Ansvariga för Sektioner & aktiviteter

HOBBY

 • Flugfiske
  • Ordförande: Börje Randleff
  • Kassör: Kjell Tranqvist
 • Konstsektionen
  • Ordförande: Petra Sandbladh
  • Kassör: Kaj Lahtikivi
 • MC-klubben (vilande)
  • Ordförande: -
  • Kassör: -
  • Information: Daniel Hansén
 • Turbinhistoria
  • Ordförande: Inger Welander
  • Kassör: Anita Sundkvist

FRITID o FAMILJ

Traditioner

 • Julgransplundring * Ansvarig: Styrelse via Carina Pettersson
 • Valborgmässofirande * Ansvarig: Styrelse via Stefan Combler
 • Midsommarfirande * Ansvarig: Styrelse via Daniel R Andersson

IDROTT

 • Golfsektionen?
  • Ordförande: Vilande
 • Pensionärsgympa
  • Ansvarig: Syvert Östrem (pensionär)
  • Information: Håkan Johansson
 • Bowling
  • Information: Rickard Fogelin
 • Skidor
  • Information: Håkan Johansson
Topic revision: r28 - 2020-01-26 - 13:32:07 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback