Dovern_titel.jpeg

Dovern - RM 4

Inledning

Konstruktionsarbetet påbörjades i oktober 1947 och motorn skulle vara klar för provkörning i bock i januari 1950. Ett år senare skulle den vara godkänd efter 25 timmars luftvärdighetsprov. Dragkraften skulle uppnå 3070 kp (30 kN).

Motorn kördes i provbock i februari 1950 och flög för första gången i juni 1952. Den kördes totalt 3000 timmar i provbock och nådde 125 timmar i luften i slutet av samma år. I maj 1952 genomgick Dovern godkända typprov med en dragkraft på 3 000 kp. Ytterligare prov med högre dragkraft gjordes, bl. a. ett 150-timmarsprov med över 3 300 kp i november 1952. Dovernmotorn tillverkades i 14 ex., av vilka ett gick till lyckosamma prov i en s. k. flygande provbock. Dessa prov gjordes i ett Lancasterplan som köpts in för ändamålet. Flygproven utfördes ända upp till 11 000 m höjd och farter upp till Mach 0,6.

Det fanns tankar på en vidareutveckling av Dovern till dragkraften 3 700 kp genom ökning av luftflödet till 60 kg/s, ökning av kompressorns genomloppsarea och utveckling av en ringbrännkammare.

Dovern_IIA.jpeg

STAL Dovern - sidovy.

Dovern_cutaway_2.jpeg

Sprängskiss av Dovern.

Dovern_rotor_kopia.jpeg

Doverns rotor med kompressor och turbin. Rotorn finns att se i museet.

Doverns huvuddata Dovern / Dovern II:

Dragkraft 3 000 / 3 300 kp

Kompressor 9 steg axial

Max varvtal 7 000 / 7 200 rpm

Kompressorverkningsgrad 89 %

Tryckförhållande 5 / 5,2

Luftflöde 50 / 55 kg/s

Brännkammare 9 st tubformade, med flamrör

Turbin 1 steg. Turbinen hade 97 skovlar, och varje skovel överförde en effekt av 150 hk vid fullvarv.

TIT 875 oC

Vikt 1 195 kg, torr maskin

Motorns längd 3 850 mm, max diameter 1 095 mm.

Material: Inloppsdel i magnesiumlegering. Kompressor helt i stål. Filmkylda flamrör i Nimonic 75. Turbinens skivor i Jessops H 46-legering och roterande skovlar i Nimonic 80A. Inloppsledskena i N155. Turbin och utloppshus i rostfritt stål.

Bränslesystem med pumpar och flödeskontroll från Lucas.

Startsystem: Rotax elektriska starter 112 V DC eller 2-skotts BTH cartridge starter. Två Rotax högenergi-tändboxar och två Lodge högeffektständstift. Utställningsmotorn är försedd med det elektriska systemet.

Från verkstaden

Dovernmont.jpeg

Fler bilder från montage och provriggar finns här: DovernMontage.

Bevarade exemplar av Dovern

1. Finspångs Turbinhistoriska Museum, Finspång

Motor nr 13 finns numera i vårt museum i Finspång. Den testades aldrig utan användes som utställningsmotor i försäljningsarbetet.

IMG_2588.jpg

TeMu_Dovern.jpg

På Tekniska Museet i Stockholm fanns motor nr 13 utställd i många år.

2. Flygvapenmuseum, Linköping

Nedan - Hos Flygvapenmuseum i Linköping finns motor nr 6A att beskåda. Denna motorn utsattes för omfattande tester, även flygprov monterad under en ombyggd Lancasterbombare från andra världskriget.

2010-07-15_006.jpg

3. Aeroseum, Göteborg

Nedan - Vi har nyligen hittad en tredje bevarad Dovernmotor som har nummer 6B. Den finns hos flygmuseet Aeroseum i Göteborg.

Motorn är den sista som tillverkades och provkördes i 36,2 timmar och användes för demonstrationer fram till januari 1955.

Den och nr 13 har odelat kompressorhus i stål till skillnad mot nr 6A ovan som har delat hus i aluminium.

Dovern_nr_6B.jpg

4. Danmarks Tekniske Museum, Helsingör

Vi har också nyligen blivit varse att en fjärde Dovernmotor finns bevarad - hos Danmarks Tekniske Museum i Helsingör. Detaljer om detta exemplar söker vi just nu få fram.

1951 annonserade vi så här om Dovern-motorn:

Dovernannons.jpeg

Tillbaka till STAL

Tillbaka till startsidan

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg 2010-07-15_006.jpg manage 1452.0 K 2010-11-01 - 11:27 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Dovermontage.jpeg manage 176.3 K 2019-05-16 - 16:10 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Dovern_IIA.jpeg manage 75.1 K 2019-04-04 - 15:10 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Dovern_cutaway_2.jpeg manage 103.9 K 2019-03-15 - 12:10 IngvarArvidsson  
jpgjpg Dovern_nr_6B.jpg manage 75.6 K 2011-08-21 - 21:07 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Dovern_rotor_kopia.jpeg manage 148.6 K 2019-03-16 - 08:48 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Dovern_titel.jpeg manage 93.3 K 2019-03-09 - 15:36 IngvarArvidsson Titelsida
jpgjpeg Dovernannons.jpeg manage 74.1 K 2019-03-06 - 09:14 IngvarArvidsson Annons Dovern
jpgjpeg Dovernmont.jpeg manage 119.5 K 2019-03-15 - 09:08 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Flygprov.jpeg manage 39.9 K 2019-05-18 - 07:50 IngvarArvidsson  
jpgjpg IMG_2588.jpg manage 267.8 K 2019-02-17 - 16:58 IngvarArvidsson Dovernmotorn i museet
jpgjpg TeMu_Dovern.jpg manage 817.6 K 2010-11-01 - 11:10 IngvarArvidsson  
jpgjpg TeMu_Dovern1.jpg manage 825.1 K 2010-11-01 - 11:22 IngvarArvidsson  
Topic revision: r16 - 2019-08-30 - 11:41:34 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback