Difference: InfoWebbBokning (r18 vs. r17)

I bokningsprogrammet kan du boka:

 • turer med Ã…ngbÃ¥ten Kristina placerad i FinspÃ¥ng
 • övernattning (besök) i klubben fritidshus Villa Leire i Sandudden FinspÃ¥ng
 • vistelse pÃ¥ klubbens ö Tjockisholm i St Anna skärgÃ¥rd
 • Ekmans pub i FinspÃ¥ng för egna arrangemang
 • gymnastiklokalen pÃ¥ Ekmanska skolan i FinspÃ¥ng

Bokningsansvarig som kan svara på frågor är Magnus Moberg alternativt Daniel R Andersson 0122-817 06 eller respektive kontaktperson (se nedan).

Om du inte har tillgång till Internet kan manuell bokning att göras via Partner Kundcenter på tfn.nr: 0122-81234 eller via respektive bokningsansvarig.

STALklubben har starka önskemål att öka beläggningen och tillgängligheten av tillgångarna, och hoppas och tror att det här initiativet stöder detta.

Syftet är att öka tillgängligheten för STALklubben medlemmar, dvs anställda på SIT AB och ALSTOM i Norrköping och dess pensionärer, av föreningens aktiviteter och för visa aktiviteter även för privatpersoner och externa företag.

Nycklar för Ekmans Pub och Villa leire kommer som tidigare att hanteras av De Geer-receptionen.

Vid start av Internet-bokningar kommer även nya av/bokningsregler att tillämpas, vis justering kommer att ske även att av avgifter, se nedan.

Hur man kommer igång

Allmänt:

Genom att markera text (markören byter tecken till en hand) och trycka en ggr med vänster musknapp aktiverar du den funktion som texten anger.

Om det är första gången du är bokar, börja med att:

 • Tryck pÃ¥ ”Ny användare”
 • Välj genom att markera O och tryck med vänster musknapp: -Klubbmedlem, -Privatperson, -Extern företag eller -Siemens FinspÃ¥ng/ALSTOM Norrköping (avser bokningar inom företagen ex. avdelningar)
 • Fyll i användare data
 • Tryck pÃ¥ ”Skicka”

För att boka (obs att du måste vara Användare):

 • Välj ”Boka online” (se allmänt)
 • Välj den aktivitet du vill boka (se allmänt)

Av/bokningsregler/ Avgifter

Ångbåten Kristina

Avgifter: Se Internetbokning. Internetbokning

Bokningsregler:

 • Blir ej bokat förrän man fÃ¥tt bekräftelse

 • Avbokningar kan göras tom 15 dagar före första bokningsdygnet kostnadsfritt. Avbokningar gjorda 14 -8 dagar före första bokningsdygnet debiteras med halva kostnaden. Avbokningar gjorda 7 dagar före första bokningsdygnet och senare debiteras med hela kostnaden. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras ingen kostnad

Kontaktperson:

Sabina Matynkowski - 0122-87491

mail: sabina.matynkowskia.GIFsiemens.com

Tjockisholm

Avgifter: Se Internetbokning. Internetbokning .

Bokningsregler:

 • Blir inte bokat förrän man fÃ¥tt bekräftelse.
 • Säsong, max 2 stycken per period (3 mÃ¥nader)

Avboknings regler:

 • Avbokningar kan göras tom 15 dagar före första bokningsdygnet kostnadsfritt. Avbokningar gjorda 14 -8 dagar före första bokningsdygnet debiteras med halva kostnaden. Avbokningar gjorda 7 dagar före första bokningsdygnet och senare debiteras med hela kostnaden. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras ingen kostnad.

Kontaktperson:

Jennica Andersson

0122-87247 , 0767-69 36 72

mail: jennica.anderssona.GIF siemens.com Villa Leire

Avgifter:Villa Leire

 • Klubbmedlem:

Avgifter: Se Internetbokning.

1-6 personer 250 kr/dygn

7-14 personer 500 kr/dygn

15 personer eller fler 750 kr/dygn

Avboknings regler:

 • Avbokningar kan göras tom 15 dagar före första bokningsdygnet kostnadsfritt. Avbokningar gjorda 14 -8 dagar före första bokningsdygnet debiteras med halva kostnaden. Avbokningar gjorda 7 dagar före första bokningsdygnet och senare debiteras med hela kostnaden. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras ingen kostnad.

Kontaktperson:

Vakant

Skogstorp

Avgifter: Se Internetbokning

 • Klubbmedlem:

1-6 personer 250 kr/dygn

7-14 personer 500 kr/dygn

15 personer eller fler 750 kr/dygn

Avboknings regler:

 • Avbokningar kan göras tom 15 dagar före första bokningsdygnet kostnadsfritt. Avbokningar gjorda 14 -8 dagar före första bokningsdygnet debiteras med halva kostnaden. Avbokningar gjorda 7 dagar före första bokningsdygnet och senare debiteras med hela kostnaden. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras ingen kostnad.

Kontaktperson:

Ã…ke Dahlqvist

0122 - 81075

Puben

Avgift: Se Internetbokning

 • 200 kr per dygn

Bokningsregler:

 • En person fÃ¥r ej hyra lokalen tvÃ¥ eller flera dagar pÃ¥ rad (alltsÃ¥ ej fredag och lördag).
 • Max tvÃ¥ bokningar per 30 dagars period
 • Bokning gäller övernattning 12:00 - 12:00 om ej annat har överenskommit med bokningsansvariga.

Avboknings regler:

 • En person som inte har bokat av men heller inte varit i lokalen blir fullt debiterad.

Kontakpersoner:

Niels Östergaard

0122-82346, 0702-12 52 38

mail: niels.ostergaarda.GIFsiemens.com eller

Anders Häll

0122-87514

mail: anders.halla.GIFsiemens.com

Ekmanska gymnastiksal

Avgifter: Se Internetbokning

 • 75 kr/timme

Avboknings regler:

 • Avbokningar gjorda 7 dagar före första bokningsdygnet och senare debiteras med hela avgiften

Kontatperson:

Kundcenter SIT AB

0122-81234

mail: kundcentera.GIFpg.siemens.com

 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback