Verksamhetsberättelse 2005, STALklubben Orientering.

Fem orienteringsträningar arrangerades under våren och Slottsklubbsmästerskapen genomfördes under hösten.

OL-träningar våren 2005

Fem träningar anordnades under våren: Björke (ansvarig Anders Jönsson), Mässelköp (Roland Nilsson), Enroten (Henrik Samuelsson), Torstorp (Anders Jönsson), Rösjön (Anders Jönsson)

Tabellen nedan anger antalet starter samt hur de var fördelade på banorna

Plats Totalt STAL 3.5km 4.5km 6.5km
Björke 24 12 6 15 3
Mässelköp 29 10 7 12 10
Enroten 34 13 3 11 9
Torstorp 23 7 3 11 9
Rösjön 19 4 6 9 4
Summa 129 46 25 58 35

Kolumnen ’STAL’ anger antalet startande verksamma inom Siemens/Alstom Kolumnen ’Totalt’ anger det totala antalet startande, dvs ’STAL’ plus anhöriga samt FSOK klubbmedlemmar. (FSOK = Finspångs Skid- och Orienteringsklubb)

Slottsklubbsmästerskapen

63:e Slottsklubbsmästerskapen arrangerades vid Hårketorp med 24 startande. Alstom tog hem vandringspriset.

Ekonomi

111 kartor á 10kr/st köptes av FSOK (Kent-Åke Olsson), totalt 1110kr.

10 skärmar (470kr) och 10 stämplar (325kr) köptes av Holmbergs AB för totalt 795kr.

Kommentarer

Pga dåligt deltagarantal (3st) föregående år (2004) lades ingen ”3.5km lätt” bana detta år. En titt i backspegeln visar dock att en lätt bana hade varit bra att ha vid några tillfällen (ca 5 st).

Några pensionärer påpekade att 3.5km är för långt. 2.5km (max 3km) svår orientering i lättlöpt terräng (hyggen och mossar är inte bra för äldre ben …) önskas.

Anders Jönsson, 060416

Topic revision: r1 - 2006-05-02 - 06:38:00 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback