Funktionärsmiddag STALklubben 2005

Datum: 2006-01-26

Plats: Ekmanska Puben

Närvarande:

Mårten Mårtensson, Per Bergstedt, Ingvar Arvidsson, Hans Gummesson, Werner Hoffman, Torsten Bengtsson, Barbro Torkeli, Kjell Trankvist, Imre Pap, Hans Martens, Rolf Asklöf, Inger welander, Anders Häll, Niels Östergård, Jennica Andersson

Representerade sektioner var: Konstsektionen, Kristina, Flugfiske, Skogstorp, Puben, Turbinhistoria

Under middagen rapporterade ansvariga funktionärer kort årets verksamhet under det att middagen intogs.

Kjell berättade kort om flugfiskesektionen. Man hade en bra ekonomi och även fått fler medlemmar.

Invar berättade om den nya Turbinhistoria-sektionen. En utställning finns att skåda i slottets källare. Vidare har man nu ett antal valt delat upp sig i olika ansvarsområden.

Werner berättade om verksamheten i Skogstorp. Som vanligt verkade verksamheten varit, med undantag av uppsågning av en vindfälla av en 120 årig gammal tall. Man ser för framtiden ett behov av få in nya intresserade fogdar, då alla nuvarande är nu pensionärer.

För Ekmanska puben brättade Anders att man i år genomför en renovering av bl.a. det blå rummet - nu rött.Man hade haft fler uthyrningar än föregående året (uppåt 200 st.). Man hade i år även genomfört den nu traditionsenliga Oktoberfesten med lyckat resultat. Under året har man även fått in flera pubnissar som även skall gå serveringsutbildingen.

Konstsektionen hade enligt Inger haft ett bra år. Ett dussin nya medlemmat har man fått. 2 st konstutlottningar hade genomförts. Årets medlemsavgift hade för årets höjts något. Vidare hade representanter varit på konstmässa i Stockholm för inköp av konst vilket hade varit mycket uppskattat. Under året har man även satt upp skåp för allmän beskådning av den konst som skall lottas ut.

Janne berättade kort om Tjockisholm. Mycket bokningar hade man haft. Den nya Bastun har varit uppskattad. En del renoveringar väntar av husen, liksom även båten Tjosan.

Invar berättade om det 21'de verksamhetsåret för Kristina, ångbåten. Man har fått 6 nya skeppare. Under året genomfördes även en större renovering av båthuset. Under sommaren hade man i år utöver det vanliga även en vigsel ombord. Man hade även haft besök av Siemensledningen - veiket hade varit ett ganska tråkigt sällskap som mest suttit inne i kajutan och haft normalt ledningsmöte.

//vid protokollet Mårten Mårtensson

Topic revision: r1 - 2006-03-18 - 14:27:00 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback