Inomhusmodellflyg med Stalklubbens nya RC modellsektion i Grosvad

Inomhusmodellflyg annonseras några veckor i förväg under Stalklubbens hemsida

Har du något lämpligt som kan flyga i en sporthall så ska du hänga på här !

Handkastade glidare, gummisnoddsdrivna modeller, eldrivna leksaksplan och helikoptrar, kolsyredrivna friflygare, radiostyrda inomhusmodeller, luftskepp, parkflygare och el-helikoptrar samt allt annat flygande som inte luktar, låter illa eller kan ställa till med skada.

Ni är alltså välkomna till Grosvad.

Handbollshallen är bokad.

Gå in vid äventyrsbadet, gå fram i höjd med kassan, sedan är hallen direkt till höger.

(Eventuellt kan det vara den andra delen av hallen. Då får man går runt högervarv i korridoren till motsatt sida.)

Aktiviteten arrangeras tillsammans med Finspångs modellflygklubb FMFK.

Aktiva flygare delar på hallhyran, vilket brukar hamna runt ca 20 - 30:-

Naturligtvis är åskådare och andra intresserade välkomna också så länge de respekterar våra regler.

Regler som vi följer:

1) Frekvensbokning (frekvenskrock administreras av de berörda)

2) Säkerhetskontroll av flygplan/sändare

3) Endast flyga på överenskommet utrymme

4) Ej flyga för nära publiken

För lätta inomhusmodeller är det inte så stora risker så dessa regler är mest för att undvika onödiga krascher.

Det viktigaste är ju att vi har kul !

RC Modellsektionen

Kontaktpersoner:

Patrik Rutberg STGR 81443 Sektionsansvarig

Sven Tylebrink STDA 81510 Ekonomi

Torsten Bengtsson STER 87305

Jonas Lennström MPSH 87199

Topic revision: r2 - 2012-10-25 - 06:12:52 - TorstenBengtsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback