Årsberättelse Bowlingsektionen 2004.

Säsongen 03-04, som avslutades våren -04 så deltog 12 lag från Siemens. I korpens seriespel 04-05, så deltar 10 lag från Siemens.

Nytt för säsongen är att vi tar namn och anställningsnummer på varje deltagare från Siemens. För att på så sätt ha en bättre koll på ekonomi och för att kunna köra blandade lag med andra företag. Under 2004 så spelades det inte något korpmästerskap.

Rickard Fogelin

Topic revision: r1 - 2005-04-19 - 08:29:26 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback