Difference: JulgransPlundring (r2 vs. r1)

STALklubben inbjuder till julgransplundring 2013

När: Lördag 15 19 januari kl.14.00 2013 kl.13.30 - 15.00
Var: Missionskyrkan
Hur: Uppträdande, fika och dans kring granen. Godis till barnen (lördag).
Vem: Välkomna är STALklubbens medlemmar (alla anställda och pensionärer vid Siemens och ALSTOM) med barn, barnbarn, syskonbarn eller andras barn (men med tillåtelse).

Anmälan till magnus.m.moberg@ ta_bort_ siemens.com senast torsdag 13 17 januari kl.15.00
Meddela antalet barn respektive vuxna.

Varmt välkomna att fira ut Julen med STALklubben!

View topic | View difference side by side | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback