Bokslut för verksamhetsåret 2005

Aktionlista för Sektioner & annan verksamhet

HB=Ingår i föreningens Huvudbok/redovisning

Verksamheter ÅrsberättelseSorted ascending Ekonomisk berättelse Lämnat för revision Revision
HOBBY
FRITID o FAMILJ
Evenemang
Traditioner
IDROTT
Kägel Kägel 2005?ALERT! HB HB HB
Pensionärsgymnastik Pensionärsgymnastik 2005?ALERT! HB HB HB
SkogsTorp Skogstorp 2005 HB HB HB
Bowling BowlingSektionen2005 HB HB HB
Flugfiske FlugFiske2005ALERT! DONE DONE DONE
Golf GolfSektionen2005?ALERT! NA NA NA
Julgransplundring HB NA NA NA
Valborgmässofirande HB NA NA NA
Midsommarfirande HB NA NA NA
Skidor HB HB HB
Hobbyverkstan HobbyVerkstan2005 ALERT! ALERT! ALERT!
Oktoberfest Ingår Puben NA NA NA
Konstsektionen KonstSektionen2005 DONE DONE DONE
Ångbåten "Kristina" KristinaSektionen2005 DONE DONE ALERT!
Orientering OrienteringsSektionen2005 HB HB HB
Puben (Ekmanska) PubSektionen2005 DONE DONE ALERT!
Tennishallen AB? TennisHallen2005?ALERT! ALERT! ALERT! ALERT!
Tjockisholm TjockisholmSektionen2005ALERT! DONE DONE DONE
TurbinHistoria TurbinHistoria2005 HB HB HB
MC-klubben Vilande NA NA NA
Baler Vilande NA NA NA
Badminton Vilande NA NA NA
Cykel Vilande NA NA NA
Fotboll Vilande NA NA NA
Rinkbandy Vilande NA NA NA
Volleyboll Vilande NA NA NA
Squash Vilande NA NA NA
Tennis Vilande NA NA NA
Vandring Vilande NA NA NA
RoddSektionen Vilande NA NA NA
Villa Leire VillaLeire2005?ALERT! HB HB HB
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pdfpdf BalansrapportStalklubben2005_faststlld.pdf manage 12.8 K 2008-08-05 - 10:25 Main.m2  
pdfpdf Resultatrapportstalklubben2005_fastlld.pdf manage 13.9 K 2008-08-05 - 10:26 Main.m2  
Topic revision: r12 - 2010-09-25 - 18:08:51 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback