-- IngvarArvidsson - 2019-03-

Bakgrund och utställningar

Logga_small.jpg

Hur det hela började

Ångturbinen är jämngammal med elektrifieringen, och det var dess behov som startade utvecklingen. Men också behovet av stora effekter för fartygsdrift, inte minst för dåtidens krigsfartyg, drev utvecklingen framåt. Båda dessa områden är väl representerade i museets samlingar.

Gasturbinen är betydligt yngre, och det var flygets behov av allt högre hastigheter, som drev på utvecklingen under 1930- och 1940-talen. Den spännande jetmotorutvecklingen vid STAL 1946-1952 är representerad i museet.

Utställningar

Museet invigdes i maj 2015.

Här visas hela turbiner, modeller och komponenter ur en mer än 100-årig industriverksamhet runt ång- och gasturbiner på orten, men också från de pionjärföretag som föregick bolagsbildningen i Finspång.

Här kan man få se en modell av världens första industriellt tillverkade ångturbin från 1883, utvecklad av Gustav de Laval, men också en hel jetmotor, konstruerad av STALs ingenjörer på 1940-talet under ledning av Curt Nicolin.

Interiörer

Några bilder från museet

Rum-ST_1.jpg

Interiör från museets ångturbinavdelning. I förgrunden enhjulig Lavalturbin nr 11 med eltavla t.h. tillverkade 1891.

Rum-ST2.jpg

Ångturbinrummets Ljungström-avdelning med en uppskuren innerturbin.

IMG_3459.jpg

I entréhallen är jetmotorn Dovern utställd.

Historia

AB de Lavals Ångturbin startades redan 1893 i Stockholm, medan Svenska Turbinfabriks AB Ljungström startade tjugo år senare i Finspång. De båda företagen har sedan dess, först separat och sedan 1959 tillsammans, utvecklat och levererat ång- och gasturbiner över hela världen. Verksamheten är en viktig del av svensk industrihistoria och ett exempel på hur kunskap, kreativitet och passion skapat en framgångsrik industri.

I Finspångs slottspark, i Orangeriet, har några tidigare anställda, som nu är pensionärer, fått möjlighet att skapa ett litet museum och bevara det historiska arvet bakom dagens turbinföretag - Siemens Energy AB.

Museets dokumentarkiv

Information om Turbinmuseets omfattande dokumentarkiv finns samlat under denna länk:

DokumentArkivet

Navigation - Klicka på logotypen för mer historia

AB de Lavals Ångturbin

Laval_logo.jpeg

Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström

STAL-logo_s.jpg

STAL-LAVAL Turbin AB

STAL-LAVAL2s.jpg

STALs kylmaskiner - STAL Refrigeration AB

sTALref.png

STALs värmeväxlare och kondensorer - STAL-LAVAL Apparat AB

Mer om detta här: AppaRater

Vi som jobbar med museet

Ångkraftens framväxt i Sverige

Något om ångkraftens tidiga historia i Sverige finns här: AngKraftverk

stal_logos_cropped_128.gif

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg Dovern_i_museet.jpeg manage 87.0 K 2022-10-24 - 05:29 IngvarArvidsson  
jpgjpg IMG_3459.jpg manage 174.4 K 2022-10-27 - 16:01 IngvarArvidsson  
jpgjpg Logga_small.jpg manage 45.0 K 2019-03-06 - 10:59 IngvarArvidsson  
jpgjpg Orangeri.jpg manage 27.3 K 2019-03-06 - 11:13 IngvarArvidsson Orangeri small
jpgjpg Rum-ST2.jpg manage 173.2 K 2022-11-03 - 16:46 IngvarArvidsson  
jpgjpg Rum-ST_1.jpg manage 154.0 K 2022-11-03 - 16:37 IngvarArvidsson  
jpgjpg STAL-LAVAL2s.jpg manage 5.4 K 2019-03-07 - 09:25 IngvarArvidsson SLF lögn
jpgjpg STAL-logo_s.jpg manage 5.2 K 2019-03-08 - 08:32 IngvarArvidsson STAL logga
pngpng sTALref.png manage 14.6 K 2019-09-09 - 07:07 IngvarArvidsson  
Topic revision: r19 - 2022-11-03 - 16:49:19 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback