Difference: Bokslut2005 (r12 vs. r11)

Bokslut för verksamhetsåret 2005

Aktionlista för Sektioner & annan verksamhet

HB=Ingår i föreningens Huvudbok/redovisning

VerksamheterÅrsberättelseEkonomisk berättelseLämnat för revisionRevision
Tennishallen AB?TennisHallen2005?ALERT!ALERT!ALERT!ALERT!
HOBBY
HobbyverkstanHobbyVerkstan2005ALERT!ALERT!ALERT!
Flugfiske? Flugfiske FlugFiske2005ALERT! DONE DONE DONE
KonstsektionenKonstSektionen2005DONEDONEDONE
MC-klubben Vilande NA NA NA
FRITID o FAMILJ
Puben (Ekmanska) PubSektionen2005DONEDONEALERT!
SkogsTorpSkogstorp 2005 HB HB HB
TjockisholmTjockisholmSektionen2005ALERT!DONEDONEDONE
Villa LeireVillaLeire2005?ALERT! HB HB HB
Ångbåten "Kristina"KristinaSektionen2005DONEDONEALERT!
Evenemang
Oktoberfest Ingår Puben NA NA NA
Baler Vilande NA NA NA
Traditioner
Julgransplundring HB NA NA NA
Valborgmässofirande HB NA NA NA
Midsommarfirande HB NA NA NA
IDROTT
Pensionärsgymnastik Pensionärsgymnastik 2005?ALERT! HB HB HB
Golf GolfSektionen2005?ALERT! NA NA NA
OrienteringOrienteringsSektionen2005 HB HB HB
Badminton Vilande NA NA NA
Bowling BowlingSektionen2005 HB HB HB
Skidor HB HB HB
Cykel Vilande NA NA NA
Kägel Kägel 2005?ALERT! HB HB HB
Fotboll Vilande NA NA NA
Rinkbandy Vilande NA NA NA
Volleyboll Vilande NA NA NA
Squash Vilande NA NA NA
Tennis Vilande NA NA NA
Vandring Vilande NA NA NA
TurbinHistoriaTurbinHistoria2005 HB HB HB
RoddSektionen Vilande NA NA NA

View topic | View difference side by side | History: r12 < r11 < r10 < r9 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback