Villa Leire

skogstorp_karta.m.gif

Villa Leire är ett utmärkt utflyktsmål för familjen en söndagseftermiddag, men även ett bra ställe att anordna företagsanknutna och privata fester i.

Känner ni på er avdelning ett behov att komma iväg några timmar från ringande telefoner för att planera strategi eller marknadsplaner - ja då är Villa Leire rätta stället.

Huset skänktes av George J:son Leire - en av Stals tidigare verkställande direktörer, som älskade naturen och glada människor.

Övernattning kan ske i två sovrum på övervåningen eller i ett inrett annex på gården. I storstugan finns öppen spis och plats för upp till 50 personer. Modernt utrustat kök.

OBS! Villa Leire saknar dusch men man kan bada i den närliggande sjön Flaten (se kartan nedan) samt under vinterperioden stängs vattentillförseln av i Villa Leire. Stugan kan dock bokas även under denna tid, kontakta Fogden.

Som gäst i Villa Leire ingår fiskerätt i sjön Flaten, fiskekort finns i stugan.

Öppet Hus

Fogde

Fogdar och bokninsansvariga är Marita Ahx 0122 - 811 51, mobil 070 200 45 51 och Conny Andersson 0122 - 82 936

Bokning

Villa Leire bokas via STALklubbens bokningsprogram

Kostnader och bokningsregler

From 9 mars 2009, se STALklubbens bokningsproram.

Vid övernattning gäller tiden från kl 12 till kl 12 påföljande dag. Kostnaden är den samma även om övernattning inte sker.


skogstorp_karta.m.gif
Fig 1. Hitta till Villa Leire

Topic revision: r21 - 2012-06-04 - 05:41:26 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback