Difference: AngKraftverk (r4 vs. r3)

-- IngvarArvidsson - 2019-03-03

Ã…ngkraften i Sverige

Inledning

De allra första elektricitetsgenereande anläggnigarna i Sverige kom att utnyttja ångkraft för att driva generatorerna. Lokomobiler var drivkällan, men antalet belysningspunkter, bågljuslampor, var väldigt begränsat.

Sveriges första riktiga ångkraftverk byggdes 1884 i Göteborg på privat initiativ av Edvard Bildt. Ström för belysning genererades i Wenström-dynamos (ASEA) drivna av ett antal lokomobiler. Så småningom bildades Elektriska AB, som kom att bygga nya kraftverk med koleldade ångmaskiner 1886.

1888 grundades ett gemensamt bolag av ASEA och AB de Lavals Ångturbin, Nordiska AB för Elektriska Anläggningar (NAEA). Bolaget kom att äga några tidiga elektricitetsverk, men affärerna gick med förlust. Bolaget uppgick i AB Skandinaviska Elverk år 1902.

I Stockholm startade det första elektricitetsverket 1888 för belysning i Gamla Stan. Detta var också ett ångkraftverk och byggt av privata finansiärer. Kolvångmaskiner drev här fyra generatorer. I september 1892 startade Brunkebergsverket, som byggts av staden. Det hade svenska ångmaskiner kopplade till generatorer från Siemens & Halske i Berlin. Ström "mellanlagrades" i stora ackumulatorer i detta verk.

Elektricitetsverk_Europa_4_1888a.jpg

Elverket i Gamla stan 1888. Ritning: Stockholms stadsbyggnadskontor.

Brunkebergsverket_1896h.jpg

Brunkebergsverket 1896. D. Ljungdahl. Stockholms stadsmuseum.

Luth & Rosén bygger tidig ångkraft

Luth & Rosén kom att leverera ett ångkraftverk till Umeå stad redan 1892. Detta kraftverk hade en ångmaskin från Bolinders i Stockholm som drev en dynamomskin med Siemens Schuckert teknik. Kraftverket i Umeå finansierades med en testamentsgåva från stadens borgmästare Rothoff. Luths hustru kom från Umeå.

Om detta kan man läsa här.

Turbinrevolutionen

Ångturbinens intåg i ångkraftverken innebar en revolution i maskinhänseende. Som exempel kan nämnas en ombyggnad 1920 i Göteborgs Elekricitetsverk, Spårvägscentralen, där ursprungligen kolvångmaskindrivna generatorer på 1100 kW stått. Här kunde ångturbindrivna generatorer på 16000 kW installeras -i samma maskinsal.

Västerås Ångkraftverk

1915 påbörjades bygget av Västerås Ångkraftverk, som fick totalt sju turbiner från AB de Lavals Ångturbin och STAL. Den första från 1917 är på 7 MW och av typ de Laval, och den senaste från 1951 är en dubbelrotationsturbin på 65 MW från STAL. Kraftverket byggdes som reserv till Älvkarleby vattenkraftstation.

Vasteras.jpeg

STAL annonserar 1950 om 65 MW-turbinen till Västerås Ångkraftverk.

Teknisk beskrivning

En utförlig teknisk beskrivning av ångkraftverkets pannor och turbiner har skrivits av Stig-Olof Svensson, och den finns att läsa här

Tillbaka till startsidan

IAttachmentActionSizeDateWhoComment
jpgjpgBrunkebergsverket_1896h.jpgmanage 33.3 K 2019-03-11 - 07:31IngvarArvidsson El Brunkeberg
jpgjpgElektricitetsverk_Europa_4_1888a.jpgmanage 18.9 K 2019-03-11 - 07:30IngvarArvidsson Elverk Europa
jpgjpegVasteras.jpegmanage 121.2 K 2019-03-11 - 08:31IngvarArvidsson VästerÃ¥s 65 MW

View topic | View difference side by side | History: r7 < r6 < r5 < r4 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback