Reportage/bilder från flygaktiviteten 2010-11-27

Här är några bilder från hallflygningen i Lördags.

Ca 10 - 20 personer slöt upp och hade en helkul kväll fylld med actionfyllt modellflyg !"

Här ska de bli åka av !

3D.JPG

Ornitocoptern (mekanisk fågel) gör piruetter i luften.

Barn_flyger.JPG

Depån, fylld med diverse flygetyg

Dep.JPG

Överlevde du ? De lätta inomhusmodellerna är mycket kraschtåliga.

Dubbeldckare.JPG

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgJPG 3D.JPG manage 38.9 K 2010-11-30 - 10:59 MaartenMaartensson  
jpgJPG Barn_flyger.JPG manage 21.7 K 2010-11-30 - 10:59 MaartenMaartensson  
jpgJPG Dep.JPG manage 35.4 K 2010-11-30 - 10:59 MaartenMaartensson  
jpgJPG Dubbeldckare.JPG manage 14.5 K 2010-11-30 - 10:59 MaartenMaartensson  
Topic revision: r1 - 2010-11-30 - 11:04:29 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback