ÅNGBÅTEN KRISTINA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 2005

Vi har fått tillökning i besättningen av 6 st nya medlemmar. Nu är vi 33 st. Av dom nya är 3 st tjejer som är extra välkomna. Vi har under årets säsong kört 78 st betalande turer som drog in 66000.- jämfört med föregående års 82 turer och 72800.-. Skillnade beror på mindre beläggning under september månad samt fördelningen mellan turer med olika priser ( 500.- privat för SIT anställda, 1000.- för SIT turer samt 1200:- övriga ej SIT).

Styrelsen har bestått av följande personer:

  • Kapten: Ingvar Arvidsson
  • Maskinchief: Leif Johanneson
  • Pannchief: Lars Andersson
  • Elchief: Folke Arvidsson
  • Förste styrman: Janne Sundstedt
  • Steward: Hans Gummesson
  • Hamnkapten: Hans Martens

Vintersäsongen började med att hela skrovet blästrades och målades hos Viking Industrimålning. För övrigt har några glapp i maskineriet åtgärdats samt bättringsmålning.

Den envisa läckan lyckades vi med att täta under våren. Läckan visade sig vara en mindre rostskada i en rör/skrovgenomföring under en sil på skrovet. Silarna kommer framöver att tas bort och genomföringarna ses över.

Med hjälp av pengar från Siemens och STALklubben har båthuset totalrenoverats och målats. En välbehövlig städning inomhus har genomförts.

Buset har varit något mindre - klotter och inbrottsförsök. Vi är nu uppe i polisanmälan nr 18. Buset kan ha påverkats av att huset har snyggats upp och att en lampa med rörelsevakt tändes så fort någon beträder bryggan.

Under sommaren hade vi en åktur med en vigsel ombord. Vi hade även äran att få köra Siemens ledning med Dr Stieler i spetsen. Tyvärr dominerades den åkturen av regn och ledningsmöte. Inget partajande kunde konstateras!

Några medlemmar passade på och åka med vår äldre kollega s/s Ejdern som fyllde 125 år. Ejdern som annars är hemmahörande i Södertälje var på besök i Göteborg och under hemfärden via Göta Kanal kunde vi åka med från Motala till Bergs slussar. En synnerligen trevlig tur i högsommarvärmen.

Vi hade besök av Sveriges Ångbåtsförening som åxå fick en åktur.

Under hösten har vi vid två tillfällen deltagit i Pubar där vi gjort reklam för att värva medlemmar.

Topic revision: r2 - 2006-04-25 - 14:10:14 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback