Ansvariga för Sektioner & aktiviteter

HOBBY

 • Flugfiske
  • Ordförande: Staffan Pacsay
  • Kassör: Jörgen Thorsell
  • Sekreterare: Anders Westling
  • Suppleant/fisketillsyn; Emanuel Hårsmar

 • Konstsektionen
 • Ordförande: Magnus Järnvall
 • Kassör: Oskar Djerf
 • MC-klubben (vilande)
  • Ordförande: -
  • Kassör: -
  • Information: Daniel Hansén
 • Turbinhistoria
  • Ordförande: Inger Welander
  • Kassör: Anita Sundkvist

FRITID o FAMILJ

Traditioner

 • Julgransplundring * Ansvarig: Styrelse via David Zöger
 • Valborgmässofirande * Ansvarig: Styrelse via Daniel R Andersson
 • Midsommarfirande * Ansvarig: Styrelse via Daniel R Andersson

IDROTT

 • Golfsektionen?
  • Ordförande: Vilande
 • Pensionärsgympa (vilande 2022)
  • Ansvarig: Saknas
  • Information: Saknas
 • Bowling
  • Information: Rickard Fogelin
 • Skidor
  • Information: Saknas
Topic revision: r32 - 2023-09-12 - 09:16:29 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback