Ekmans Pub – Året som har gått… 2005 … Verksamhetsberättelse

Ekmans Pub Styrelse 2005

  • Ordförande: Anders Häll
  • Kassör: Niels Östergård
  • Suppleant: Mårten Mårtensson
  • Suppleant: Jonas Eriksson
  • Suppleant: Robert Gabrielsson
  • Suppleant: Jennica Andersson

Under detta år har vi i puben haft 28st pubar mot under förra året då vi hade öppet 16 ggr.

Att denna ändring har skett är att vi har gått över till att ha öppet nästan varje vecka (under år 2004 hade vi endast öppet varannan vecka). Detta har varit uppskattat bland de gäster vi har haft men det tar mycket tid för de 3 i puben som är serveringsansvariga. När puben är öppen måste alltid en serveringsansvarig finnas på plats. Detta hänger ihop med vårat tillstånd som finns på lokalen. Under början av 2006 hoppas vi kunna skicka iväg 3 personer till som skall genomgå en kurs så att de också blir serveringsansvariga. En sak som är riktigt rolig är att vi har gått från 4 st till 6 st personer i styrelsen i Ekmans Pub (nya för året är Robert och Jennica). Det har varit ett antal olika teman under året som: Hårdrockspub & Schlagerpub med tipspromenad, The Strollers (live musik), Grillpub, Champions League, Ångbåtspub mm.

Mest positiva puben var Direktörspuben & release partyt för STALklubben´s folder. Det var roligt att se Sören Ramström och Sune Karlsson jobba bakom bardisken. Vi hoppas att de sektioner som var på plats också hade det bra.

Oktoberfesten gick i år riktigt bra, 215 st biljetter såldes och vi gjorde ett resultat på 5885 kr. Det var åter igen Linköping Symphony Band och PÅ G som underhöll på festen. Med hjälp av ett antal frivilliga som hjälpte till under lördagskvällen så skötte vi fredagen och städningen på söndagen själva.

Vi 6 st som ingår i pub sektionen har under 14st tillfällen träffats. Då har vi byggt, städat, planerat mm i puben. Här följer lite av det som vi har åstadkommit under året:

  • Vi har flyttat ut en liten frys från ett av våra förråd till puben som kan användas av alla.
  • Vi har fått 5 st TV-apparater från företaget (med lite hjälp från Anders Molund).
  • Vidareutvecklat pub rummet (hyllor, belysning mm).
  • Blå rummet (belysning & fuskbalkar).

Vi har haft 175 st uthyrningar (år 2004 var det 150st), av dessa så är 121 st (år 2004 var det 90 st) sådana som vi har fått betalt för resterande antalet dagar så är pubar (28 st), bygg dagar (14 st), traineér (12 st) mm sådana saker som vi ej tar betalt för.

Inför 2006 så går vi tillbaka till att ha öppet varje onsdag from 11/1 till den 5/7. Vi kommer också att förbättra puben så att vi kan använda alla rum till rätt saker (förråd mm).

2005-12-29 _______________

Anders Häll

Topic revision: r1 - 2006-03-07 - 18:58:20 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback