-- TorstenBengtsson - 2013-04-12

RC Modellsektionens eget STAL-Klubbsflygplan var tänkt att ge intresserade en möjlighet att prova på att flyga själv och kanske inspirera till att köpa ett eget flygplan.

Så på hallflygningen Söndagen 7 januari -13 så blev vi glada i sektionen när Greta och Ines dök upp med varsit flygplan. Att Greta och Ines var både stoltast och gladast syns tydligt på bilden. De hade på den förra hallflygningen provflugit STAL-planet och blivit inspirerade att börja modellflyga. De är de första som provflugit STAL-planet och sedan skaffat ett eget plan för att bli riktiga modellflygare. Greta drömmer nu om att även bli medlem i Finspångs Modellflygklubb och börja flyga utomhus på modellflygfältet i sommar.

Greta och Ines med sina nya flygplan

Många har frågat var man kan köpa ett lika dant flygplan som STAL-Klubbsplanet.

Flygplanet kallas Cessna och kostar ca 179:- hos Söders RC hobby i Stockholm. Man kan flyga upp till tre flygplan samtidigt, men de måste då ha olika frekvens. Om ni köper flera flygplan samtidigt så ange att ni vill ha olika frekvens. Se länk till hemsidan: http://www.sodersrchobby.se/product.asp?

Den senaste flugan Multikopter har nått oss på STAL-Klubben:

Multikopter.JPG

Multikoptern består av en ram som har flera lyftmotorer med propellrar. Stabiliteten sköts av gyron och den flygs på ett liknande sätt som en helikopter. Ofta så monteras kamera på multikoptern som filmar under flygningen. Det går även att sända kamerans bilder till ett headset i realtid så piloten flyger genom att se kamerans bild. Den fungerar då precis som en fredlig "drönare", fast räckvidden är bara några hundra meter.

qsLang=swe&type=2&id=700&pid=RCLS781

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgJPG Greta_och_Ines_med_sina_nya_flygplan.JPG manage 80.0 K 2013-04-12 - 14:21 TorstenBengtsson Greta och Ines med sina nya flygplan
jpgJPG Multikopter.JPG manage 82.6 K 2013-04-15 - 14:59 TorstenBengtsson Multikopter
Topic revision: r2 - 2013-04-15 - 15:08:46 - TorstenBengtsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback