-- IngvarArvidsson - 2019-10-12

Civila marina ångturbiner - P-maskinerna

Inledning och bakgrund

AB de Lavals Ångturbin hade under många år levererat turbinmaskinerier för örlogsfartyg med framgång. Men 1951 kom en muntlig beställning på ett maskineri på 6 000 kW för ett 20 000 dwt tankfartyg från Kockums. Det kom att bli startskottet för en ny serie turbinmaskinerier från bolaget, de sk P-maskinerna. Totalt levererdes 73 maskiner under åren 1953-1966 av DLÅ och dess licenstagare.

Teknologi

P-maskinerna kom fram i fyra olika varianter, P0, P1, P2 och P3.

P0 hade en lågvarvig byggd HT-rotor enligt beprövad jagarstandard, och växeln hade påkrympta kuggbanor. Även LT-turbinerna byggde på jagarkonstruktionerna. Totalt levererades 25 st maskinerier 1953-1960.

P1 hade en lågvarvig solid HT-rotor och påkrympta kuggbanor. Första beställning kom 1953 och totalt levererades 12 st 1955-1959.

P2 hade en högvarvig solid HT-rotor, helsvetsade mellanväggar och svetsade kuggbanor. Första beställning kom 1956 och leveranserna 1959-1964 omfattade 30 enheter.

P3 var en specialvariant för Esso med admissionsdata 42 bar och 510 oC. Två st maskiner leverades 1963-64.

P2_1956.jpeg

P2-maskineri 1956.

T/S Antigua

Kylfartyget T/S Antigua byggdes vid Öresundsvarvet i Landskrona för Salénrederierna och levererades 1960. Fartyget var en sk bananjagare, byggd för snabba transporter av bananer från Sydamerika till Europa. Det kom att förses med ett P-maskineri och tre ångturbingeneratorer från Turbin AB de Laval Ljungström i Nacka, kylmaskiner från STAL Refrigeration AB i Norrköping och pumpar från de Laval Ljungstöm Pump AB, också i Nacka.

Fartyget mätte 8 287 bruttoregisterton och dödvikten var 8 100 tdw.

Antigua.jpg

T/S Antigua.

DLT.png

Huvudmaskineri

Pannanläggningen bestod av två Babcock & Wilcox vattenrörpannor som levererade ånga vid 43,2 bar och 463 oC till ett ångturbinmaskineri av P-typ på 8 675/11 000 shp (normal/max cont.) vid 125/135 rpm. Backturbinen levererade 5 360 shp vid 88 rpm. Maskineriet gav fartyget en maxfart på 19,5 knop.

Turbingeneratorer

Tre elgeneratorer drevs av varsin kondenserande ångturbin, som fick färskånga från de två ångpannorna. Turbinerna hade ett Curtis-hjul och varvtalet reducerades i en växel med pilkugg. Den sammanlagda effekten uppgick till 1 200/1650 kW (normal/max cont.)

Antigua_for.png

T/S Antigua maskinrum

Stalref.png

Kylanläggning

Kylanläggningen från STAL Refrigeration AB bestod av tre kylkompressorenheter för Freon 22, tre med nio cylindrar på 3x240 hp och en fjärde med tre cylindrar på 70 hp för luftkonditionering. Kapaciteten var 420 000 kcal/h (488,5 kW). Luftkonditioneringskompressorn levererade 14 000 kcal/h (16,3 kW).

Anläggningen höll lasten vid avsedd temperatur inom 0,1 oC vid tropiskt klimat (lufttemperatur 40 oC och vattentemperatur 32 oC).

DLP.png

Pumpar

De Laval Ljungström Pump AB levererade två kylvattenpumpar, vardera med en maxkapacitet på 20 000 lit/min och 4,5 m tryckhöjd. Man levererde också två kondensatpumpar, vardera på 570 lit/min och 75 m tryckhöjd, samt 6 st hjälppumpar för kylvatten och kondensat. Pumparna drevs av elmotorer.

Fartyget skrotades 1983.

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg Antigua.jpg manage 360.0 K 2019-10-19 - 05:54 IngvarArvidsson  
pngpng Antigua_for.png manage 512.7 K 2019-10-19 - 05:34 IngvarArvidsson  
pngpng DLP.png manage 10.4 K 2019-10-12 - 09:34 IngvarArvidsson  
pngpng DLT.png manage 10.5 K 2019-10-12 - 09:28 IngvarArvidsson  
jpgjpeg P2_1956.jpeg manage 122.1 K 2019-10-18 - 14:44 IngvarArvidsson  
pngpng Stalref.png manage 9.5 K 2019-10-12 - 09:34 IngvarArvidsson  
Topic revision: r6 - 2022-12-07 - 07:28:07 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback