Difference: KryssMask (r3 vs. r2)

-- IngvarArvidsson - 2019-11-21

Under uppbyggnnad

Maskinerier till de svenska kryssarna

Inledning

AB de Lavals Ångturbin levererade i mitten av 1940-talet de största turbinmaskinerierna till svenska flottans kryssare, kryssare i Tre kronor-klassen, HMS Tre Kronor och HMS Göta Lejon. Maskineriet utvecklade en total effekt på 2x45 000 hk. vilket gav en fart på 33 knop.

Kryssarbilder

GL_Got_1.jpeg

Kryssaren HMS Göta Lejon och flygplankryssaren HMS Gotland på Stockholms ström 1953.

Flygplankryssaren HMS Gotland sjösattes redan 1933 och hade ett ångturbinmaskineri från de Laval på 33 000 hk. Farten var 27,5 knop.

GL.jpeg

Kryssaren HMS Göta Lejon

GL_sid.jpeg GL_Got.jpeg

Kryssaren HMS Göta Lejon HMS Göta Lejon framför HMS Gotland

IAttachmentActionSizeDateWhoComment
jpgjpegGL.jpegmanage 170.8 K 2019-11-22 - 07:28IngvarArvidsson  
jpgjpegGL_Got.jpegmanage 48.8 K 2019-11-22 - 07:28IngvarArvidsson  
jpgjpegGL_Got_1.jpegmanage 155.7 K 2019-11-22 - 07:28IngvarArvidsson  
jpgjpegGL_sid.jpegmanage 106.1 K 2019-11-22 - 07:27IngvarArvidsson  

View topic | View difference side by side | History: r5 < r4 < r3 < r2 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback