Bokslut för verksamhetsåret 2005

Aktionlista för Sektioner & annan verksamhet

HB=Ingår i föreningens Huvudbok/redovisning

VerksamheterSorted ascending Årsberättelse Ekonomisk berättelse Lämnat för revision Revision
Flugfiske FlugFiske2005ALERT! DONE DONE DONE
Hobbyverkstan HobbyVerkstan2005 ALERT! ALERT! ALERT!
Konstsektionen KonstSektionen2005 DONE DONE DONE
Ångbåten "Kristina" KristinaSektionen2005 DONE DONE ALERT!
MC-klubben Vilande NA NA NA
Orientering OrienteringsSektionen2005 HB HB HB
Puben (Ekmanska) PubSektionen2005 DONE DONE ALERT!
RoddSektionen Vilande NA NA NA
SkogsTorp Skogstorp 2005 HB HB HB
Tennishallen AB? TennisHallen2005?ALERT! ALERT! ALERT! ALERT!
Tjockisholm TjockisholmSektionen2005ALERT! DONE DONE DONE
Villa Leire VillaLeire2005?ALERT! HB HB HB
Badminton Vilande NA NA NA
Baler Vilande NA NA NA
Bowling BowlingSektionen2005 HB HB HB
Cykel Vilande NA NA NA
Evenemang
Fotboll Vilande NA NA NA
FRITID o FAMILJ
Golf GolfSektionen2005?ALERT! NA NA NA
HOBBY
IDROTT
Julgransplundring HB NA NA NA
Kägel Kägel 2005?ALERT! HB HB HB
Midsommarfirande HB NA NA NA
Oktoberfest Ingår Puben NA NA NA
Pensionärsgymnastik Pensionärsgymnastik 2005?ALERT! HB HB HB
Rinkbandy Vilande NA NA NA
Skidor HB HB HB
Squash Vilande NA NA NA
Tennis Vilande NA NA NA
Traditioner
TurbinHistoria TurbinHistoria2005 HB HB HB
Valborgmässofirande HB NA NA NA
Vandring Vilande NA NA NA
Volleyboll Vilande NA NA NA
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pdfpdf BalansrapportStalklubben2005_faststlld.pdf manage 12.8 K 2008-08-05 - 10:25 Main.m2  
pdfpdf Resultatrapportstalklubben2005_fastlld.pdf manage 13.9 K 2008-08-05 - 10:26 Main.m2  
Topic revision: r12 - 2010-09-25 - 18:08:51 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback