Skogstorp

När kan man vara där?

Torpet är tillgängligt för alla STALklubbens medlemmar bokning görs i boknings systemet. Nyckeln hämtas i receptionen SIT AB De Geer Finspång, 81805 ( OBS under arbetsdagar)

Vad kan man göra?

Du kan inte hitta ett bättre ställe som utgångpunkt för bär- och svampsafari. Ej heller ett mysigare ställe att åka till om du vill ha en mindre sammankomst med t ex korvgrillning. Bada, ro kan du göra i Skiren som ligger ca 50 meter från torpet och basta i vår stradnära bastu med plats för 8-10 personer. Det är inte bara vår, sommar och höst som Skogstorp är det perfekta utflycktsmålet. Varför inte avsluta någon av vinterns skidfärder med korvgrillning och en kopp varm choklad i det lilla torpet. Torpet har ett rum och kök, saknar el och vatten och har en spartansk köksutrustning med en gasolspis.

Hur du beter dig!

Dricksvatten tar du själv med, men diskvatten hämtas i sjön. Soporna tar du naturligtvis med dig hem och du hugger upp lika mycket ved som använts.

Det finns nu båtar och kanoter i Skogstorp, men det finns inga flytvästar. Man kan om man inte har egna flytvästar, låna från Räddningstjänsten kostnadsfritt.

Hur du tar man sig dit?

Med bil sommartid (begränsad framkomlighet vinter tid, kontakta fogde) via infart Flasbjörke alternativt Åfallet (Yxviken) nås Skogstorp.

Nyckel till ev låsta Holmen vägbommar och Skogstorps vägbom finns med utlånade nycklar.

Nyhet 2009, Roddbåt och fiske!

Från och med maj 2009 finns en ny roddbåt till Skogstorp av yppersta klass, båten kan användas fritt i sjön (Stor-Skiren) intill Skogstorpet av klubbens medlemmar.

Båten är och ska vara (efter användandet) låst med ett kombinationshänglås och kedja samt dras upp på land vid avsedd plats (vid stugan). Koden finns anslagen i stugan (förstugan).

Åror, öskar förvaras i vedboden.

Till båten finns även en ny anlagd brygga.

STALklubben disponerar ett fiske kort, detta gör det möjligt att bedriva handfiske i Storskiren, se gällande "Reglemente för fiskets bedrivande inom Finspångs Fiskevårdförening".

Kopia på reglementet finns i stugan.

Medlemsnumret är 2062, kopia på faktura nr 4091 (år 2016) finns i stugan, ta med det vid ert fiske.

STALklubben hoppas att klubbmedlemmar tar tillfället i akt och använder båten och provar fiskelyckan.

Till båten finns även en ny anlagd brygga.

Karta

skogstorp_karta.m.gif

Fig. 1 Karta

Skogstorp-karta-pos.png

Kontaktpersoner/fogdar:

Dan Abrahamsson: 070 201 9990 dan.abrahamsson@siemens_ta_bort_.com

Magnus Hagenlöv: 0702 86 38 15 magnus.hagenlov@siemens_ta_bort_.com
Hans Bergsten: 070 540 7634 hans.bergsten@siemens_ta_bort_.com
Åke Dahlkvist: 070-608 30 75 akedahlqvist@outlook_ta_bort_.com

Topic revision: r19 - 2020-01-26 - 13:30:46 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback