Konstsektionen

Vårdragningen 2018

Vart femte år får samtliga medlemmar i STALklubbens konstsektion ett konstverk och nu är det dags igen!
Istället för detta års juni-utlottning kommer samtliga medlemmar som varit medlem i minst 6 månader (avgift betald fr o m December 2017) att få ett konstverk.

Den här gången har vi valt att dela ut akvareller målade av Anders Andersson från Norrköping.

Det kommer att finnas tre olika motiv att välja på. Två av dessa kan du redan se i vår monter bredvid Energikällaren. Det tredje motivet målas just nu och kommer levereras senare.
De tre motiven har olika teman; Natur, Storstad och Fågel/Hav. Exempeltavlorna som finns i montern ger en uppfattning om hur motiven kommer se ut, men eftersom det är originalmålningar kommer
de enskilda tavlorna att skilja sig åt.

Vi kommer att ha alla akvareller på plats så att du kan göra ditt val måndagen den 4/6 kl 12:30-13:30 i vårt konferenscenter (Kraften). Inbjudan kommer också ske via mail. Kom i tid så har du store möjlighet att välja om visa motiv tar slut. Det går inte att göra förbokningar.

Du som inte har möjlighet att komma 4/6 kan hämta din akvarell vid ett senare tillfälle, dock senast den 1/9 2018.

/Styrelsen

Höstdragningen 2017

 1. Patrik Ek
 2. Anna Strålin
 3. Kjell Tranquist
 4. Hans Jönsson
 5. Scott Santamaria
 6. Leif Berglin
 7. Lena Stigh
 8. Veronica Andersson
 9. Tina Lindgren
 10. Karin Eklund
 11. Anette Andersson
 12. Annelie Palm
 13. Annica Uppman
 14. Nicklas Stockberg
 15. Pär Alenbrand

Vårdragning 2017

 1. Lena Flemgård
 2. Berit Vestgård
 3. Lena Larsson
 4. Pekka Lukkari
 5. Ann-Louise Eriksson
 6. Michael Lövgren
 7. Lena Stigh
 8. Jenny Gunnarsson
 9. Hans Larsson
 10. Cecilia Linden
 11. Jan-Anders Olsson
 12. Lars Higander
 13. Eric Miloje
 14. Sune Horkeby
 15. Gunnar Gustafsson
Vrdragning_grupp_2017.jpg

Höstdragning 2016

 1. Mikael Wiström
 2. Eva Ryden
 3. Maria Lennartsson
 4. Mats Somesson
 5. Maria Bergqvist
 6. Tina Lindgren
 7. Cecilia Lindström
 8. Jan Johansson
 9. Susanne Berg
 10. Lina Gellett
 11. Per-Arne Johansson
 12. Mikael Ståhl
 13. Emma Foglander
 14. Eva Nordenberg
 15. Mikael Eriksson

Vårdragning 2016

 1. Johanna Wallgren
 2. Anna-Karin Bergström
 3. Thomas Hellqvist
 4. Erika Hulterström
 5. Patrik Garrido
 6. Fredrik Sjöholm
 7. Anna Högnelid
 8. Lillemor Karlsson
 9. Jan Karlströmer
 10. Thomas Andersson
 11. Karin Sjöqvist
 12. Bjorn Teryd
 13. Kjerstin Wahlström
 14. Mats Sjödin
 15. Anders Lindberg
 16. Erik Pegado
 17. Ola Karlsson
 18. Rebecca Nilsson

Vrdragning_grupp_2016.jpg

Avtackning styrelsemedlemmar 2015

Avtackning av Kerstin Lundquist och Karl-Arne Lindquist

Avtackning_styrelsemedlemmar_2015.jpg

Höstdragning 2015

 1. Lena Lindholm
 2. Erik Bergström
 3. Tomas Engberg
 4. Ulla Larsson
 5. Helen Strand
 6. Patrik Ek
 7. Ann Roman
 8. Karl-Arne Lindquist
 9. Dick Kindåker
 10. Kristin Granstrand
 11. Maria Lennartsson
 12. Håkan Johansson
 13. Mattias Johansson
 14. Marie Lind
 15. Håkan Jonhed
 16. Åsa Holmer
 17. JAn Sundstedt
 18. Karin Brüning
Hstdragning_grupp_2015.jpg

Vårdragning 2015

 1. Carl Axel Afvander
 2. Yong Lee
 3. Susanne Friman
 4. Lotta Flenhagen
 5. Mats Uppenberg
 6. Karin Sjöqvist
 7. Johan Bergdahl
 8. Fredrik Zako
 9. Almir Ajkunic
 10. Mats Thoren
 11. Elina Langstrand
 12. Åsa Rydberg
 13. Gunilla Berger
 14. Karin Eriksson
 15. Gustav Ekström
 16. Mats Persson
 17. Frida Källgren
 18. Johanna Wallgren

 • Glada vinnare vårdragning 2015:
  Vrdragning_2015.jpg

Höstdragning 2014

Följande medlemmar är lyckliga vinnare i Konstsektionens decemberdragning:

 1. Fredrik Engström
 2. Niklas Stadler
 3. Åsa Gunnarsson
 4. Johan Bergdahl
 5. Kerstin Lundqvist
 6. Lina Larsson
 7. Anna Liljeberg
 8. Peder Antonsson
 9. Åsa Wågman
 10. Anders Hellberg
 11. Anders Jerenius
 12. Veine Göransson
 13. Susanne Andersson
 14. Gunnar Gustafsson
 15. Marie Lind
Vinsterna kommer att lämnas ut onsdagen den 10 december kl. 12.30 i fikarummet i Konferenscenter (F-Byggnaden)

- - - - - - - - - - - - - - -

2014 års vårdragning med utdelning den 17 juni blev mycket lyckad med många glada miner. Carl-Axel Afvander drog den högsta vinsten och valde 2 stycken plädar av konstnären Birgitta Bylund, Klippan.

Här kommer en lista med de utlottade konstverken och alla vinnarna:

Utdelning_juni_2014.JPG

Några av de glada vinnarna!

bild_2.JPG bild_4.JPG bild_6.JPG bild_8.JPG

bild_9.JPG bild_10.JPG bild_5.JPG bild11.JPG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2013 var ett händelserikt år med utdelning av 5-årstavlor till våra medlemmar. Christina Mörnholm hade skapat ett antal akvareller. Motivet var ett fruktfat med lite olika innehåll i härliga färger. Mycket uppskattat och planeringen för nästa utdelning har redan startat.

Året avslutades med den traditionella decemberdragningen där Lennart Grundström var lycklig vinnare av 1:a-priset!

Grundstrm.JPG

2014 har börjat bra lika bra som 2013 slutade och vi har fått ytterligare nya medlemmar!

Årets junidragningen sker den 17/6, kl 12.30-13.00.
Vi kommer att vara i cafédelen i konferenscentret (utanför konferensrum Kraften) och bjuder på lite dryck och tilltugg i samband med detta. För att vara med i utlottning krävs medlemskap i minst 6 månader.

Vad gör vi i Konstsektionen?

Skulle Du kunna tänka Dig att äga en Amelin, en Zorn eller kanske ett annat konstverk av någon annan känd eller okänd konstnär? Du har stor chans till det om du blir medlem i Konstsektionen. Sektionens huvudsakliga verksamhet består av inköp och utlottning av konst. Varje medlem satsar fn 35 kr varje månad. Dessa pengar används för inköp av olika typer av konst, inte enbart tavlor. Konsten lottas sedan ut två ggr/år (vår och höst). Vart femte år tilldelas samtliga medlemmar ett grafiskt blad eller annat konstverk.

Styrelsen i sektionen köper konst från gallerier, auktioner eller direkt från konstnärer. Bland vinsterna har det funnits verk av bl a Anders Zorn, Axel Fridell, Carl Larsson, Einar Jolin, Peter Dahl, Sten Regnell m fl. Sektionens ambition är att bredda verksamheten och har därför även arrangerat konstresor. Den har även vid några tillfällen besökt konstnärer i Östergötland.

Kontakta någon i styrelsen för att bli medlem eller om Du har några funderingar.

Styrelsens ledamöter :

Petra Bruun, ordförande tel 871 48

Oskar Djerf, kassör tel 825 89

Lotta Flenhagen, sekr tel 878 32

Magnus Järnvall, ledamot 845 70

Sune Horkeby, ledamot tel 817 05

Gunnar Gustafsson, webredaktör tel 875 13

Kostnad 35 kr/mån och medlem som dras på lönen.

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg Avtackning_styrelsemedlemmar_2015.jpg manage 105.1 K 2018-03-06 - 11:38 SuneHorkeby  
jpgJPG Grundstrm.JPG manage 239.0 K 2014-04-16 - 08:30 SuneHorkeby  
jpgjpg Hstdragning_grupp_2015.jpg manage 95.8 K 2018-03-06 - 07:49 SuneHorkeby  
jpgJPG Utdelning_juni_2014.JPG manage 69.3 K 2014-06-22 - 18:34 SuneHorkeby  
jpgjpg Vrdragning_2015.jpg manage 112.1 K 2015-08-31 - 21:50 SuneHorkeby Vårdragning 2015
jpgjpg Vrdragning_grupp_2016.jpg manage 99.2 K 2018-03-06 - 10:59 SuneHorkeby  
jpgjpg Vrdragning_grupp_2017.jpg manage 136.7 K 2018-03-06 - 11:18 SuneHorkeby  
jpgJPG bild11.JPG manage 115.9 K 2014-06-23 - 06:54 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_1.JPG manage 69.9 K 2014-06-22 - 18:35 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_10.JPG manage 72.1 K 2014-06-23 - 06:35 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_2.JPG manage 101.4 K 2014-06-22 - 18:37 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_3.JPG manage 115.9 K 2014-06-23 - 06:31 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_4.JPG manage 82.4 K 2014-06-23 - 06:32 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_5.JPG manage 81.1 K 2014-06-23 - 06:47 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_6.JPG manage 86.4 K 2014-06-23 - 06:33 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_8.JPG manage 108.2 K 2014-06-23 - 06:34 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_9.JPG manage 114.8 K 2014-06-23 - 06:34 SuneHorkeby  
Topic revision: r25 - 2018-04-11 - 13:55:54 - SuneHorkeby
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback