Standarder

https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/spectrum-en-standard-for-samlingsforvaltning/

https://www.raa.se/app/uploads/2017/08/978-91-7209-805-3.pdf

https://collectionstrust.org.uk/spectrum/procedures/

Aktuellt / Läsvärt

https://www.raa.se/2018/04/ny-rapport-om-museernas-digitala-formedling/

http://www.k-blogg.se/wikipedia/

K-samsök

https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/du-som-vill-leverera/att-leverera-data/

Tekniska lösningar

Kringla

http://www.kringla.nu/kringla/

Sökningar i K-samsök

Wikimedia - GLAM

https://www.wikimedia.se/sv/GLAM-infografik

Google Asts and Culture

https://artsandculture.google.com/

https://services.google.com/fb/forms/cisignup/

Enbart möjligt använda för dela fritt tilgängligt data (copyright)

DigitaltMuseum - Primus

- https://digitaltmuseum.se/search/?q=radialturbin

@ Mårten, kontakt DM, frågor: Hur ansluter man sig, laddar upp bilder/data, samt kostnader det skulle innebära.

https://collectionstrust.org.uk/software/primus/

Kontaktat KulturIT?, som är typ ansvariga för DM. Lösningen bygger på en administrationsprogramvara "Primus", som sedan har gränssnitt för uppladdning till DM.

Arkitektur/plattform

- https://www.kulturradet.no/documents/10157/17a899e7-07ae-487b-a7db-992f156a6ee2

Selection_008.png

"4. Operability – Operabilitet/bruk Mange av museenes brukere gir uttrykk for at det er en høy terskel for å komme på et nivå der man kan bruke Primus effektivt. Systemet oppleves ikke som intuitivt nok, og det er få eller ingen mekanismer i systemet som forhindrer at det legges inn data med feil format eller hvorvidt viktig data mangler. Det er ikke tilstrekkelig mulighet for å konfigurere systemet eller tilpasse grensesnittet på en slik måte at det er bedre tilpasset ulike brukertyper og deres spesifikke oppgaver. "

Fördelar

- Stor användarbas.

- Trevlig lösning för publiserade bilder/samingar

Nackdelar

- verkar vara en gammal programvara, men omskrivning verkar pågå. https://issuu.com/haraldskeie/docs/digital_infrastruktur_for_museer

- kostnader för licenser

SOFIE

https://sofie.vbm.se

http://sofie.vbm.se/wp-content/uploads/2014/09/ManuaFINAL.pdf

Paserat på Omeka platformen - open source.

Omeka

https://omeka.org/s/docs/user-manual/install/

digital kultur

- https://digitalkultur.se, bra "förstorings" funktion

collectiveaccess

Vidare undersökning av en del alternativ, inklusive open source lösningar, lovande alternativ kunde vara https://collectiveaccess.org/

Finns på svenska, används av http://databas.designarkivet.com/index.php, inklusive https://www.kalmarkonstmuseum.se/

Snart finns troligen även en smartphone app: https://www.gvsu.edu/artgallery/art-at-gvsu-mobile-application-50.htm

Presentation - https://www.slideshare.net/cmichael/collective-access-open-source-collections-management-software

Stödjer delvis SPECTRUM standarden - https://docs.collectiveaccess.org/wiki/Metadata_Standards

Process för inladdning av samlingar, exempel - https://emerging.commons.gc.cuny.edu/tag/collective-access/

Svensk användargrupp - http://sverigesmuseer.ning.com/group/collectiveaccess

Process

As is

En egen data-bas där registrering sker, men där vi sedan publiserar urval till en public plats.

Egna databasen på vår egna server, ligger idag byggd i LibreOffice? - HSQLDB?

Bilder idag är ~10 GB

Topic revision: r5 - 2018-12-09 - 10:41:46 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback