Reservkraftverket B-1438

Bakgrund

Det skulle bli på det civila och stationära området som STAL skulle ta de första stegen i sin gasturbinutveckling. Ett gasturbinprojekt påbörjades 1944 på initiativ av överingenjören Oscar Wiberg. Ordern kom 1945 från AB Skandinaviska Elverk, som specificerade att kraftverket skulle vara "portabelt", dvs flyttbart eller mobilt, och placeras på en järnvägsvagn. Det provkördes först 1951 men tjänstgjorde därefter mer än 2000 timmar under torråret 1955.

Reservmont.jpeg

Montage av 14-stegs kompressorn i B-1438.

IMG_2557.jpeg

Montage av 5-stegs turbinen i B-1438

IMG_1706.jpeg

Kraftverkets rekuperativa arbetscykel framgår av denna bild.

Kraftverkets data:

Axelarrangemang 1-axlig maskin med reduktionsväxel till tvåpolig generator. Maskinen arbetade i en rekuperativ cykel.

Effekt 2 400 kW

Verkningsgrad 20 %

Kompressor 14 steg

Kompressorns verkn. grad 94 %

Luftflöde 28,5 kg/s

Tryckförhållande 3,94

Brännkammare 6 st

TIT 700oC

Turbin 5 steg

Turbinvarvtal 5 650

Startaggregat Dieselmotor 90 hk

Drifttid 2 126 h

Antal starter 130

Järnvägsvagnen, som byggdes av ASEA, vägde 90 ton och var 20,5 m lång

1959.jpeg

Gasturbinkraftverket på sin järnvägsvagn 1959.

Reservmtank.jpeg

Gasturbinkraftverket med tillhörande tankvagn.

GT-annons.png

Gasturbinannons från 1955 med reservkraftverket

Åter till STAL

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg 1959.jpeg manage 101.7 K 2019-02-18 - 07:58 IngvarArvidsson Kraftverk i järnvägsvagn
pngpng GT-annons.png manage 421.2 K 2019-02-18 - 08:32 IngvarArvidsson GT-annons
jpgjpeg IMG_1706.jpeg manage 139.5 K 2024-02-09 - 11:26 IngvarArvidsson  
jpgjpeg IMG_2557.jpeg manage 80.8 K 2019-02-18 - 07:44 IngvarArvidsson GT-kraftverk montage
jpgjpeg Reservmont.jpeg manage 94.8 K 2019-03-15 - 08:54 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Reservmtank.jpeg manage 139.3 K 2019-03-15 - 09:03 IngvarArvidsson  
Topic revision: r8 - 2024-02-09 - 11:28:43 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback