* Måldatum släppa nya hemsidan till slutet av maj, sektioner klara till sista planerade mötet för slutlig validering

* Iain tittar på en layout för nya framsidan till början av maj. Mårten bokar möte om möjligheter i wiki/foswiki - boka möte för att lägga in CSS filer

* BildLatHund hantering av bilder i sidor, två stegs raketen

* FilmerHantering - Flash

* Innehålls förteckning exempelvis

* Rubriker

* Gemensam policy för bildtexter?

* Hantering av bilder, tumnagelbilder, lämplig bildstorlek

* Nedbrytning av sidor, policy

* Innehållsförteckning - Turbinhistoriska, hur gör vi lämpligen

* Problem med hemsidan

- Valideringsmedelande vid sparande?

-Standard editeringf´ält för litet, men man kan visa "fullskärm" också.

- Behörighet, vi skapar upp spärr mot allmän åtkomst att ändra.

- logotypbild i sidhuvud behöver fixas

* Lägga upp filmerna till Turbinhistoriska, B1482 (mårten)

* Ändra "Tvinga fram ny version" till satt som standard.

stalklubben.org gprt till m2zone

Direktlänkar till sektionernas sidor

Bättre länk till turbinhistoriska, riktar sig till annan publik

Topic revision: r7 - 2011-04-19 - 10:41:44 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback