning som var världsledande. Bl.a. då världens största radialturbiner på 65 mW. Här finns idag bevarad utrustning från 1915 och framåt. STAL har levererat 6 st turbiner och De Laval 2 st.

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg Copy_of_STALskylt.jpg manage 649.8 K 2012-01-26 - 11:33 IngvarArvidsson  
jpgjpg Provturbin_och_B-1.jpg manage 393.9 K 2011-11-24 - 13:32 IngvarArvidsson  
jpgjpg Radial_frsta_skiss_1894.jpg manage 3404.5 K 2010-11-04 - 22:04 IngvarArvidsson  
jpgjpg Radial_frsta_skiss_1894_25.jpg manage 101.2 K 2011-01-28 - 13:12 IngvarArvidsson  
jpgjpg Radial_provturbin_1910.jpg manage 3318.2 K 2011-09-15 - 12:49 IngvarArvidsson  
jpgjpg Radialprincipskiss500.jpg manage 1193.1 K 2011-01-28 - 13:15 IngvarArvidsson  
jpgjpg Radsystem.jpg manage 959.0 K 2010-12-27 - 21:42 IngvarArvidsson  
jpgJPG rhus.JPG manage 552.9 K 2012-01-26 - 11:38 IngvarArvidsson  
Topic revision: r13 - 2012-02-16 - 13:49:48 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback