-- TorstenBengtsson - 2012-12-17

Reportage från Luciaflygningen 2012 i Aluceum

Det flögs friskt på RC Modellsektionens Luciaflygning. Bosse Harrysson demonstrerar Lucia belysningen på sitt flygplan som blinkade genom en mycket listig ihopkoppling av dioderna (som Bosse kom på av misstag). Till allas besvikelse så gjorde ett nytt sofistikerat datoriserat styrsystem för hallbelysningen att ingen kunde släcka ner belysningen så det blev aldrig mörkt. Så Luciaflygningen med tänd hallbelysning blev inte lika effektfull som vi hade önskat. Publiken verkade inte bli så besviken ändå, utan njöt av flygaktiviteterna tillsammans med sina medhavda pepparkakor och lussekatter. Det nya STAL-klubbsflygplanet flög efter lite intrimning aldeles utmärkt och flera bjöds på sin första egna flygtur med modellflygplan. Några av de "nya" piloterna lyckades till och med göra looping med det lilla planet. Flygplanet var helt oförstörbart. 100% succe ! "

Här kommer några bilder från luciaflygningen.

  • Bosse kollar att Lusseljuset är på:
    Bosse_kollar_att_Lusseljuset_r_p.JPG

  • Det oförstörbara klubbplanet rönte stort intresse:
    Det_ofrstrbara_klubbplanet_rnte_stort_intresse.JPG

  • Åskådare och aktivitet bland flygare:
    skdare_och_aktivitet_bland_flygare.JPG
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgJPG Bosse_kollar_att_Lusseljuset_r_p.JPG manage 26.8 K 2012-12-17 - 16:48 TorstenBengtsson Bosse kollar att Lusseljuset är på
jpgJPG Det_ofrstrbara_klubbplanet_rnte_stort_intresse.JPG manage 20.3 K 2012-12-17 - 16:48 TorstenBengtsson Det oförstörbara klubbplanet rönte stort intresse
jpgJPG skdare_och_aktivitet_bland_flygare.JPG manage 24.4 K 2012-12-17 - 16:49 TorstenBengtsson Åskådare och aktivitet bland flygare
Topic revision: r1 - 2012-12-17 - 16:49:21 - TorstenBengtsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback