Difference: FunktionaersMiddag20041125 (r2 vs. r1)

Funktionärsmiddag 2004

  • Datum: 25/11 2004 17:30
  • Närvarande: - se botten
  • Plats: Ekmanska Puben

Inledning

Anders hälsade alla välkommna ... På menyn stod i år catering Tai-mat mat från Tre små kök.

Rapporter från huvudstyrelsen - Anders

Rapport från Flugfiskesektionen - Kjell

Rapport från Tjockisholm - Rolf

Kristina - Ingvar

Skogstorp - Werner

Puben - Anders Häll

Hobbyverkstan - (MÃ¥rten)

Närvarande

NamnSektion
MÃ¥rten MÃ¥rtensson Huvudstyrelsen Huvudstyrelsen/Pubsektionen Pubektionen
Torsten Bengtsson Huvudstyrelsen
AndersH?äll Huvudstyrelsen/Pubsektionen
Jonas Eriksson Pubsektionen
Knud Knudseb Skogstorp
xxx Tjockisholm
Karl-Erik Sand Tjockisholm
Rolf Asklöf Tjockisholm
Lars-Göran Hansen Kristina
Jan Eriksson Kristina
Kjell Tranquist Flugfiske
Lars Andersson Kristisn/Hobbyverkstad
Ingvar Arvidsson Kristina
Lief Karlsson Kristina
Annastina Petersen Pubsektionen
Niels Östergård Pubsektionen
Werner Hofman Skogstorp
Staffan Pacsay Huvudstyrelsen
Anders Molund Huvudstyrelsen

View topic | View difference side by side | History: r2 < r1 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback