-- IngvarArvidsson - 2019-02-09

Gasturbinutveckling vid STAL-LAVAL

Inledning

Gasturbinutvecklingen som inletts under STAL-tiden fortsatte i STAL-LAVAL från 1962. GT35 och GT120 fanns som produkter inledningsvis och fortsatte att utvecklas i det nya bolaget. Den första nya idén blev de sk. Power Pacs som började utvecklas i början av 1960-talet.

GT35

En sprängskiss av GT35 från tidigt 1970-tal.

GTViktor.jpeg

GT120

En sprängskiss över ett gasturbinkraftverk typ GT120 från STAL-LAVAL.

GT120lay.jpeg

Power Pacs

Pratt & Whitney var förmodligen de första att använda jetmotorer som gasgenerator i stationära gasturbinkraftverk. Jetmotorn kopplades termiskt till en fri kraftturbin som drev en elgenerator. Anläggningarna blev billigare än nya industriella gasturbiner och därmed konkurrenskraftiga.

STAL-LAVAL konstruerade en serie sådana Power Pacs baserade på jetmotorerna P&W JT-3 och JT-4, samt Rolls-Royce Avon. Kraftturbiner konstruerades för 3000, 3600 och 5500 r/m avsedda för 50 alt. 60 Hz elgenerering, samt för mechanical drive.

PP_gasgen.jpeg

Power Pac gasgeneratorer

I början på 1970-talet uppstod ett överskott av jetmotorer då fläktmotorer började ersätta rena jetmotorer i passagerarflygplan. Många motorer ersattes i förtid, och STAL-LAVAL lyckades köpa loss ett antal av dem från PanAm? i USA. En sådan order kunde omfatta 20 gasturbiner och maskinerna var då "nollställda", dvs genomgångna och servade. I början på 1970-talet kunde man se sådana jetmotorer i sina glasfibercontainrar ligga i rader på verkstadsgården.

PowerPac.jpeg

Power Pac layout

Power Pacs användes som stand-by eller spetslastkraftverk och var mycket konkurrenskraftiga på marknaden. Fram till 1974 såldes totalt 61 gasturbiner i enkel- eller twin-packar.

GT200

Amerikanska Turbo Power & Marine Systems (TPM), en division inom flygmotortillverkaren Pratt & Whitney, hade den största marknadsandelen i USA för gasturbiner i början av 1970-talet. Man packade sina flygmotorer JT3 och JT4 till kraftaggregat i enkla eller dubbellösningar, sk. Twin Pacs. Effekten var 10-22 MW och i Twinutförande kunde man nå 45 MW.

Konkurrenterna GE och Westinghouse kom nu med nya stora industrimaskiner på 70 MW, varför även TPM sökte möjligheter att ta fram en större maskin. Man kontaktade då STAL-LAVAL, som ju hade erfarenhet av industriell design, och ett gemensamt projekt, GT200/FT50 drogs igång. Tillsammans utvecklade man en vass industriell gasturbin i 100 MW klassen under 1970-talets första år.

Maskinen fick en tvåaxlig gasgenerator i likhet med GT35 som anblåste en fri kraftturbin.

Prestanda:

Effekt 86 MW

LT-kompressor 7 steg

HT-kompressor 10 steg

Tryckförhållande 16:1

Brännkammare 8 st

TIT 1140 oC

HT-turbin 1 steg

LT-turbin 1 steg

Kraftturbin 2 steg

Verkningsgrad 34 %

Turbinen var mycket avancerad för sin tid och turbinkylningenn var förberedd för 1200 oC.

Första gasgeneratorn testades tidigt 1974 hos P&W, men oljekrisen några månader tidigare ändrade förutsättningarna radikalt och efterfrågan sinade. TPM drog slutsatserna tidigt och drog sig ur projektet, medan STAL-LAVAL fortsatte ytterligare några år. En maskin såldes till Vattenfall och sattes upp i Stallbacka, Trollhättan 1978. Där tjänade den som spets- och reservkraftverk I många år innan den för några år sedan såldes och flyttades utomlands.

Tillbaka till STAL-LAVAL

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg GT120lay.jpeg manage 156.7 K 2019-03-07 - 15:42 IngvarArvidsson GT120 layout
jpgjpeg GTViktor.jpeg manage 89.5 K 2019-03-07 - 15:49 IngvarArvidsson GT35 sprängskiss
jpgjpeg PP_gasgen.jpeg manage 110.4 K 2019-03-07 - 13:33 IngvarArvidsson PP GG
jpgjpeg PowerPac.jpeg manage 140.3 K 2019-03-07 - 13:34 IngvarArvidsson PP layout
Topic revision: r7 - 2019-09-05 - 06:49:23 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback