STALklubbens sektion för modellhobby, radiostyrda (RC) eller inte.

Modellflyg

Vi kommer att inrikta oss till att börja med mot modellflyg inomhus vintertid i sporthallar.

Har du något lämpligt som kan flyga i en sporthall så ska du hänga på här !

Handkastade glidare, gummisnoddsdrivna modeller, eldrivna leksaksplan och helikoptrar, kolsyredrivna friflygare, radiostyrda inomhusmodeller, luftskepp, parkflygare och el-helikoptrar samt allt annat flygande som inte luktar, låter illa eller kan ställa till med skada. (Kommer någon med en modellgasturbin får vi försöka hitta en lösning)

Viktigast är att vi har kul i hallen !

Sektionen bokar halltider och hjälper till att undvika kanalkrockar på 27, 35 och 40 MHz banden. En mindre avgift, 40:- beroende på hall, betalas av varje aktiv flygare, barn under 15 år i vuxet sällskap gratis.

När vi samarbetar med FMFK (Finspångs Modellflygklubb) kan små skillnader förekomma.

Är du intresserad men inte har något att flyga med? Då är du välkommen som åskådare.

Du får säkert tips så du kanske kan ha med något eget att flyga med till nästa gång.

Aktuellt

Hallflygning söndag 2014-03-30 kl. 18oo till 20oo i Arena Grosvad. OBS sommartiden börjar 30/3 Grosvad resp. Siemenshallen

 • Årets femte hallflygning och möjligen sista för säsongen är bokad Söndagen 30 mars kl 18 - 20 i Aluceum "Grosvadshallen".

  Ladda dina modeller, smörj gummisnoddsmotorerna och var beredd på månadens roligaste Söndagskväll.

  Ta gärna med vänner som vill vara med och titta.

  Både A och B hallen är bokad söndagen den 30 mars kl. 18.00 till 20.00, samling 17.55
 • Vi delar hallen med FMFK den här gången också.
 • Ta gärna med kompisar som inte provat på fjärrstyrda flygplan. STAL-klubbens eget lilla plan finns på plats för en första provtur för den som vill provapå. STAL-klubbsplanets provturer är givetvis gratis.

 • Åskådare är välkomna att titta på aktiviteterna och prata gärna med piloterna.

 • Vi har köpt in ett litet enkelt fjärrstyrt flygplan till RC Modellsektionen som vi tror är nästan oförstörbart. Tanken med det nya flygplanet är att låta de som aldrig provat fjärrstyrt modellflyg att för första gången få flyga själv. Med det här flygplanet är det inte svårt och ingen ska vara rädd för att krascha, planet går inte sönder.

 • Missa inte chansen att låta arbetskamrater och familjemedlemmar flyga själva och som medlem och anhörig i STAL-klubben är det givetvis gratis ! Vi hoppas förstås att de som provar blir "bitna" och kommer med ett eget plan nästa gång. Flygplanet är igång så länge det håller ihop (flera år?) eller tills batterierna tar slut.

 • Vi planerar att ha en inomhusflygaktivitet i månaden ända fram till vårvärmen kommer.

 • Sedan kan du flyga dina inomhusmodeller i någon park vid vindstilla väder och träna upp dig till nästa inomhussäsong.
2013-04-12 Reportage från flygning 2013-04-07

2012-12-17 Reportage från Luciaflygningen

2010-11-27 Reportage från flygningen 2010-11-27 / Flygning i hall

Dep.JPG

Modellbilar och båtar

Är någon intresserad att starta verksamhet med bilar eller båtar, hör med kontaktpersonerna i sektionen så gör vi vad vi kan för att dra igång något.

Bilar lämpliga för inomhuskörning bör kunna hänga med på flygets halltider.

För skalabåtar finns det lugna vatten i vallgraven bakom orangeriet vid slottet. Ångbåtsbryggan i Skuten har en låg del där båtar som tål lite mer sjö kan sjösättas. Vem blir först med en ångdriven modell av Kristina?

Hallflygning

Generellt om hallflygning i Grosvad resp Siemenshallen

Kontaktpersoner:

Patrik Rutberg STG

81443 Sektionsansvarig
Torsten Bengtsson 12469  
Jonas Lennström MPSH 87199
   
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgJPG STAL_planetJPG.JPG manage 47.2 K 2012-12-05 - 14:33 TorstenBengtsson Stal-planet
Topic revision: r20 - 2014-03-18 - 21:01:38 - TorstenBengtsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback