Styrelse för verksamhetsåret 2024 är:

Huvudstyrelse

 • Ordförande: Magnus Hagelöv (Siemens-Energy), 0122-88 75 42, mobile 070 28 63 815, magnus.hagenlov@siemens-energy.com
 • Sekreterare: Johan Lodmyr (GE Power Norrköping)
 • Kassör: David Zöger (Siemens-Energy)
 • Ledamot: Daniel R Andersson (Siemens-Energy)
 • Ledamot: Robert Olsson (Siemens-Energy)
 • Ledamot/Bokningsprogram: Tomas Joryd (Siemens-Energy)
 • Ledamot: Patrik Rutfors (Siemens-Energy)
 • Ledamot: Davorko Brkic (GE Power Norrköping)

 • Suppleant/företagskontakt: Elisabeth Waszkiewicz (Siemens-Energy)

Revisorer

Ordinarie

 • Björn Kindbro – Revisor (Sammankallande)
  Carl-Johan Sandelin - Revisor
  Per Söderberg - Revisor

Suppleant

 • Vakant

Valberedning

 • Staffan Pacsay (Siemens-Energy)
 • Gaurav Goel (Siemens-Energy) (sammankallande)
Topic revision: r12 - 2024-04-29 - 06:40:01 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback