Styrelsemöte Villa Leire Sektionen

Öppet hus 2009

Datum: Söndagen den 7/6 klockan 10-16

Aktiviteter:
  • Grillning
  • Tävlingar, primärt ej lagtävlingar
  • Tipspromenad, lägga stationer så man får se möjligheter
Att inhandla:
Korv
hamburgare,
Dryck,
kaffe,
fikabröd
Korvbröd,
Senap & Ketchup
Bostongurka,

inhandla för 50 besökare

Kolla upp busstider som är möjliga

Nästa möte för detaljplanering i maj

Möjligheter idag, och möjliga  framtiden

Befintliga:

Fiskerättigheter
Roddbåt
Kanoter
Ved

Möjliga
Badbrygga
Bastu
Porslin för besökare
Uppdatera hemsidan
Badtunna
Sjövattenledning
Dusch
Täta kakelugnar
Förlänga säsongen, värmekabel till vattenledning, solvärme

Marita kollar upp möjligheter utnyttaja stranden med grannarTopic revision: r2 - 2009-04-07 - 06:28:34 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback