Bokslut för verksamhetsåret 2005

Aktionlista för Sektioner & annan verksamhet

HB=Ingår i föreningens Huvudbok/redovisning

Verksamheter Årsberättelse Ekonomisk berättelse Lämnat för revision Revision
Tennishallen AB? TennisHallen2005?ALERT! ALERT! ALERT! ALERT!
HOBBY
Hobbyverkstan HobbyVerkstan2005 ALERT! ALERT! ALERT!
Flugfiske FlugFiske2005ALERT! DONE DONE DONE
Konstsektionen KonstSektionen2005 DONE DONE DONE
MC-klubben Vilande NA NA NA
FRITID o FAMILJ
Puben (Ekmanska) PubSektionen2005 DONE DONE ALERT!
SkogsTorp Skogstorp 2005 HB HB HB
Tjockisholm TjockisholmSektionen2005ALERT! DONE DONE DONE
Villa Leire VillaLeire2005?ALERT! HB HB HB
Ångbåten "Kristina" KristinaSektionen2005 DONE DONE ALERT!
Evenemang
Oktoberfest Ingår Puben NA NA NA
Baler Vilande NA NA NA
Traditioner
Julgransplundring HB NA NA NA
Valborgmässofirande HB NA NA NA
Midsommarfirande HB NA NA NA
IDROTT
Pensionärsgymnastik Pensionärsgymnastik 2005?ALERT! HB HB HB
Golf GolfSektionen2005?ALERT! NA NA NA
Orientering OrienteringsSektionen2005 HB HB HB
Badminton Vilande NA NA NA
Bowling BowlingSektionen2005 HB HB HB
Skidor HB HB HB
Cykel Vilande NA NA NA
Kägel Kägel 2005?ALERT! HB HB HB
Fotboll Vilande NA NA NA
Rinkbandy Vilande NA NA NA
Volleyboll Vilande NA NA NA
Squash Vilande NA NA NA
Tennis Vilande NA NA NA
Vandring Vilande NA NA NA
TurbinHistoria TurbinHistoria2005 HB HB HB
RoddSektionen Vilande NA NA NA
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pdfpdf BalansrapportStalklubben2005_faststlld.pdf manage 12.8 K 2008-08-05 - 10:25 Main.m2  
pdfpdf Resultatrapportstalklubben2005_fastlld.pdf manage 13.9 K 2008-08-05 - 10:26 Main.m2  
Topic revision: r12 - 2010-09-25 - 18:08:51 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback