Ansvariga för Sektioner & aktiviteter

HOBBY

 • Flugfiske
  • Ordförande: Börje Randleff
  • Kassör: Kjell Tranqvist
 • Konstsektionen
  • Ordförande: Petra Sandbladh
  • Kassör: Kaj Lahtikivi
 • MC-klubben (vilande)
  • Ordförande: -
  • Kassör: -
  • Information: Daniel Hansén
 • Turbinhistoria
  • Ordförande: Inger Welander
  • Kassör: Anita Sundkvist

FRITID o FAMILJ

 • Puben (Ekmanska)
  • Ordförande: Anders Häll
  • Kassör: Niels Östergård
 • Skogstorp
  • Ordförande: -
  • Kassör: Styrelsen
  • Fogdar: Åke Dahlqvist, Lassi Viinikala, Knud Knudsen (knud punkt knudsen snabel-a compaqnet punkt se), Magnus Hagenlöv, Dan Abrahamsson
 • Tjockisholm
  • Ordförande: Erik Pegado 0702 - 69 39 31
  • Kassör: Tomas Joryd, mobil 0767-69 08 20
 • Ångbåten "Kristina"
  • Ordförande: Patrik Eriksson, mobil 0761-01 94 33
  • Kassör: Hans Gummesson
 • Brygg och båtsektionen?
  • Ordförande: Peter Öberg

Traditioner

 • Julgransplundring * Ansvarig: Styrelse via Carina Pettersson
 • Valborgmässofirande * Ansvarig: Styrelse via Stefan Combler
 • Midsommarfirande * Ansvarig: Styrelse via Daniel R Andersson

IDROTT

 • Golfsektionen?
  • Ordförande: Vilande
 • Pensionärsgympa
  • Ansvarig: Syvert Östrem (pensionär)
  • Information: Håkan Johansson
 • Bowling
  • Information: Rickard Fogelin
 • Skidor
  • Information: Håkan Johansson
Topic revision: r27 - 2017-06-02 - 10:46:19 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback