Konstsektionen

Består av oss som är intresserade av konst och varje vår och höst hålls en dragning för att utse vinnare till ett konstföremål (målning, foto, glas, mm).
I montern vid Energikällan står tavlorna till nästa utlottning för beskådande, du kan gå förbi och fundera på vilket verk som du ska välja om du har turen att vinna nästa gång.
Montern fylls på allt eftersom och kan se lite tom ut direkt efter ett lotteri.

Vårdragningen 2021

 1. KRISTIN GRANSTRAND
 2. TOMAS ENGBERG
 3. THOMAS LARSSON
 4. ANNA GRENESTAM
 5. THOMAS HELLQVIST
 6. ANDERS OLOFSSON
 7. NINA LINDÉN
 8. ANNELIE PALM
 9. STINA SALNEBY
 10. MARTIN HÄRJE
 11. LINDA STOCKBERG
 12. KARIN SJÖQVIST
 13. TORBJÖRN LINDBERG
 14. FREDRIK SJÖHOLM
 15. ROSE-MARIE LANDELIUS

Konst vårdragningen 2021.

Konst_varen_2021_c.png

Höstdragning 2020

 1. DANIEL LINDHÉ
 2. ERIC WESTMAN
 3. GUNILLA HJERPE
 4. PATRIK FRANZÉN
 5. REBECCA FORS
 6. KRISTOFFER ROOS
 7. MIKAEL WISTROM
 8. KENNETH AXELSSON
 9. PATRIK GARRIDO
 10. CARL AXEL AFVANDER
 11. TOMAS PETTERSSON
 12. ANDREAS GRAICHEN
 13. PER ARNE PETTERSSON
 14. KARIN EKLUND
 15. LOTTA FLENHAGEN
Konstverk_hosten_2020.png

Konstverk_dragning_hösten_2020.pdf

Vårdragning 2020

 1. Lars-Arne Esping
 2. Niklas Stadler
 3. Birgit Johansson
 4. Bengt Gudmundsson
 5. Veine Göransson
 6. Tomas Engberg
 7. Susanne Friman
 8. Oskar Djerf
 9. Stellan Åberg
 10. Jan Karlströmer
 11. Mineta Galijasevic
 12. Lennart Rickmar
 13. Jesper Waldfelt
 14. Hans Jönsson
 15. Peter Norberg
Tavlor_2020_vr.PNG

Konstverk dragning våren 2020.pdf

Höstdragningen 2019

 1. Gunilla Berger
 2. Carl Månsson
 3. Almir Ajkunic
 4. Mikael Arnegger
 5. Karin Eriksson
 6. Mikael Ståhl
 7. Susanne Andersson
 8. Gunnar Gustafsson
 9. Patrik Franzén
 10. Lena Stigh
 11. Åsa Gunnarsson
 12. Cecilia Lindström
 13. Anders Nilsson
 14. Jerry Reif
 15. Johan Leirnes
2019_hsten_vinnare.PNG

Konstverk dragning hösten_2019.pdf

Vårdragningen 2019

 1. Mateja Slavnic
 2. Linda Stockberg
 3. Frida Edquist
 4. Anna Liljeberg
 5. Dick Kinfåker
 6. Mathias Andersson
 7. Helen Strand
 8. Dan Christensen
 9. Veronica Andersson
 10. Tina Lindgren
 11. Lars Ahl
 12. Veronica Jonsson
 13. Anna Högnelid
 14. Jennie Lindqvist
 15. Anders Tideman
 16. Ulla Larsson
Vinnare_vren_2019.jpg

Konstverk_dragning_våren_2019.pdf

Konstsektionens Bok Lotteri, våren 2019

 1. Ida Stockberg
 2. Björn Teryd
 3. Karin Eriksson

Höstdragning 2018

 1. Magnus Järnvall
 2. Anders Nilsson
 3. Anna-Karin Bergström
 4. Veronica Jonsson
 5. Helen Strand
 6. Johan Leirnes
 7. Johan Bergdahl
 8. Hans Larsson
 9. Anna-Karin Gårdholt Eklind
 10. Mats Blomstedt
 11. Tomas Pettersson
 12. Ronny Norberg
 13. Madeleine Davidsson
 14. Anton Molnar
 15. Daniel Szadlo
 16. Per-Olov Pettersson
 17. Marie Lind
 18. Anders Jerenius
 19. Lars-Arne Esping
 20. Petra Bruun
hsten_2018_2.JPG

Vårdragningen 2018

Vart femte år ersätts en av utlottningarna av en utdelning av ett konstverk till samtliga medlemmar med mer än 6 månaders medlemskap.
Våren 2018 var det dags igen och det fanns tre motiv att välja mellan från Anders Andersson, där varje målning var unik.

Konst_Picture1.jpg

Höstdragningen 2017

 1. Patrik Ek
 2. Anna Strålin
 3. Kjell Tranquist
 4. Hans Jönsson
 5. Scott Santamaria
 6. Leif Berglin
 7. Lena Stigh
 8. Veronica Andersson
 9. Tina Lindgren
 10. Karin Eklund
 11. Anette Andersson
 12. Annelie Palm
 13. Annica Uppman
 14. Nicklas Stockberg
 15. Pär Alenbrand

Vårdragning 2017

 1. Lena Flemgård
 2. Berit Vestgård
 3. Lena Larsson
 4. Pekka Lukkari
 5. Ann-Louise Eriksson
 6. Michael Lövgren
 7. Lena Stigh
 8. Jenny Gunnarsson
 9. Hans Larsson
 10. Cecilia Linden
 11. Jan-Anders Olsson
 12. Lars Higander
 13. Eric Miloje
 14. Sune Horkeby
 15. Gunnar Gustafsson
Vrdragning_grupp_2017.jpg

Vad gör vi i Konstsektionen?

Konstsektionen ska främja intresset för konst genom konstlotteri, ordna föreläsningar och resor / studiebesök, står det i riktlinjerna. Du som medlem kan vinna ett konstverk vid de två dragningar varje år som konstsektionen genomför. Sektionens huvudsakliga verksamhet består av inköp och utlottning av konst där varje medlem satsar fn 35 kr varje månad. Dessa pengar används för inköp av olika typer av konst (målningar, foton, glas, mm), dvs inte enbart tavlor. Konsten lottas sedan ut två ggr/år (vår och höst). Vart femte år tilldelas samtliga medlemmar ett grafiskt blad eller annat konstverk i stället för ett av lotterierna.

Styrguppen i sektionen köper konst från gallerier, auktioner eller direkt från konstnärer med ambitionen att urvalet ska kunna uppskattas av många meddlemar. När det finns möjlighet och det finns intresse arrangeras utflykter med inriktning på konst. Hösten 2018 besöktes Lars Lerins Sandgrund i Karlstad. Tidigare har man även besökt konstnärer i Östergötland. Du kan alltid föreslå en utflykt med inriktning på konst, så får styrgruppen undersöka om det är möjligt att genomföra.

Kontakta någon i styrgruppen för att bli medlem eller om Du har några funderingar.

Styrgruppen består av:

Magnus Järnvall, sektionsansvarig tel 845 70

Oskar Djerf, kassör tel 825 89

Karin Eriksson, sekr tel 810 18

Lotta Flenhagen, ledamot tel 878 32

Veronica Andersson, ledamot tel 840 21

Silvia Jansson, ledamot tel 820 11

Eric Miloje, ledamot tel 879 41

Gunnar Gustafsson, webredaktör tel 875 13

Kostnad 35 kr/mån och medlem som dras på lönen.

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pngPNG 2019_hsten_vinnare.PNG manage 474.9 K 2020-01-31 - 08:16 GunnarGustafsson  
pngpng All_tavlor_1-17_vren_2021.png manage 2487.3 K 2021-03-02 - 08:38 GunnarGustafsson  
pngpng All_tavlor_1-17_vren_2021a.png manage 1280.0 K 2021-03-02 - 08:45 GunnarGustafsson  
jpgjpg Avtackning_styrelsemedlemmar_2015.jpg manage 105.1 K 2018-03-06 - 11:38 SuneHorkeby  
pdfpdf Beskrivningar_dragningen_vren_2020.pdf manage 1557.6 K 2020-04-29 - 10:59 GunnarGustafsson Konstverk_dragning_Jun_2020
jpgJPG Grundstrm.JPG manage 239.0 K 2014-04-16 - 08:30 SuneHorkeby  
jpgjpg Hstdragning_grupp_2015.jpg manage 95.8 K 2018-03-06 - 07:49 SuneHorkeby  
jpgjpg IMG_4724.jpg manage 1938.6 K 2019-06-12 - 08:32 GunnarGustafsson Vinnare_våren_2019
jpgJPG IMG_5218.JPG manage 2575.5 K 2020-01-31 - 08:07 GunnarGustafsson  
jpgJPG IMG_5219.JPG manage 2557.4 K 2020-01-31 - 08:08 GunnarGustafsson  
jpgjpg Konst_Picture1.jpg manage 19.8 K 2019-05-27 - 06:11 GunnarGustafsson  
pngpng Konst_varen_2021_b.png manage 1549.3 K 2021-02-24 - 10:37 GunnarGustafsson  
pngpng Konst_varen_2021_c.png manage 1341.0 K 2021-03-02 - 08:52 GunnarGustafsson  
jpgjpg Konst_vren_2021.jpg manage 362.4 K 2021-02-24 - 10:31 GunnarGustafsson  
pdfpdf Konstbeskrivning_2021.pdf manage 850.5 K 2021-05-25 - 11:08 GunnarGustafsson  
pdfpdf Konstverk_dragning_hsten_2020.pdf manage 1113.1 K 2020-11-25 - 15:17 GunnarGustafsson  
pdfpdf Konstverk_dragning_juni_2019.pdf manage 8790.3 K 2019-05-27 - 06:20 GunnarGustafsson Verk att välja emellan våren 2019
pngpng Konstverk_hosten_2020.png manage 1140.5 K 2020-11-25 - 15:22 GunnarGustafsson Konstverk hösten 2020
pngPNG Tavlor_2020_vr.PNG manage 3638.0 K 2020-06-03 - 13:23 GunnarGustafsson  
jpgJPG Utdelning_juni_2014.JPG manage 69.3 K 2014-06-22 - 18:34 SuneHorkeby  
pdfpdf Utlottning_verken_hst_2019.pdf manage 10764.5 K 2019-11-18 - 11:54 GunnarGustafsson Konstverk_dragningen_Dec_2019
jpgjpg Vinnare_vren_2019.jpg manage 132.2 K 2019-06-12 - 08:44 GunnarGustafsson  
jpgjpg Vrdragning_2015.jpg manage 112.1 K 2015-08-31 - 21:50 SuneHorkeby Vårdragning 2015
jpgjpg Vrdragning_grupp_2016.jpg manage 99.2 K 2018-03-06 - 10:59 SuneHorkeby  
jpgjpg Vrdragning_grupp_2017.jpg manage 136.7 K 2018-03-06 - 11:18 SuneHorkeby  
jpgJPG bild11.JPG manage 115.9 K 2014-06-23 - 06:54 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_1.JPG manage 69.9 K 2014-06-22 - 18:35 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_10.JPG manage 72.1 K 2014-06-23 - 06:35 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_2.JPG manage 101.4 K 2014-06-22 - 18:37 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_3.JPG manage 115.9 K 2014-06-23 - 06:31 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_4.JPG manage 82.4 K 2014-06-23 - 06:32 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_5.JPG manage 81.1 K 2014-06-23 - 06:47 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_6.JPG manage 86.4 K 2014-06-23 - 06:33 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_8.JPG manage 108.2 K 2014-06-23 - 06:34 SuneHorkeby  
jpgJPG bild_9.JPG manage 114.8 K 2014-06-23 - 06:34 SuneHorkeby  
jpgJPG hsten_2018_2.JPG manage 54.6 K 2019-05-27 - 05:58 GunnarGustafsson Hösten 2018
jpgJPG hsten_2018_3.JPG manage 38.6 K 2019-05-27 - 06:05 GunnarGustafsson Hösten 2018
Topic revision: r41 - 2021-06-17 - 06:26:46 - GunnarGustafsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback