Sidan är under ständig uppbyggnad

De Lavals enhjuliga impulsturbiner 1893-1923

Lavalvisn.jpg

Det var så här det började 1892! Man tjuvstartade att bygga ångturbiner redan innan bolaget DeLavals Ångturbin bildades år 1893. Man höll till vid Saltsjö-Järla, söder om Stockholm. Fabriken finns kvar idag och är byggnadsminnesförklarad - se bilden på De Lavals startsida.

Det var pionjärtider för uppfinnare. Elektricitet var ett nytt påfund. En ångturbin på några "hästkrafter" som drev en dynamo eller en bearbetningsmaskin var en sensation.

Tillsammans med engelsmannen C.A. Parson var Gustaf De Laval, banbrytande uppfinnare beträffande turbinutveckling.

DeLaval tillverkade mer än 5000 turbiner av den här typen fram till 1920-talet. Andra större typer av ångturbiner hade börjat ta över då elbehovet ökade lavinartat.

34-an levererad 1892

2010-10-28_026.jpg

Turbinen på bilden ovan är förmodligen en av världens älsta bevarade med tillverkningsnummer 34. Den har tillhört oss men skänktes till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien år 1984. Vi har nu återfått den och finns att beskåda i vår utställning i slottskällaren.

Enligt vår orderbok nedan, beställdes turbinen av företaget Aktiebolaget Hästskyddare, Stockholm. (Hästskyddare är en fjäderanordning som sitter mellan hästen och vagnen).

Kundunderlaget var då hantverkare, småindustrier, stadsfastigheter och ångfartyg. Första året sålde man 129 turbinaggregat på totalt 1500 hk.

34an_orderbok1469.jpg

2010-11-09_042.jpg

Turbinen är på 5 H(hästkrafter) och matades med ånga på 5 kg pr. kvadratcentimeter enligt den eleganta skylten.

No 217 på tekniska musee't

Lyfter vi på locket så ser den ut så här inuti! Det här är 34ans brorsa nr 217 som står på Tekniska Musee't i Stockholm. Mässingsburken är oljebehållare med veksmörjning. Mässingsburken nederst är varvtalsregulatorn med vikter som är kopplad via armar till reglerventilen för att styra ångflödet och förhindra övervarvning. Kulbussningen på turbinaxeln till höger är det rörliga lagret som tillåter turbinrotorn att passera kritiska varvtalet. Mer om detta nedan.

05-11-09_Tekniska_Museet_018.jpg

För att erhålla hög verkningsgrad roterar turbinrotorn med 30 000 varv per minut som växlas ned till 3000 varv som var mera användbart.

Här finns några viktiga uppfinningar av Gustaf De Laval, som även finns på moderna turbiner. Lavaldysan, turbinaxel för överkritiskt varvtal, skovelinfästning med bulb och pilkugg i kuggväxeln.

Tillverkningsunderlaget

I vårt arkiv har vi funnit en reservdelsplansch som nog överglänser vad vi har i vår IT-värld idag!

Reservdelsplanschen är så utförd att den täcker samtliga turbinstorlekar. Siffrorna på delarna ingår i ett kodsystem vilket talar om namnet på delen, tyrbintyp och tillverkningsritning. Påminner något om dagens KKS-system.

Lavalresdelar.jpg

Lägg märke till att planschen och ritningen nedan är färglagda. Tillverkningsritningarna finns idag kvar på negativfilm samt några färglagda (laverade) orginal -exempel nedan - som tursamt överlevde en nitisk städare i arkivet.

Ritning_FFT-16.jpg

Den slanka turbinaxeln tillät turbinen att rotera med överkritiskt varvtal tack vare Lavaldysan nr 91 som åstadkom en ångstråle med överljudshastighet. Vid passage av kritvarvtalet böjdes axeln fritt ut genom att lagren nr 460 & 469 var sfäriskt utformade och rörliga i lagerhållarna.

I utställningen i slottet finns en handdriven modell som demonstrerar problemfri passage av kritiska varvtalet. De Laval var tvungen att bygga denna anordningen för att övertyga tyska patentverket år 1896.

Idag finns 5 st Impulsturbiner samt några experimentmodeller utställda på Siemens i Finspång. Samtliga har sin speciella bakgrundshistorier.

Den minsta modellen på 1,5 hk med rotorvarvtalet 42 000 varv/min, tillverkad 1912, finns monterad ombord på företagets ångbåt Kristina. Den turbinen är försedd med likströmsgenerator och är körbar.

URANUS-turbinen no 1761 levererad 1901

Vi har en turbin utställd på servicekontoret som har legat 15 år på havsbottnen i ett fartygsvrak vid Fagervik på Norrlandskusten. Den turbinen är levererad år 1901 och är märkbart välbevarad. Då specifikationer och ritningar finns kvar kan vi bl.a. få fram att den har typbeteckning DPII-103, tillverkningsnummer 1761, effekt 15 hk och rotorvarvtalet 23 000 varv/min. Turbinen har via pilkuggsväxeln varit kopplad till en brandpump ombord på den sjunkna bogserbåten Uranus. Turbinen är en gåva från ångbåten Primus i Sundsvall.

Turbinen är endast rengjord efter bärgningen ur havet och är nu försedd med vevhandtag för demonstrationskörning! Växelhuset är öppet, så se upp så inte slipsen eller ID-kortet dras in mellan drev och hjul vid demokörning.

2010-11-09_011.jpg

Presentationsbilder

I försäljningssyfte förr fotograferade man turbinerna och tillverkningsprocessen. Bilderna finns hos oss idag, monterade i eleganta fotoalbum.

Här några smakprov:

Lavalverkstad.jpg

Lavaldemobox.jpg

Lavalrotorer.jpg

Lavalkraftverk.jpg

Vi gläntar på dörren och tittar in....

Lavalsalsjb..jpg

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg 05-11-09_Tekniska_Museet_018.jpg manage 4056.5 K 2010-10-26 - 21:12 IngvarArvidsson  
jpgjpg 2010-10-28_026.jpg manage 3707.0 K 2010-10-28 - 21:44 IngvarArvidsson  
jpgjpg 2010-11-09_011.jpg manage 1782.7 K 2010-12-03 - 11:53 IngvarArvidsson  
jpgjpg 2010-11-09_042.jpg manage 4203.6 K 2010-12-03 - 12:10 IngvarArvidsson  
jpgjpg 34an_orderbok1469.jpg manage 2053.8 K 2010-10-25 - 16:48 IngvarArvidsson  
jpgjpg Lavaldemobox.jpg manage 1282.7 K 2010-11-01 - 13:21 IngvarArvidsson  
jpgjpg Lavalkraftverk.jpg manage 2385.5 K 2010-11-01 - 22:25 IngvarArvidsson  
jpgjpg Lavalresdelar.jpg manage 3642.1 K 2010-10-24 - 10:14 IngvarArvidsson  
jpgjpg Lavalrotorer.jpg manage 751.2 K 2010-11-01 - 13:24 IngvarArvidsson  
jpgjpg Lavalsalsjb..jpg manage 1947.7 K 2010-11-01 - 22:30 IngvarArvidsson  
jpgjpg Lavalverkstad.jpg manage 3385.0 K 2010-11-01 - 22:21 IngvarArvidsson  
jpgjpg Lavalvisn.jpg manage 1149.7 K 2010-10-30 - 13:31 IngvarArvidsson  
jpgjpg Ritning_FFT-16.jpg manage 2658.9 K 2010-10-25 - 16:54 IngvarArvidsson  
jpgjpg Uranus471.jpg manage 1701.1 K 2010-10-25 - 21:31 IngvarArvidsson  
Topic revision: r17 - 2010-12-03 - 12:47:13 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback