Bankkonton

Byta teckningsansvariga

PG Bank

PÄ sikt bör torligen bankbyte göras till bank med mindre avgifter PG kontot bör stÀngas, behövs troligen ej - alternativt bytas mot BG med lÀgre avgifter.

Vi har via RF föreingsrabatt hos SWEDBANK (Föreningssparbanken)

AllmÀnt förening

Byta adress

Skatteverket/adressregistret Internposten

NÀr teckningsrÀtt gÄtt över, kan löpande betalning av rÀkningar tas över.

ÖverlĂ€mnande av kontantkassa, efter bokslut 2006 Ă€r klart.

Nycklar bibliotek/arkiv - överlÀmnande

ÖverlĂ€mnande pĂ€rmar mm för bokföring.

Bankfacket hos OEM, uppdatera fullmakter

Att se över pÄ sikt

Bokföring

Skaffa nytt bokföringsprogram.

FörsÀkringar

FörsÀkring av BÄt/Rodd-huset behöver ses över.

AllmÀnt, har vi rÀtt försÀkringar? Minskad försÀkringspremie mh.a. jordfelbrytare e.t.c.?

Elavtal, kostnaderna för bla Villa Leire Àr ganska höga, gÄr de minska?

Topic revision: r3 - 2007-06-28 - 13:41:55 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback