Här nedan ser ni alla som vunnit och vilka vinster de valt. Sjutton olika verk fanns till beskådande i glasmontrarna utanför kopieringen, De Geer, bottenvåningen.

Dragningslista:

Vinst nr 1 14717 Welander Inger Peter Dahl: Dansscen

Vinst nr 2 12259 Zivkovic Agneta Leif Ahnlund: Midnattssolsrallyt

Vinst nr 3 13857 Mattsson Hans Sara Aratoun: Kvällsdis

Vinst nr 4 13400 Andersson Erik Åsa Frosterud: Sommardrömmar

Vinst nr 5 18461 Johansson Patrick Cyrus Sapinia: Olja

Vinst nr 6 15640 Söderberg Per Peggi Eskandari: Akvarell

Vinst nr 7 1991 Liljeros Peter Federico Winqvist: For I was blind

Vinst nr 8 14643 Anbdersson Jim Ulrica Forss: Akvarell

Vinst nr 9 13580 Tollwe Peter Peter Engberg: Blåstång

Vinst nr 10 13162 Ellemark Lars Björke vävstuga servetter och duk

Vinst nr 11 13216 Wedin Ulf Hugo Nilsson: Gammalt berg

Vinst nr 12 16800 Kindbro Monika Lasse Åberg: Home sweet home

Vinst nr 13 15544 Fornander Jerry Erik Heder: Mittåkläppen

Vinst nr 14 15859 Tranquist Kjell Clery Andersson: Livets mark

Vinst nr 15 11956 Gustavsson Lisbeth Sven Almgren: Utan namn

Topic revision: r1 - 2011-04-01 - 07:13:08 - PetraSandbladh
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback