STALklubbens sektion för modellhobby, radiostyrda (RC) eller inte.

Modellflyg

Vi kommer att inrikta oss till att börja med mot modellflyg inomhus vintertid i sporthallar.

Har du något lämpligt som kan flyga i en sporthall så ska du hänga på här !

Handkastade glidare, gummisnoddsdrivna modeller, eldrivna leksaksplan och helikoptrar, kolsyredrivna friflygare, radiostyrda inomhusmodeller, luftskepp, parkflygare och el-helikoptrar samt allt annat flygande som inte luktar, låter illa eller kan ställa till med skada. (Kommer någon med en modellgasturbin får vi försöka hitta en lösning)

Viktigast är att vi har kul i hallen !

Sektionen bokar halltider och hjälper till att undvika kanalkrockar på 27, 35 och 40 MHz banden. En mindre avgift, 40:- beroende på hall, betalas av varje aktiv flygare, barn under 15 år i vuxet sällskap gratis.

När vi samarbetar med FMFK (Finspångs Modellflygklubb) kan små skillnader förekomma.

Är du intresserad men inte har något att flyga med? Då är du välkommen som åskådare.

Du får säkert tips så du kanske kan ha med något eget att flyga med till nästa gång.

Aktuellt

2013-04-12 Reportage från flygning 2013-04-07

2012-12-17 Reportage från Luciaflygningen

2010-11-27 Reportage från flygningen 2010-11-27 / Flygning i hall

Dep.JPG

Modellbilar och båtar

Är någon intresserad att starta verksamhet med bilar eller båtar, hör med kontaktpersonerna i sektionen så gör vi vad vi kan för att dra igång något.

Bilar lämpliga för inomhuskörning bör kunna hänga med på flygets halltider.

För skalabåtar finns det lugna vatten i vallgraven bakom orangeriet vid slottet. Ångbåtsbryggan i Skuten har en låg del där båtar som tål lite mer sjö kan sjösättas. Vem blir först med en ångdriven modell av Kristina?

Hallflygning

Generellt om hallflygning i Grosvad resp Siemenshallen

Kontaktpersoner:

Patrik Rutberg STG

81443 Sektionsansvarig
Torsten Bengtsson 12469  
Jonas Lennström MPSH 87199
   
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgJPG STAL_planetJPG.JPG manage 47.2 K 2012-12-05 - 14:33 TorstenBengtsson Stal-planet
Topic revision: r21 - 2022-08-15 - 09:21:07 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback