Difference: FrontPagee (r26 vs. r25)

STALklubben

STALklubbens Internetbokning öppnar 9/3 2009 kl 09.00

>>>>> TILL BOKNING <<<<<

I bokningsprogrammet kan du boka:
 
– turer med Ångbåten Kristina placerad i Finspång
– övernattning (besök) i klubben fritidshus Villa Leire i Sandudden Finspång
– vistelse på klubbens ö Tjockisholm i St Anna skärgård
– Ekmans pub i Finspång för egna arrangemang
– gymnastiklokalen på Ekmanska skolan i Finspång

Se vidare informationsidan  för bokning, länk -> Info Bokning 

Personalklubb för anställda vid Siemens i Finspång och ALSTOM i Norrköping (med ursprung från Finspång).

Utdrag ur stadgarna:

§ 1. Namn och ändamål.
STALklubben, i fortsättningen kallad klubben, har till ändamål att befrämja
medlemmars trevnad och sammanhållning i gemensamma fritidsaktiviteter.

Klubben har sitt säte i Finspång.

Alla anställda på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång och ALSTOM Power i Norrköping och dess pensionärer är medlemmar i föreningen STALklubben, detta utan kostnad då vi inte längre har någon medlemsavgift sedan företagen numera ger ett bidrag motsvarande ca 50 kr / anställd. I några fall måste du dock betala en extra avgift för att unyttja vissa verksamheter, och ett par verksamheter, som bl a flugfiske och konstlotteriet, tar även ut årliga avgifter.

Här hittar du information om aktiviteter klubben arrangerar/erbjuder för er fritid, varav de flesta drivs av olika klubbsektioner. Genom ditt medlemsskap kan du bl.a. nyttja vår ångbåt Kristina, prova på flugfiske eller varför inte anordna en trevlig fest i Villa Leire!

Om ni har ytterligare funderingar, frågor, förslag eller så är ni välkomna att kontakta någon av nedanstående medlemmar i styrelsen, företrädesvis via mail:

 • Anders Molund, Siemens
 • HÃ¥kan M Johansson, Siemens

Organisation

Föreningens verksamhet bedrivs under styrelsens ansvar i en underliggande organisation vilken kan ses nedan.

 • Ã…rsmöte & Extra Ã¥rsmöte (medlemsmöte)

VÃ¥ra Sektioner & aktiviteter

HOBBY

FRITID o FAMILJ

Traditioner

 • Julgransplundring
 • Valborgmässofirande
 • Midsommarfirande

IDROTT

 • Cykel
 • Gympa
 • Kägel
 • Fotboll
 • Rinkbandy (vilande)
 • Volleyboll (vilande)
 • Squash (vilande)
 • Tennis (vilande)
 • Vandring (vilande)
 • RoddSektionen (vilande, men bÃ¥tar finns att lÃ¥na))

Övrigt

Organisationsnummer för STALklubben är: 825000-0901

Adressen är: STALklubben C/o Siemens Industrial Turbomachinery AB 612 83 Finspång

 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback