Inomhusmodellflyg handbollshallen Grosvad respektive Siemenshallen

Har du något lämpligt som kan flyga i en sporthall:

Handkastade glidare, gummisnoddsdrivna modeller, eldrivna leksaksplan och helikoptrar, kolsyredrivna friflygare, radiostyrda inomhusmodeller, luftskepp, parkflygare och el-helikoptrar samt allt annat flygande som inte luktar, låter illa eller kan ställa till med skada.

Damma av dina gamla inomhusmodeller radiostyrda eller friflygande eller limma ihop något nytt och kom med till hallen. Är du nybörjare så är det lättast att börja med ett enkelt radiostyrt leksaksplan eller helikopter för 200 - 400:-, vi hjälper dig att komma igång på premiären.

Grosvad:

Gå in vid äventyrsbadet, gå fram i höjd med kassan, sedan är hallen direkt till höger.

(Eventuellt kan det vara den andra delen av hallen. Då får man går runt till höger i korridoren till motsatt sida.)

Aktiviteten arrangeras tillsammans med Finspångs modellflygklubb FMFK.

Siemenshallen (Siemens sport center):

Denna tennishall är belägen längs Slottsvägen mitt emot bryggan för ångbåten Kristina.

Det finns en ringklocka vid entren som vi hoppas fungerar. Ring så kommer någon och öppnar om du kommer lite senare. Skulle ringklockan vara trasig så låser vi upp sidodörren på kortsidan ut mot Slottsvägen.

I aktiviteten deltar Finspångs modellflygklubb FMFK med råd och stöd om så behövs.

Regler:

Aktiva flygare delar på hallhyran, vilket brukar hamna runt ca 20-40:-/pers (ungdomar under 15 år i vuxet sällskap gratis).

Naturligtvis är åskådare och andra intresserade välkomna också så länge de respekterar våra regler.

Regler som vi följer:

  1. Frekvensbokning (frekvenskrock administreras av de berörda)
  2. Säkerhetskontroll av flygplan/sändare
  3. Endast flyga på överenskommet utrymme
  4. Ej flyga för nära publiken
För lätta inomhusmodeller är det inte så stora risker så dessa regler är mest för att undvika onödiga krascher.

Kontaktpersoner

  • Patrik Rutberg STG 81443
  • Sven Tylebrink STD 81510
  • Torsten Bengtsson 0122-12469
  • Jonas Lennström MPSH 87199
Topic revision: r6 - 2013-10-09 - 20:30:13 - TorstenBengtsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback