= STALklubben =

''''''

{| border="1" | ''''''

'''STALklubbens Internetbokning öppnar 9/3 2009 kl 09.00'''

>>>>> [http://www.commodusnet.net/stalklubben/bokning/konsulter2.php?private=1&sess_adm_club_id=3&ITEM=10 TILL BOKNING] <<<<<

I bokningsprogrammet kan du boka:

– turer med Ångbåten Kristina placerad i Finspång
– övernattning (besök) i klubben fritidshus Villa Leire i Sandudden Finspång
– vistelse på klubbens ö Tjockisholm i St Anna skärgård
– Ekmans pub i Finspång för egna arrangemang
– gymnastiklokalen på Ekmanska skolan i Finspång

Se vidare [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/InfoWebbBokning informationsidan ] för bokning, länk -> [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/InfoWebbBokning Info Bokning] |}

Personalklubb för anställda vid Siemens i Finspång och ALSTOM i Norrköping (med ursprung från Finspång).

Utdrag ur stadgarna:

§ 1. Namn och ändamål.
STALklubben, i fortsättningen kallad klubben, har till ändamål att befrämja
medlemmars trevnad och sammanhållning i gemensamma fritidsaktiviteter.

Klubben har sitt säte i Finspång.

Alla anställda på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång och ALSTOM Power i Norrköping och dess pensionärer är medlemmar i föreningen STALklubben, detta utan kostnad då vi inte längre har någon medlemsavgift sedan företagen numera ger ett bidrag motsvarande ca 50 kr / anställd. I några fall måste du dock betala en extra avgift för att unyttja vissa verksamheter, och ett par verksamheter, som bl a flugfiske och konstlotteriet, tar även ut årliga avgifter.

Här hittar du information om aktiviteter klubben arrangerar/erbjuder för er fritid, varav de flesta drivs av olika klubbsektioner. Genom ditt medlemsskap kan du bl.a. nyttja vår ångbåt Kristina, prova på flugfiske eller varför inte anordna en trevlig fest i Villa Leire!

Om ni har ytterligare funderingar, frågor, förslag eller så är ni välkomna att kontakta någon av nedanstående medlemmar i [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/KlubbStyrelse styrelsen], företrädesvis via mail:

* Daniel R Andersson, Siemens * Håkan M Johansson, Siemens

= Organisation =

Föreningens verksamhet bedrivs under styrelsens ansvar i en underliggande organisation vilken kan ses nedan.

* Årsmöte & Extra årsmöte (medlemsmöte) ** [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/KlubbStyrelse Huvudstyrelse] * Sektioner (Arbetsgrupper) ** [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/SektionsAnsvariga Sektionsansvariga] *** Funktionärer *** Sektionsmedlemmar * Aktiviteter (Arbetsgrupper) ** [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/SektionsAnsvariga Ansvariga] *** Funktionärer

= Våra Sektioner & aktiviteter =

= HOBBY =

* [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/HobbyVerkstan Hobbyverkstan] (upphört 2008) * [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/FlugFiske Flugfiske] * [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/KonstSektionen Konstsektionen] * MC-klubben[http://www.stalklubben.org/twiki/bin/edit/Main/MC-klubben?topicparent=Main.FrontPage ?] (vilande) * [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/TurbinHistoria TURBINHISTORIA] * Nystartad 2005! *

= FRITID o FAMILJ =

* [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/PubSektionen Puben] (Ekmanska) * [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/SkogsTorp SkogsTorp] * [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/TjockisholmSektionen Tjockisholm] * [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/VillaLeire Villa Leire] * [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/KristinaSektionen Ångbåten "Kristina"] * Båtsektion * Uppstartad 2008!*

= Traditioner =

* Julgransplundring * Valborgmässofirande * Midsommarfirande

= IDROTT =

* Golf * [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/OrienteringsSektionen Orientering] * Badminton * Bowling * Skidor

* Cykel * Gympa * Kägel * Fotboll * Rinkbandy (vilande) * Volleyboll (vilande) * Squash (vilande) * Tennis (vilande) * Vandring (vilande) * [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/RoddSektionen RoddSektionen] (vilande, men båtar finns att låna))

= Övrigt =

* [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/FoereningsStadgar Stadgar] * [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/MedlemsMoeten Medlemsmöten] * [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/BookKeeping Bokföring klubb/sektioner] * [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/StyrelseMoeten Styrelsemöten] * [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/FunktionaersMiddag Funktionärsmiddag] * Försäljning av inventarier, se -> [http://www.stalklubben.org/twiki/bin/view/Main/HobbyVerkstan HobbyVerkstan] * [http://www.stalklubben.org/twiki/pub/Main/FrontPage/blankettarvode_reserakning2009Stalklubben.pdf Blankett arvode/reseräkning till STALklubben]

Organisationsnummer för STALklubben är: 825000-0901

Adressen är: STALklubben C/o Siemens Industrial Turbomachinery AB 612 83 Finspång

Topic revision: r27 - 2009-05-29 - 06:10:00 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback